Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

TADALAFIL/ARITI
tadalafil

ΤΙΜΈς

TADALAFIL/ARITI F.C.TAB 10MG/TAB BTx4 CAPS σε Blister (PVC-PVDC/Al)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,10 €
Λιανεμποριο: 25,90 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TADALAFIL/ARITI F.C.TAB 20MG/TAB BTx4 CAPS σε Blister (PVC-PVDC/Al)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,71 €
Λιανεμποριο: 26,77 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TADALAFIL/ARITI F.C.TAB 5MG/TAB BTx28 CAPS σε Blister (PVC-PVDC/Al)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 39,96 €
Λιανεμποριο: 57,18 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

TADALAFIL/ARITI F.C.TAB 2.5MG/TAB BTx28 CAPS σε Blister (PVC-PVDC/Al)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 41,24 €
Λιανεμποριο: 59,01 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


TADALAFIL ARITI 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Tαδαλαφίλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού πάρετε το TADALAFIL ARITI.


Να γνωρίζετε ότι η σεξουαλική δραστηριότητα ενέχει πιθανότητα κινδύνου σε ασθενείς με καρδιακή πάθηση διότι προκαλεί μια έντονη επιβάρυνση στην καρδιά σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε καρδιακή πάθηση θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Πριν πάρετε τα δισκία, ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε:

Εάν εμφανισθεί αιφνίδια μείωση ή απώλεια της όρασής σας, θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του TADALAFIL ARITI και να επικοινωνήσετε άμεσα με το γιατρό σας.

Μειωμένη ή ξαφνική απώλεια ακοής έχει παρατηρηθεί σε μερικούς ασθενείς που λαμβάνουν ταδαλαφίλη. Παρόλο που δεν είναι γνωστό εάν το γεγονός σχετίζεται άμεσα με την ταδαλαφίλη, εάν παρατηρήσετε μειωμένη ή ξαφνική απώλεια ακοής, σταματήστε να λαμβάνετε TADALAFIL ARITI και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Το TADALAFIL ARITI δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες.


Παιδιά και έφηβοι

Το TADALAFIL ARITI δεν ενδείκνυται για χρήση από παιδιά και έφηβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Άλλα φάρμακα και το TADALAFIL ARITI

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Μην πάρετε TADALAFIL ARITI εάν λαμβάνετε ήδη νιτρώδη.


Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεαστούν από το TADALAFIL ARITI ή μπορεί να επηρεάσουν το πόσο καλά θα δράσει το TADALAFIL ARITI. Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνετε ήδη:

Καρδιαγγειακά επεισόδια και εγκεφαλικά επεισόδια έχουν επίσης αναφερθεί σπάνια από άνδρες που έλαβαν ταδαλαφίλη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους άνδρες είχαν προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή πάθηση πριν λάβουν το φάρμακο αυτό.

Μερική, προσωρινή ή μόνιμη μείωση ή απώλεια της όρασης σε ένα ή και στα δύο μάτια, έχει αναφερθεί σπάνια.

Κάποιες επιπρόσθετες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν στους άνδρες που έλαβαν ταδαλαφίλη οι οποίες δεν είχαν παρουσιαστεί στις κλινικές μελέτες. Αυτές περιλαμβάνουν:


Εμφάνιση του TADALAFIL ARITI και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το TADALAFIL ARITI 10 mg είναι ανοικτού πορτοκαλί, επιμήκη, αμφίκυρτα, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, με εγκοπή στη μια πλευρά, περίπου 11 mm x 6 mm.

Το TADALAFIL ARITI 10 mg διατίθεται σε συσκευασία blister Αλουμινίου/PVC/PVDC, σε κουτιά των 4 δισκίων επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΑΡΗΤΗ Α.Ε.

Λεωφόρος Τατοΐου 52

136 77 Αχαρνές Αττικής

Τηλ. 2108002650


Παρασκευαστής

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

(Pharmaceutical Works POLPHARMA SA) 19, Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański Poland


Pharmacare Premium Ltd. HHF003 Hal Far Industrial State, Hal Far Birzebbugia,

BBG 3000

Malta

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

UK Tadalafil Farmaprojects 10 mg film-coated tablets DE Tadalafil Farmaprojects 10 mg Filmtabletten

DK Tadalafil Farmaprojects

ES Tadalafilo Tarbis 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG IT Tadalafil Pensa

PL Tadalafil Mendana


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (https://www.eof.gr)