Hjemmeside Hjemmeside

Dorzolamid/Timolol Teva
timolol, combinations

Indlægsseddel: Information til brugeren Dorzolamid/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning


dorzolamid/timolol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Teva

 3. Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Dorzolamid/Timolol Teva øjendråber indeholder to virksomme stoffer: dorzolamid og timolol. Dorzolamid tilhører gruppen af lægemidler kaldet kulsyreanhydrasehæmmere. Timolol tilhører gruppen af lægemidler kaldet betablokkere. Disse lægemidler nedsætter på forskellig måde trykket i øjet.


  Dette lægemiddel er udskrevet for at sænke forhøjet tryk i øjet ved behandling af glaukom, når øjendråber af betablokker-typen alene ikke har været tilstrækkelige.


  Hvis tilstanden ikke behandles, kan dette forhøjede tryk i øjet skade synsnerven, hvilket resulterer i svækkelse af synet og muligvis blindhed. Hvis din læge har diagnosticeret forhøjet tryk i dit øje, vil det være nødvendigt at foretage regelmæssige øjenundersøgelser og målinger af trykket i dine øjne.


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Teva Brug ikke Dorzolamid/Timolol Teva, øjendråber

  • hvis du er allergisk over for dorzolamidhydrochlorid, timololmaleat, betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6).

  • hvis du har svært nedsat nyrefunktion eller nyreproblemer, eller hvis du har forstyrrelser i blodets pH-værdi (syre-/basebalancen).

  • hvis du har eller tidligere har haft lungeproblemer, som f.eks. astma, svær kronisk obstruktiv bronkitis (svær lungesygdom, som kan resultere i hvæsende vejrtrækning, åndedrætsvanskeligheder og/eller længerevarende hoste).

  • hvis du har en langsom hjerterytme, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig puls).

  Advarsler og forsigtighedsregler


  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dorzolamid/Timolol Teva.


  Inden du tager dette lægemiddel, skal du fortælle din læge om eventuelle helbredsproblemer eller øjenproblemer, som du har nu eller har haft, især

  • hjertesygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller sammensnøring, åndenød eller kvælningsfornemmelser), hjertesvigt, lavt blodtryk

  • forstyrrelser i hjerterytmen såsom langsom hjerterytme

  • vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (lungesygdom, som kan forårsage hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær og/eller længerevarende hoste)

  • dårlig blodcirkulationssygdom (såsom Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)

  • sukkersyge, idet timolol kan skjule tegn og symptomer på lavt blodsukker (hypoglykæmi)

  • overaktivitet i skjoldbruskkirtlen, idet timolol kan skjule tegn og symptomer.


  Du skal fortælle din læge om eventuelle allergier eller allergiske reaktioner, herunder nældefeber, hævelse af ansigtet, læberne, tungen og/eller svælg, hvilket kan medføre problemer med at trække vejret eller med at synke.


  Hvis du tidligere har haft hjerteproblemer, kan din læge ønske at overvåge din puls og andre tegn på denne sygdom, mens du anvender dette lægemiddel.

  Fortæl det til din læge, hvis du lider af muskelsvaghed eller har fået diagnosen myasthenia gravis. Hvis du får bindehindebetændelse (rødme eller irritation i øjet), hævede øjne eller øjenlåg, hududslæt,

  en alvorlig hudreaktion eller kløe i eller omkring øjet, skal du straks kontakte lægen. Disse symptomer kan skyldes en allergisk reaktion eller være en bivirkning ved medicinen (se afsnittet ”Bivirkninger”).


  Fortæl det til din læge, hvis du får en øjeninfektion, en øjenskade, skal have foretaget en øjenoperation, får en reaktion, eller hvis dine symptomer forværres.


  Dorzolamid/Timolol Teva er ikke undersøgt hos brugere af kontaktlinser. Hvis du bruger bløde kontaktlinser, skal du tale med din læge, inden du bruger Dorzolamid/Timolol Teva.


  Inden du skal opereres eller bedøves (også hos tandlægen), skal du fortælle det til lægen eller tandlægen, at du tager Dorzolamid/Timolol Teva, da timolol kan ændre virkningen af nogle lægemidler, der anvendes under bedøvelse.


  Børn og unge

  Erfaring med at bruge denne medicin til spædbørn og børn er begrænset.


  Anvendelse til ældre

  I studier med dette lægemiddel (konserveret formulering) har virkningen vist sig at være ens hos både ældre og yngre patienter.


  Anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion

  Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft leverproblemer.


  Brug af anden medicin sammen med Dorzolamid/Timolol Teva

  Dorzolamid/Timolol Teva kan påvirke eller blive påvirket af andre lægemidler, herunder andre øjendråber til behandling af grøn stær. Fortæl din læge, hvis du tager eller planlægger at tage lægemidler til sænkning af blodtrykket, hjertemedicin eller lægemidler mod sukkersyge. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, hvis du:

  • tager blodtryksnedsættende medicin eller hjertemedicin, såsom calciumantagonister og betablokkere eller digoxin.

  • tager medicin til behandling af forstyrret eller uregelmæssig hjerterytme, såsom quinidin (som også kan anvendes til behandling af visse typer malaria) eller digoxin.

  • bruger andre øjendråber, der indeholder betablokkere.

  • tager andre kulsyreanhydrasehæmmere, såsom acetazolamid, der indtages gennem munden, som øjendråber eller på anden vis.

  • tager monoaminooxidasehæmmere (MAO’er) til behandling af depression eller en anden lidelse.

  • tager parasympatomimetisk medicin, som din læge har udskrevet til dig for at hjælpe dig med at tisse. Parasympatomimetisk medicin er også en speciel type medicin, som nogen gange bruges til at få normale bevægelser i mave og tarm.

  • tager narkotika, såsom morfin, der bruges til behandling af moderate til stærke smerter, eller hvis du tager store doser acetylsalicylsyre. Selvom det ikke er påvist, at dorzolamidhydrochlorid indvirker på acetylsalicylsyre, kan andre lægemidler, som er relaterede til dorzolamidhydrochlorid og som indtages gennem munden, indvirke på acetylsalicylsyre.

  • tager medicin mod sukkersyge eller højt blodsukker.

  • tager lægemidler mod depression såsom fluoxetin eller paroxetin.

  • tager epinephrin (adrenalin).

   Graviditet, amning og frugtbarhed Anvendelse under graviditet

   Fortæl det til din læge, hvis du er gravid, hvis du tror, at du kan være gravid, eller hvis du planlægger

   at blive gravid. Brug ikke Dorzolamid/Timolol Teva, hvis du er gravid, medmindre din læge vurderer, det er nødvendigt.


   Anvendelse under amning

   Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller har planer om at amme. Du må ikke bruge Dorzolamid/Timolol Teva, hvis du ammer. Timolol kan blive udskilt i mælken.


   Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, inden du tager nogen form for medicin.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Der er bivirkninger forbundet med Dorzolamid/Timolol Teva, såsom sløret syn, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner. Hvis du oplever problemer, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Kontakt lægen for nærmere rådgivning.


 3. Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Teva

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Den passende dosis og behandlingsvarighed fastsættes af din læge.


Den anbefalede dosis er 1 dråbe i det berørte øje/de berørte øjne to gange dagligt, f.eks. om morgenen og om aftenen.


Hvis du bruger denne medicin sammen med andre øjendråber, skal dråberne dryppes i øjet med mindst 10 minutters mellemrum.


Du må ikke ændre din medicindosis uden at tale med din læge. Hvis du har brug for at afbryde behandlingen, skal du straks kontakte lægen (se ”Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid/Timolol Teva” nedenfor).


Lad ikke beholderens spids røre dit øje eller dine øjenomgivelser. Spidsen kan blive forurenet med bakterier, som kan give dig øjeninfektioner, der kan føre til alvorlig øjenskade, endda synstab. For at undgå en eventuel forurening af beholderen, skal du holde beholderens spids ude af kontakt med alle overflader.

Brugsvejledning

Opløsning fra enkeltdosisbeholderen skal anvendes umiddelbart efter åbning til drypning i det berørte øje/de berørte øjne. Da sterilitet ikke kan opretholdes efter åbning af enkeltdosisbeholderen, skal du åbne en ny beholder før hver anvendelse, og beholderen skal kasseres umiddelbart efter drypning.


Det anbefales, at du vasker hænder, før du drypper øjne. Det er måske lettere for dig, hvis du drypper øjnene foran et spejl.


 1. Åbn posen, som indeholder de individuelle enkeltdosisbeholdere.

 2. Vask først dine hænder, og bræk derefter en enkeltdosisbeholder af blisterstrippen som vist.

  image

 3. Skru låget af enkeltdosisbeholderen som vist.

  image

 4. Læg hovedet tilbage, og træk let ned i det nedre øjenlåg, så der dannes en lomme mellem øjenlåget og øjet som vist.

  image

 5. En enkelt dråbe dryppes i det berørte øje/de berørte øjne i henhold til din læges anvisninger. Hver enkeltdosisbeholder indeholder nok opløsning til begge øjne.

 6. Efter drypning af øjet skal du kassere den brugte enkeltdosisbeholder, selv hvis der er resterende opløsning i beholderen, for at undgå forurening af opløsningen, som ikke indeholder konserveringsmidler.

 7. Opbevar de resterende enkeltdosisbeholdere i posen; de resterende enkeltdosisbeholdere skal anvendes inden for 15 dage efter åbning af posen. Hvis der er resterende beholdere 15 dage efter åbning af posen, skal de kasseres på forsvarlig vis, og en ny pose skal åbnes. Det er vigtigt at fortsætte med at bruge øjendråberne i henhold til din læges anvisninger.


Når du har taget Dorzolamid/Timolol Teva, skal du trykke en finger ind i øjenkrogen ved næsen (som vist på billedet nedenfor) i 2 minutter. Dette hjælper med til at forhindre timolol i at sprede sig til resten af kroppen.


image


Hvis du har brugt for meget Dorzolamid/Timolol Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dorzolamid/Timolol Teva, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med.


Det er vigtigt, at du tager præcis den dosis, som din læge har ordineret. Hvis du har dryppet for mange dråber i dit øje eller slugt noget af indholdet i beholderen, kan du føle dig utilpas, du kan eksempelvis føle dig uklar i hovedet, få vejrtrækningsbesvær eller hovedpine, føle at din puls bliver langsommere, få kvalme eller føle dig træt. Du skal straks søge lægehjælp, hvis du oplever et hvilket som helst af ovenstående reaktioner.


Hvis du har glemt at bruge Dorzolamid/Timolol Teva

Det er vigtigt, at du bruger medicinen, som din læge har foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med dit almindelige doseringsskema. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid/Timolol Teva

Hvis du vil holde op med at bruge denne medicin, skal du tale med din læge først. Du må ikke stoppe pludseligt med at bruge denne medicin, da det kan forværre visse symptomer, specielt hvis du har en hjertesygdom eller en overaktiv skjoldbruskkirtel.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Du kan normalt fortsætte med at tage dråberne, medmindre bivirkningerne er alvorlige. Hvis du er bekymret, skal du rådføre dig med din læge eller apotekspersonalet. Hold ikke op med at tage Dorzolamid/Timolol Teva, uden at du har talt med din læge.


  I sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) kan der forekomme allergiske reaktioner, såsom hævelse af læber, øjne eller munden, hiven efter vejret eller alvorlige hudreaktioner med blæredannelse og afskalning af huden. Hvis du udvikler sådanne reaktioner, skal du straks søge lægehjælp.


  Fortæl det til lægen, hvis du får en øjeninfektion eller andre øjenreaktioner, eller hvis symptomerne forværres.


  Følgende bivirkninger er indberettet ved brug af Dorzolamid/Timolol Teva. Som med andre lægemidler, der anvendes i øjnene, absorberes timolol i blodet. Dette kan forårsage lignende bivirkninger, som ses hos betablokkere, der enten injiceres eller tages gennem munden. Forekomsten af bivirkninger ved øjendråber er lavere end ved lægemidler, der tages gennem munden, eller som injiceres. De opførte bivirkninger omfatter reaktioner, der ses hos den type betablokkere, der bruges til behandling af øjensygdomme.

  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

  • Brænden og svien i og omkring øjet/øjnene.

  • Smagsforstyrrelser: nogle patienter har indberettet en bitter smag i munden efter at have dryppet øjet.


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • Hovedpine.

  • Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, stikken, kløe, tårer, rødmen), betændelse i øjenlåget, betændelse i hornhinden, hornhindeløsning (skade på det forreste lag af øjeæblet), nedsat hornhindefølelse (du fornemmer ikke, at du har fået noget i øjet og føler ingen smerte) tørhed i øjet/øjnene, smerter i øjet, sløret syn.

  • Bihulebetændelse.

  • Kvalme.

  • Svaghed/træthed.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • Svimmelhed, depression.

  • Betændelse i iris (det farvede område i øjet), synsændringer.

  • Langsom hjerterytme, besvimelse.

  • Åndenød.

  • Fordøjelsesbesvær.

  • Nyresten.


   Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • Systemisk lupus erythematosus (rødt, plettet udslæt primært i ansigtet, som kan være ledsaget af træthed, feber, ledsmerter og muskelsmerter).

  • Følelsesløshed/prikkende fornemmelse, mærkelige fornemmelser i form af prikken og stikken, slagtilfælde, reduceret blodforsyning til hjernen, problemer med at sove, mareridt, hukommelsestab, nedsat sexlyst, øgede tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskellidelse).

  • Hævelse og/eller irritation i og omkring øjet/øjnene, hængende øjenlåg (hvilket får øjet til at være halvvejs lukket), skorpedannelse i øjenlåget, løsning af laget under nethinden, som indeholder blodkar (efter en filtreringskirurgi, som kan forårsage synsforstyrrelser), lavt tryk i øjet, som kan være ledsaget af synsændringer/forstyrrelser, dobbeltsyn.

  • Ringen for ørerne.

  • Lavt blodtryk, brystsmerter, kraftig hjertebanken der kan være hurtigt eller uregelmæssig, ændringer i hjerteslagets rytme eller hastighed, hjerteanfald, væskeansamlinger, hjertesvigt (hjertesygdom, der medfører åndenød og hævelse af fødder og ben som følge af væskeansamling), en type hjerterytmesygdom, kolde hænder og fødder, Raynauds fænomen (dårligt blodomløb, som kan give følelsesløshed i tæer og fingre og ændre farven i dem) kramper i benene og/eller smerter i benene, når du går (halten).

  • Hoste, vejrtrækningsbesvær, sammensnøring af luftvejene i lungerne (primært hos patienter med eksisterende sygdom) snue, næseblødning.

  • Halsirritation, tørhed i munden, diarré.

  • Udslæt eller betændelseslignende tilstand i huden, hududslæt med hvidt sølvagtigt udseende, (psoriasislignende udslæt) eller forværring af psoriasis, hårtab.

  • Peyronies sygdom (som kan medføre en krumning af penis).

  • Usædvanlig muskelsvaghed eller smerter, der ikke er forårsaget af motion eller træthed.

  • Generaliserede allergiske reaktioner, herunder hævelse under huden, som kan forekomme i områder som ansigtet og lemmerne, og som kan lukke luftvejene, hvilket kan medføre vanskeligheder med at synke eller trække vejret, nældefeber, eller kløe, lokaliseret eller generaliseret udslæt, kløe, svær pludselig livstruende allergisk reaktion.

  • Alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).

   Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

  • Lave blodsukkerniveauer.

  • Hallucinationer.

  • Fornemmelse af fremmedlegeme i øjet (følelsen af at have noget i øjet).

  • Hjertesvigt.

  • Åndenød.

  • Mavesmerter, opkastning.

  • Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af motion.

  • Seksuel dysfunktion.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  • Eventuelle ubrugte enkeltdosisbeholdere skal kasseres inden for 15 dage efter åbning af posen.

  • Kassér den åbnede enkeltdosisbeholder, selv hvis der er resterende opløsning i beholderen efter første brug.

  • Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

  • Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

  • Opbevar beholderne i den ydre æske for at beskytte mod lys.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Dorzolamid/Timolol Teva øjendråber, opløsning indeholder:

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant:

Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller: Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren Tyskland


Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne: Land Navn

Danmark Dorzolamid/Timolol Teva

Storbritannien Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml Preservative-Free, Single Dose Eye Drops, Solution

Sverige Dorzolamide/timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare


Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021.