Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Vantobra

ΤΙΜΈς

VANTOBRA INH.SOL.N 170MG/1,7ML AMP (DOSE) 1 συσκευή με 56 AMPS x 1 δόση

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.708,65 €
Λιανεμποριο: 1.879,08 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Vantobra 170 mg διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή

Τομπραμυκίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Vantobra και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Vantobra παρέχεται σε έτοιμες προς χρήση φύσιγγες.


Το Vantobra είναι ένα διαυγές προς ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, το χρώμα του οποίου μπορεί να κυμαίνεται έως και πιο σκούρο κίτρινο. Αυτό δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Vantobra, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες φύλαξής του.


Οι φύσιγγες είναι συσκευασμένες σε σακουλάκια. Ένα σακουλάκι περιέχει 8 φύσιγγες που αντιστοιχούν σε τέσσερις ημέρες θεραπείας.

Το Vantobra διατίθεται μαζί με τον εκνεφωτή Tolero. Παρέχεται σε χάρτινη συσκευασία που περιέχει δύο εσωτερικά κουτιά, από τα οποία το ένα περιέχει το φάρμακο (56 φύσιγγες με διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή σε 7 σακουλάκια) και το άλλο τη συσκευή εκνεφωτή. Μία συσκευασία επαρκεί για έναν κύκλο θεραπείας 28 ημερών.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός


PARI Pharma GmbH Moosstrasse 3

D-82319 Starnberg Γερμανία


Τηλέφωνο: +49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Φαξ: +49 (0) 89 – 74 28 46 - 30

E-mail: info@paripharma.com


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες που αφορούν σπάνιες ασθένειες και θεραπείες.