Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Biosonide
budesonide

ΤΙΜΈς

BIOSONIDE CREAM 0.025% TUBX50G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,20 €
Λιανεμποριο: 4,41 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Biosonide 0,025% κρέμα

Biosonide 0,025% αλοιφή

Biosonide 0,025% w/v δερματικό διάλυμα


Βουδεσονίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Κρέμα: Παραφίνη λευκή μαλακή, κητοπολυαιθυλενογλυκόλη 1000, παραφίνη υγρή, κητοστεατυλική αλκοόλη, σορβικό οξύ, κιτρικό οξύ μονοϋδρικό, νάτριο κιτρικό άνυδρο, ύδωρ κεκαθαρμένο.

Αλοιφή: Παραφίνη λευκή μαλακή, προπυλενογλυκόλη, παραφίνη υγρή, λευκός κηρός μελισσών

Δερματικό διάλυμα: Ισοπροπυλική αλκοόλη, καρβομερή, νατρίου υδροξείδιο, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, ύδωρ κεκαθαρμένο.


Εμφάνιση του Biosonide και περιεχόμενα της συσκευασίας


Κρέμα: Κουτί που περιέχει σωληνάριο αλουμινίου των 30 g ή 50 g με βιδωτό πλαστικό πώμα.

Αλοιφή: Κουτί που περιέχει σωληνάριο αλουμινίου των 30 g ή 50 g με βιδωτό πλαστικό πώμα.

Δερματικό διάλυμα: Κουτί που περιέχει πλαστικό μπουκάλι των 30 ml ή 100 ml.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


HELP A.Β.Ε.Ε.

Βαλαωρίτου 10,

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: 210 281 5353


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις