Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Flucanid
fluconazole

ΤΙΜΈς

FLUCANID INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,90 €
Λιανεμποριο: 3,99 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FLUCANID CAPS 100MG/CAP BTx7

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,23 €
Λιανεμποριο: 8,59 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

FLUCANID CAPS 200MG/CAP BTx7

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,16 €
Λιανεμποριο: 14,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Flucanid 100 mg καψάκια Flucanid 150 mg καψάκια Flucanid 200 mg καψάκια φλουκοναζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

 1. Τι είναι το Flucanid και ποια είναι η χρήση του

 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Flucanid

 3. Πώς να πάρετε το Flucanid

 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

 5. Πώς να φυλάσσεται το Flucanid

 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


 1. Τι είναι το Flucanid και ποια είναι η χρήση του


  Το Flucanid ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται «αντιμυκητιασικά». Η δραστική ουσία είναι η φλουκοναζόλη.


  Το Flucanid χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να σας προφυλάξει από το να αποκτήσετε μια καντιντιασική λοίμωξη. Η συχνότερη αιτία των μυκητιασικών λοιμώξεων είναι ένας ζυμομύκητας που ονομάζεται Candida.


  Ενήλικες

  Ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει αυτό το φάρμακο για τη θεραπεία των ακόλουθων τύπων μυκητιασικών λοιμώξεων:

  • Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα – μία μυκητιασική λοίμωξη στον εγκέφαλο

  • Κοκκιδιοειδομυκητίαση – μία ασθένεια του βρογχοπνευμονικού συστήματος

  • Λοιμώξεις που προκαλούνται από Candida και εμφανίζονται στο αίμα, σε διάφορα όργανα του σώματος (π.χ., καρδιά, πνεύμονες) ή στο ουροποιητικό σύστημα

  • Kαντιντίαση των βλεννογόνων - λοίμωξη που επηρεάζει τα τοιχώματα του στόματος, του φάρυγγα και στοματίτιδα λόγω οδοντοστοιχίας

  • Καντιντίαση των γεννητικών οργάνων - λοίμωξη του κόλπου ή του πέους

  • Δερματικές λοιμώξεις - π.χ., «πόδι του αθλητή», δερματοφυτία, δερματοφυτία μηρογεννητικών πτυχών, λοίμωξη των νυχιών


   Μπορεί επίσης να σας χορηγηθεί Flucanid:

  • για την πρόληψη της υποτροπής της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας

  • για την πρόληψη της υποτροπής της καντιντίασης των βλεννογόνων

  • για τη μείωση της επανεμφάνισης της κολπικής καντιντίασης

  • για να σας προφυλάξει από το να αποκτήσετε μια λοίμωξη που προκαλείται από Candida (αν το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι εξασθενημένο και δεν λειτουργεί σωστά)


  1

  Παιδιά και έφηβοι (0 έως 17 ετών)

  Ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει αυτό το φάρμακο για τη θεραπεία των ακόλουθων τύπων μυκητιασικών λοιμώξεων:

  • Kαντιντίαση των βλεννογόνων - λοίμωξη που επηρεάζει τα τοιχώματα του στόματος, του φάρυγγα

  • Λοιμώξεις που προκαλούνται από Candida και εμφανίζονται στο αίμα, σε διάφορα όργανα του σώματος (π.χ., καρδιά, πνεύμονες) ή στο ουροποιητικό σύστημα

  • Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα – μία μυκητιασική λοίμωξη στον εγκέφαλο


   Μπορεί επίσης να σας χορηγηθεί Flucanid:

  • για να σας προφυλάξει από το να αποκτήσετε μια λοίμωξη που προκαλείται από Candida (αν το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι εξασθενημένο και δεν λειτουργεί σωστά)

  • για την πρόληψη της υποτροπής της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας


 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Flucanid Μην πάρετε το Flucanid

  • εάν είστε αλλεργικός στη φλουκοναζόλη, σε άλλα φάρμακα που έχετε λάβει για τη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν φαγούρα, κοκκίνισμα του δέρματος ή δυσκολία στην αναπνοή

  • εάν λαμβάνετε αστεμιζόλη, τερφεναδίνη (αντιισταμινικά φάρμακα για αλλεργίες)

  • εάν λαμβάνετε σισαπρίδη (χρησιμοποιείται για στομαχικές διαταραχές)

  • εάν λαμβάνετε πιμοζίδη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών)

  • εάν λαμβάνετε κινιδίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών)

  • εάν λαμβάνετε ερυθρομυκίνη (ένα αντιβιοτικό για τη θεραπεία λοιμώξεων)


   Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

   Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Flucanid

  • εάν έχετε ηπατικά ή νεφρικά προβλήματα

  • εάν πάσχετε από καρδιακή νόσο, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων του καρδιακού ρυθμού

  • εάν έχετε παθολογικά επίπεδα καλίου, ασβεστίου ή μαγνησίου στο αίμα σας

  • εάν αναπτύξετε σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (φαγούρα, κοκκίνισμα του δέρματος ή δυσκολία στην αναπνοή)

  • εάν αναπτύξετε σημεία «επινεφριδιακής ανεπάρκειας» όπου τα επινεφρίδια δεν παράγουν επαρκείς ποσότητες ορισμένων στεροειδών ορμονών, όπως η κορτιζόλη (χρόνια ή μακράς διάρκειας κόπωση, μυϊκή αδυναμία, απώλεια της όρεξης, απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος)


  Άλλα φάρμακα και Flucanid


  Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν παίρνετε αστεμιζόλη, τερφιναδίνη (ένα αντιισταμινικό για τη θεραπεία των αλλεργιών), ή σισαπρίδη (χρησιμοποιείται για στομαχικές διαταραχές), ή πιμοζίδη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών), ή κινιδίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών) ή ερυθρομυκίνη (ένα αντιβιοτικό για τη θεραπεία λοιμώξεων), καθώς απαγορεύεται η ταυτόχρονη χορήγηση αυτών των φαρμάκων με Flucanid (βλέπε παράγραφο «Μην πάρετε το Flucanid»).


  Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το Flucanid. Φροντίστε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα:


  • ριφαμπικίνη ή ριφαμπουτίνη (αντιβιοτικά για λοιμώξεις)

  • αλφεντανύλη, φαιντανύλη (χρησιμοποιούνται ως αναισθητικά)

  • αμιτριπτυλίνη, νορτριπτυλίνη (χρησιμοποιούνται ως αντικαταθλιπτικά)

  • αμφοτερικίνη B, βορικοναζόλη (αντιμυκητιασικά)

  • φάρμακα που αραιώνουν το αίμα για την πρόληψη θρομβώσεων (βαρφαρίνη ή άλλα συναφή φάρμακα)

  • βενζοδιαζεπίνες (μιδαζολάμη, τριαζολάμη ή άλλα συναφή φάρμακα) που χρησιμοποιούνται για να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε ή για το άγχος

  • καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των σπασμών)

  • νιφεπιδίνη, ισραδιπίνη, αμλοδιπίνη, φελοδιπίνη και λοσαρτάνη (για την υπέρταση - υψηλή αρτηριακή πίεση)

  • κυκλοσπορίνη, εβερόλιμους, σιρόλιμους ή τακρόλιμους (για την πρόληψη της απόρριψης των μοσχευμάτων)

  • κυκλοφωσφαμίδη, αλκαλοειδή της βίνκα (βινκριστίνη, βινμπλαστίνη ή άλλα συναφή φάρμακα) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου

  • αλοφαντρίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ελονοσίας)

  • στατίνες (ατορβαστατίνη, σιμβαστατίνη και φλουβαστατίνη ή άλλα συναφή φάρμακα) που χρησιμοποιούνται για τη μείωση των υψηλών επιπέδων χοληστερόλης

  • μεθαδόνη (χρησιμοποιείται για τον πόνο)

  • σελεκοξίμπη, φλουρβιπροφαίνη, ναπροξένη, ιβουπροφαίνη, λορνοξικάμη, μελοξικάμη, δικλοφενάκη (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ])

  • από του στόματος αντισυλληπτικά

  • πρεδνιζόνη (στεροειδές)

  • ζιδοβουδίνη, γνωστό και ως AZT, σακουιναβίρη (χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον HIV)

  • αντιδιαβητικά φάρμακα, όπως χλωροπροπαμίδη, γλιβενκλαμίδη, γλιπιζίδη ή τολβουταμίδη

  • θεοφυλλίνη (χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του άσθματος)

  • βιταμίνη Α (συμπλήρωμα διατροφής)

  • ivacaftor (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κυστικής ίνωσης)

  • αμιωδαρόνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ακανόνιστων καρδιακών παλμών (αρρυθμίες))

  • υδροχλωροθειαζίδη (ένα διουρητικό)


   Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.


   Το Flucanid με τροφές και ποτά


   Μπορείτε να πάρετε το φάρμακό σας με ή χωρίς φαγητό.


   Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα


   Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

   Δεν πρέπει να πάρετε το Flucanid ενώ είστε έγκυος, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να θηλάζετε εφόσον λάβετε μία δόση Flucanid έως 200 mg.

   Δεν θα πρέπει να θηλάζετε εάν λαμβάνετε το Flucanid σε επαναλαμβανόμενες δόσεις.


   Οδήγηση και χειρισμός μηχανών


   Κατά την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθούν ζάλη ή σπασμοί.


   Το Flucanid περιέχει λακτόζη (ένα σάκχαρο του γάλακτος)


   Αυτό το φάρμακο περιέχει μια μικρή ποσότητα λακτόζης (ένα σάκχαρο του γάλακτος). Εάν ο γιατρός σας, σας έχει πει ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.


 3. Πώς να πάρετε το Flucanid

  Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακό αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Το καψάκιο καταπίνεται ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό. Είναι καλύτερο να παίρνετε τα καψάκια την ίδια ώρα κάθε μέρα.


  Παρακάτω αναφέρονται οι συνιστώμενες δόσεις αυτού του φαρμάκου για διάφορες λοιμώξεις:


  Ενήλικες


  Κατάσταση

  Δόση

  Για τη θεραπεία της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας

  400 mg την πρώτη ημέρα ακολουθούμενη από 200 mg έως 400 mg μία φορά ημερησίως για 6 έως 8 εβδομάδες ή περισσότερο, αν χρειαστεί. Μερικές φορές οι δόσεις αυξάνονται μέχρι τα 800 mg

  Για την πρόληψη υποτροπής κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας

  200 mg μία φορά ημερησίως έως ότου σας πουν να σταματήσετε

  Για τη θεραπεία της κοκκιδιοειδομυκητίασης

  200 mg έως 400 mg μία φορά ημερησίως για διάστημα που κυμαίνεται από 11 έως και 24 μήνες ή περισσότερο, εάν απαιτείται. Μερικές φορές οι δόσεις αυξάνονται μέχρι τα 800 mg

  Για τη θεραπεία των εν τω βάθει μυκητιάσεων που προκαλούνται από Candida

  800 mg την πρώτη ημέρα ακολουθούμενη από 400 mg μία φορά ημερησίως, έως ότου σας πουν να σταματήσετε

  Για τη θεραπεία των λοιμώξεων των βλεννογόνων που επηρεάζουν τα τοιχώματα του στόματος, του φάρυγγα και στοματίτιδα λόγω οδοντοστοιχίας

  200 mg έως 400 mg την πρώτη ημέρα ακολουθούμενη από 100 mg έως 200 mg άπαξ ημερησίως, έως ότου σας πουν να σταματήσετε

  Για τη θεραπεία της καντιντίασης των βλεννογόνων

  – η δόση εξαρτάται από τη θέση της λοίμωξης

  50 mg έως 400 mg μία φορά ημερησίως για 7 έως 30 ημέρες, έως ότου σας πουν να σταματήσετε

  Για την πρόληψη λοιμώξεων που επηρεάζουν τα τοιχώματα του στόματος, του φάρυγγα

  100 mg έως 200 mg μία φορά ημερησίως ή

  200 mg 3 φορές την εβδομάδα, για όσο διάστημα κινδυνεύετε να προσβληθείτε από λοίμωξη

  Για τη θεραπεία της καντιντίασης των γεννητικών οργάνων

  150 mg ως άπαξ δόση

  Για τη μείωση της επανεμφάνισης της κολπικής καντιντίασης

  150 mg κάθε τρίτη ημέρα για συνολικά 3 δόσεις (ημέρα 1, 4 και 7) και μετά μία φορά την εβδομάδα για όσο διάστημα κινδυνεύετε να προσβληθείτε από λοίμωξη

  Για τη θεραπεία των μυκητιάσεων του δέρματος και των νυχιών

  Ανάλογα με τη θέση της λοίμωξης, 50 mg μία φορά ημερησίως, 150 mg μία φορά την εβδομάδα, 300 mg έως 400 mg μία φορά την εβδομάδα για 1 έως 4 εβδομάδες (η θεραπεία για το «πόδι του αθλητή» μπορεί να διαρκέσει έως

  6 εβδομάδες, ενώ η θεραπεία της λοίμωξης των νυχιών, έως ότου το πάσχον νύχι αντικατασταθεί από υγιές)

  Για να σας προφυλάξει από το να αποκτήσετε μια λοίμωξη που προκαλείται από Candida (αν το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι εξασθενημένο και δεν λειτουργεί σωστά)

  200 mg έως 400 mg μία φορά ημερησίως για όσο διάστημα κινδυνεύετε να προσβληθείτε από λοίμωξη


  Έφηβοι από 12 έως 17 ετών

  Θα πρέπει να λαμβάνετε τη δόση που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας (δοσολογία είτε για ενήλικες, είτε για παιδιά).


  Παιδιά έως 11 ετών


  Η μέγιστη δόση για παιδιά είναι 400 mg ημερησίως.


  Η δόση θα υπολογίζεται με βάση το βάρος του παιδιού σε κιλά.


  Κατάσταση

  Ημερήσια δόση

  Λοιμώξεις των βλεννογόνων και του φάρυγγα που προκαλούνται από Candida – η δόση και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από τη βαρύτητα και τη θέση της λοίμωξης

  3 mg ανά κιλό σωματικού βάρους (την πρώτη ημέρα μπορούν να χορηγηθούν 6 mg ανά κιλό σωματικού βάρους)

  Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα ή εν τω βάθει μυκητιάσεις που προκαλούνται από Candida

  6 mg έως 12 mg ανά κιλό σωματικού βάρους

  Για την προφύλαξη των παιδιών από το να αποκτήσουνμια λοίμωξη που προκαλείται από Candida (αν το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν λειτουργεί σωστά)

  3 mg έως 12 mg ανά κιλό σωματικού βάρους


  Χρήση σε παιδιά ηλικίας 0 έως 4 εβδομάδων


  Χρήση σε παιδιά ηλικίας 3 έως 4 εβδομάδων:

  Η ίδια δόση με αυτή που περιγράφεται παραπάνω αλλά χορηγούμενη μία φορά κάθε 2 ημέρες. Η μέγιστη δόση είναι 12 mg ανά κιλό σωματικού βάρους κάθε 48 ώρες.


  Χρήση σε παιδιά μικρότερα των 2 εβδομάδων:

  Η ίδια δόση με αυτή που περιγράφεται παραπάνω αλλά χορηγούμενη μία φορά κάθε 3 ημέρες. Η μέγιστη δόση είναι 12 mg ανά κιλό σωματικού βάρους κάθε 72 ώρες.


  Υπερήλικες

  Θα πρέπει να χορηγείται η συνήθης δόση για ενήλικες εκτός και αν έχετε νεφρικά προβλήματα.


  Ασθενείς με νεφρικά προβλήματα

  Ο γιατρός σας ίσως αλλάξει τη δόση σας, ανάλογα με τη νεφρική σας λειτουργία.


  Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Flucanid από την κανονική

  Η λήψη πολλών καψακίων ταυτόχρονα μπορεί να σας προκαλέσει αδιαθεσία. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή με το τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου αμέσως. Τα συμπτώματα μίας πιθανής υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν το να ακούτε, να βλέπετε, να αισθάνεστε και να σκέφτεστε πράγματα που δεν είναι πραγματικά (ψευδαίσθηση και παρανοϊκή συμπεριφορά). Η συμπτωματική αντιμετώπιση (με υποστηρικτικά μέτρα και πλύση στομάχου, εφόσον είναι αναγκαία) μπορεί να είναι επαρκής.


  Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Flucanid

  Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε την μόλις το θυμηθείτε. Αν όμως πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην πάρετε τη δόση που παραλείψατε.


  Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

  Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.


  Μερικοί άνθρωποι παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις παρόλο που σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα, ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως.


  • ξαφνικό συριγµό, δυσκολία στην αναπνοή ή σφίξιμο στο στήθος

  • πρήξιμο των βλεφάρων, του προσώπου ή των χειλιών

  • φαγούρα σε όλο το σώμα, κοκκίνισμα του δέρματος ή κόκκινες κνησμώδεις κηλίδες

  • δερματικό εξάνθημα

  • σοβαρές δερματικές αντιδράσεις όπως φλυκταινώδες εξάνθημα (το οποίο μπορεί να προσβάλει το στόμα και τη γλώσσα)


   Το Flucanid μπορεί να επηρεάσει το ήπαρ σας. Τα σημεία των ηπατικών προβλημάτων περιλαμβάνουν:

  • κόπωση

  • απώλεια της όρεξης

  • έμετο

  • κιτρίνισμα του δέρματός σας ή του λευκού των ματιών σας (ίκτερος)


  Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω εμφανισθεί, σταματήστε να παίρνετε το Flucanid και ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως.


  Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες:

  Επιπλέον, εάν κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.


  Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους) είναι:

  • κεφαλαλγία

  • δυσφορία του στομάχου, διάρροια, τάση προς έμετο, έμετος

  • αύξηση των εξετάσεων αίματος για την ηπατική λειτουργία

  • εξάνθημα


   Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους) είναι:

  • μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που μπορεί να κάνει το δέρμα χλωμό και να προκαλέσει αδυναμία και λαχάνιασμα

  • μειωμένη όρεξη

  • αϋπνία, υπνηλία

  • σπασμοί, ζάλη, αίσθημα περιστροφής, μυρμηγκιάσματος, τσιμπήματος, ή μουδιάσματος, διαταραχές της αίσθησης της γεύσης

  • δυσκοιλιότητα, δυσκολία στην πέψη, μετεωρισμός, ξηροστομία

  • μυϊκός πόνος

  • ηπατική βλάβη και κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος)

  • πομφοί, φλύκταινες (κνίδωση), φαγούρα, αυξημένη εφίδρωση

  • κούραση, γενικευμένο αίσθημα κακουχίας, πυρετός


   Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους) είναι:

  • χαμηλότερα από το φυσιολογικό λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση των λοιμώξεων, και αιμοπετάλια, τα οποία συμβάλλουν στη διακοπή της αιμορραγίας

  • ερυθρός ή πορφυρός δυσχρωµατισµός του δέρματος, ο οποίος μπορεί να προκληθεί από χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, άλλες μεταβολές των κυττάρων του αίματος

  • μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος (υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, λιπιδίων στο αίμα)

  • χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα

  • τρέμουλο

  • μη φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), μεταβολή της καρδιακής συχνότητας ή του καρδιακού ρυθμού

  • ηπατική ανεπάρκεια

  • αλλεργικές αντιδράσεις (μερικές φορές σοβαρές), που περιλαμβάνουν εκτεταμένο φλυκταινώδες εξάνθημα και απολέπιση του δέρματος, σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, οίδημα των χειλιών ή του προσώπου

  • τριχόπτωση


   Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

   Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω:


   Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

   GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

   Φαξ: + 30 21 06549585

   Ιστότοπος: https://www.eof.gr


   Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 5. Πώς να φυλάσσεται το Flucanid


  • Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

  • Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

  • Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C


   Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Flucanid


Περιεχόμενο καψακίου: μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο, στεατικό μαγνήσιο και λαουρυλοθειικό νάτριο.


Σύνθεση του περιβλήματος του καψακίου:

Σκληρά καψάκια 100 mg: ζελατίνη, διοξείδιο τιτανίου (E171), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172)

Σκληρά καψάκια 150 mg: ζελατίνη, διοξείδιο τιτανίου (E171)

Σκληρά καψάκια 200 mg: ζελατίνη, διοξείδιο τιτανίου (E171)


Εμφάνιση του Flucanid και περιεχόμενο της συσκευασίας

Σκληρά καψάκια. Εμφάνιση:

Flucanid 100mg: Σκληρά καψάκια ζελατίνης με κίτρινο σώμα, τα οποία περιέχουν λευκή σκόνη. Flucanid 150 mg: Σκληρά καψάκια ζελατίνης με λευκό σώμα, τα οποία περιέχουν λευκή σκόνη. Flucanid 200 mg: Σκληρά καψάκια ζελατίνης λευκό σώμα, τα οποία περιέχουν λευκή σκόνη.


Το Flucanid 100 mg κυκλοφορεί σε συσκευασίες 7 σκληρών καψακίων.

Το Flucanid 150 mg κυκλοφορεί σε συσκευασία του ενός σκληρού καψακίου. Το Flucanid 200 mg κυκλοφορεί σε συσκευασίες 7 σκληρών καψακίων.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Περικλέους 53-57,

153 44 Γέρακας Αττικής - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6831632

Fax: +30 210 6836540


Παραγωγός

Π.Ν.Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΕΡΓ. Α’)


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 25/07/2018