Hjemmeside Hjemmeside
Sanofi

Fucidin-Hydrocortison
hydrocortisone and antibiotics

Indlægsseddel: Information til brugeren Fucidin- Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g creme

fusidinsyre/hydrokortisonacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger


Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- sløret syn


Andre bivirkninger forårsaget af længerevarende behandling af milde kortikosteroider såsom hydrocortison omfatter:


Fucidin-Hydrocortisons udseende og pakningsstørrelse

Fucidin-Hydrocortison er en hvid creme.

Hver pakning indeholder en tube med 5, 15 eller 30 gram creme. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S Industriparken 55

2750 Ballerup Danmark


Fremstiller

LEO Laboratories Limited, Cashel Road, Dublin 12 (Irland).


Dette lægemiddel er godkendt i EØS medlemslande under følgende navne:

Fucidin-Hydrocortison: Danmark, Belgien, Finland, Island, Luxembourg, Norge og Sverige Fucidin H: Grækenland, Italien, Tyskland, Tjekkiet, Estland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Slovakiet, Ungarn, England

Fucidine H: Portugal, Spanien Fucidin+hydrocortisone: Holland


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2018.