Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Amglidia
glibenclamide

Φύλλο οδηγιών: Πληροφορίες για τον χρήστη


AMGLIDIA 6 mg/mL πόσιμο εναιώρημα

γλιμπενκλαμίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

AMMTek

55 rue de Turbigo 75003 Paris Γαλλία


Παρασκευαστής

Colca MS

image

1 Rue de la Chaudanne 69290 Grézieu-la-Varenne Γαλλία


Unither Développement Bordeaux

ZA Tech-Espace, Avenue Toussaint-Catros 33185 Le Haillan

image

Γαλλία


Centre Spécialités Pharmaceutiques 76-78 Avenue du midi

63800 Cournon d’Auvergne Γαλλία


image

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {MM/EEEE}.. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σπάνιες ασθένειες και θεραπείες.