Hjemmeside Hjemmeside

Ibuprofen B. Braun
ibuprofen

Indlægsseddel: Information til patienten


Ibuprofen B. Braun 200 mg infusionsvæske, opløsning

ibuprofen


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får dette lægemiddel.


Anti-inflammatoriske (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende lægemidler som ibuprofen kan være forbundet med en let forøget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet.


Hudreaktioner

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner i forbindelse med ibuprofen-behandling. Du skal stoppe med at bruge Ibuprofen B. Braun og straks søge lægehjælp, hvis du udvikler hududslæt, læsioner i slimhinder, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se afsnit 4.


Tal med lægen eller sundhedspersonalet om din behandling, før du får Ibuprofen B. Braun:Der kan opstå allergiske reaktioner med dette lægemiddel, især i starten af behandlingen. I sådanne tilfælde skal behandlingen stoppes.

Der har været nogle få tilfælde af aseptisk meningitis ved brug af dette lægemiddel. Risikoen er højere, hvis du lider af en autoimmun sygdom kaldet systemisk lupus erythematosus og relaterede

bindevævssygdomme.

Der er rapporteret om sløret eller nedsat syn, blinde punkter i synsfeltet og ændringer i farvesyn i forbindelse med oral ibuprofen.

Samtidig brug af andre NSAID’er, herunder selektive COX-2-hæmmere, bør undgås.


Infektioner

Ibuprofen kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at ibuprofen kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper.

Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme.


Bivirkningerne kan minimeres ved at bruge den laveste effektive dosis, som giver kontrol over symptomerne, i kortest mulig tid.


Generelt set kan regelmæssig brug af (flere slags) smertestillende midler resultere i varige, alvorlige nyreproblemer.


Længerevarende brug af smertestillende midler kan forårsage hovedpine, som ikke må behandles med øgede doser af lægemidlet.


Ibuprofen kan påvirke følgende laboratorieprøver:

Udseende og pakningsstørrelser


Klar og farveløs til lysegul opløsning til infusionsvæske uden partikler.


Opløsningen leveres i LDPE-flasker med 50 ml med et låg (Twincap) i pakninger med 10 flasker og 20 flasker.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1 Postadresse:

34212 Melsungen, Tyskland 34209 Melsungen, Tyskland


Fremstiller

B. Braun Medical, S.A. Ctra. Terrasa, 121 Rubí

08191 Barcelona Spanien


Repræsentant i Danmark

B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, 3. sal DK-2000 Frederiksberg


For yderligere information om dette lægemiddel, bedes du kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


ES

Ibuprofeno B. Braun pediatrico 4 mg/ml solución para perfusión

AT

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml (200 mg) Paed Infusionslösung

BE

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml oplossing voor infusie

CZ

Ibuprofen B. Braun

DE

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml Infusionslösung

DK

Ibuprofen B. Braun

EE

Ibuprofen B. Braun

FI

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml infuusioneste, liuos

FR

Ibuprofène B. Braun paediatric 4 mg/ml (200 mg), solution pour perfusion

HU

Ibuprofen B. Braun paediatric 4 mg/ml (200 mg) oldatos infúzió

IE

Ibuprofen B. Braun paediatric 4 mg/ml solution for infusion

IT

Ibuprofene B. Braun Melsungen

LU

Ibuprofen B. Braun paediatric 4 mg/ml (200 mg) solution


pour perfusion

LV

Ibuprofen B. Braun 4mg/ml šķīdums infūzijām

NO

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PL

Ibuprofen B. Braun

RO

Ibuprofen B. Braun paediatric 4 mg/ml soluţie perfuzabilă

SE

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml infusionsvätska, lösning

SI

Ibuprofen B. Braun za otroke 4 mg/ml raztopina za infundiranje

SK

Ibuprofen B. Braun 4 mg/ml (200mg)

UK

Ibuprofen 4 mg/ml (200 mg) Solution for Infusion


Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021