Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

OXEZ TURBUHALER
formoterol

ΤΙΜΈς

OXEZ TURBUHALER PD.INH.MD 9MCG/DOSE Πλαστική δοσιμετρική συσκευή x 60 DOSES(TURBUHALER) δοσιμετρική συσκευή x 60 DOSES(TURBUHALER)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 8,76 €
Λιανεμποριο: 12,06 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Oxez Turbuhaler 4,5 μικρογραμμάρια/δόση κόνις για εισπνοή

(Φορμοτερόλη διυδρική φουμαρική)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


  1. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Oxez Turbuhaler

Η δραστική ουσία είναι η διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη. Κάθε δόση περιέχει 6 μικρογραμμάρια διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης από τα οποία εισπνέετε τα 4,5 μικρογραμμάρια.

Το άλλο συστατικό είναι η μονοϋδρική λακτόζη (η οποία περιέχει πρωτεΐνες γάλακτος). Βλέπε παράγραφο 2 ‘‘Το Oxez Turbuhaler περιέχει λακτόζη”.


Εμφάνιση του Oxez Turbuhaler και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Oxez Turbuhaler είναι μια συσκευή εισπνοών, που περιέχει το φάρμακό σας. Η εισπνεόμενη κόνιςέχει λευκό χρώμα. Κάθε Oxez Turbuhaler περιέχει 60 δόσεις και είναι ένας λευκός κύλινδρος με πράσινη περιστρεφόμενη λαβή.


Το Oxez Turbuhaler διατίθεται στις ακόλουθες συσκευασίες: 60 δόσεων (1 συσκευή), 3x60 δόσεων (3 συσκευές), 10x60 δόσεων (10 συσκευές), 18x60 δόσεων (18 συσκευές), 20x60 δόσεων (20

συσκευές).

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

AstraZeneca Α.E., Αγησιλάου 6-8,

151 23 Μαρούσι


Παρασκευαστήςς

AstraZeneca AB, Σουηδία

AstraZeneca U.K. LTD, Ηνωμένο Βασίλειο AstraZeneca NV SA, Βέλγιο

AstraZeneca GMBH, WEDEL, Γερμανία

Corden Pharma GMBH, PLANKSTADT, Γερμανία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία Oxis Turbohaler 6 µg – Dosier - Pulverinhalator

Βέλγιο Oxis Turbohaler 4,5 μg/dose

Δανία Oxis Turbuhaler

Φιλανδία Oxis Turbuhaler

Γερμανία Oxis Turbohaler 6 Mikrogramm Pulver zur Inhalation

Ελλάδα Oxez Turbuhaler

Ιρλανδία Oxis Turbοhaler 6, inhalation powder

Ιταλία Oxis Turbohaler 4.5 Λουξεμβούργο Oxis Turbohaler 4.5 µg/dose Ολλανδία Oxis 6 Turbuhaler

Πορτογαλία Oxis Turbohaler

Ισπανία Oxis Turbuhaler 4.5 microgramos polvo para inhalación

Σουηδία Oxis Turbuhaler

Ηνωμένο Βασίλειο Oxis Turbohaler 6, inhalation powder

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσεως αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

https://www.eof.gr