Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Dogmatyl
sulpiride

ΤΙΜΈς

DOGMATYL CAPS 50MG/CAP BTx24(BLIST1x24)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1,25 €
Λιανεμποριο: 1,73 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Dogmatyl 50 mg καψάκιο σκληρό

Σουλπιρίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Dogmatyl.


Παράταση του διαστήματος QT

Η σουλπιρίδη μπορεί να προκαλέσει παράταση του διαστήματος QT. Αυτή η δράση είναι γνωστό ότι ενισχύει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής κοιλιακής αρρυθμίας, όπως η πολύμορφη ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsade de pointes).


Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Η σουλπιρίδη, όπως και τα άλλα αντιψυχωσικά φάρμακα, πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή από ασθενείς με παράγοντες κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.Ηλικιωμένοι ασθενείς με άνοια

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ψύχωση, η οποία σχετίζεται με άνοια, που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με αντιψυχωσικά φάρμακα, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Αν και οι αιτίες θανάτου στις κλινικές δοκιμές με άτυπα αντιψυχωσικά ήταν ποικίλες, οι περισσότεροι θάνατοι φάνηκε ότι είναι είτε καρδιαγγειακής (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, αιφνίδιος θάνατος) είτε λοιμώδους (π.χ. πνευμονία) φύσης.


Φλεβική θρομβοεμβολή

Περιπτώσεις φλεβικής θρομβοεμβολής, ενίοτε θανατηφόρου, έχουν αναφερθεί με τα αντιψυχωσικά φάρμακα. Επομένως, το Dogmatyl πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για θρομβοεμβολή (βλ. παράγραφο 2.8).


Καρκίνος του μαστού

Η σουλπιρίδη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της προλακτίνης. Ως εκ τούτου, πρέπει να δίδεται προσοχή και οι ασθενείς με ιστορικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σουλπιρίδη.


Σε φάσεις της νόσου όπου υπάρχει επιθετικότητα, αναστάτωση ή διέγερση, οι χαμηλές δόσεις του Dogmatyl μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.


Το Dogmatyl έχει αντιχολινεργική δράση και επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό γλαυκώματος, ειλεό, συγγενή στένωση του πεπτικού, κατακράτηση ούρων ή υπερπλασία του προστάτη.

Το Dogmatyl πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε υπερτασικούς ασθενείς, ιδιαίτερα στον ηλικωμένο πληθυσμό, λόγω του κινδύνου υπερτασικής κρίσης. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς.


Άλλα φάρμακα και Dogmatyl

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν έχουν αγοραστεί με συνταγή και των φυτικών φαρμάκων.

Μερικά φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να επηρεάσουν τη δράση κάποιων άλλων και αυτό μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.


Συνδυασμοί που αντενδείκνυνται

Λεβοντόπα, αντιπαρκινσονικά φάρμακα (συμπεριλαμβανομένης της ροπινιρόλης): αμοιβαίος ανταγωνισμός των επιδράσεων μεταξύ της λεβοντόπα ή των αντιπαρκινσονικών φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένης της ροπινιρόλης) και των νευροληπτικών.


Συνδυασμοί που δεν συνιστώνται

Οινόπνευμα: το οινόπνευμα μπορεί να ενισχύσει τις κατασταλτικές δράσεις των νευροληπτικών παραγόντων. Τα αλκοολούχα ποτά και τα φάρμακα που περιέχουν αλκοόλη πρέπει να αποφεύγονται. Συνδυασμοί με τις παρακάτω φαρμακευτικές αγωγές που μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT ή να προκαλέσουν πολύμορφη ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsade de pointes):


Εμφάνιση του Dogmatyl και περιεχόμενα της συσκευασίας

Χάρτινο κουτί που περιέχει 24, 60 ή 100 καψάκια σε κυψέλες (blisters) από PVC/ALUMINIUM FOIL και το φύλλο οδηγιών χρήσης, BT x 24 (BLISTER 1 x 24) ή (BLISTER 2 x 12), (ΒΤ x 60) ή (ΒΤ x 100).


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Sanofi-Aventis AEBE

Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτίριο Α΄ 176 74, Καλλιθέα – Αθήνα Ελλάδα


Παρασκευαστής Delpharm Dijon

6 boulevard de l’Europe 21800, Quetigny

Γαλλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις