Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Pregabalin Pfizer

Indlægsseddel: Information til brugeren


Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 50 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 75 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 100 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 150 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 200 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 225 mg hårde kapsler Pregabalin Pfizer 300 mg hårde kapsler pregabalin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk


Oversigt over indlægssedlen


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Pfizer

 3. Sådan skal du tage Pregabalin Pfizer

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Pregabalin Pfizer tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi, neuropatiske smerter og generaliseret angst hos voksne.


  Perifere og centrale neuropatiske smerter: Pregabalin Pfizer anvendes til behandling af langvarige smerter, som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller helvedesild. Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende. Perifere og centrale neuropatiske smerter kan også være forbundet med humørsvingninger, søvnforstyrrelser, træthed (udmattelse) og kan have indflydelse på det fysiske og sociale velvære, og den samlede livskvalitet.


  Epilepsi: Pregabalin Pfizer anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle anfald med eller uden sekundær generalisering) hos voksne. Din læge vil udskrive Pregabalin Pfizer til behandling af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du skal tage Pregabalin Pfizer sammen med din nuværende behandling. Pregabalin Pfizer er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i kombination med anden behandling mod epilepsi.


  Generaliseret angst: Pregabalin Pfizer anvendes til generaliseret angst. Symptomer på generaliseret angst er vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere. Generaliseret angst kan også medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed, koncentrationsbesvær, en følelse af

  at være ”tom i hovedet”, irritabilitet, muskelspændinger eller søvnforstyrrelser. Symptomerne er værre end de, der kan opleves i forbindelse med dagligdagens stress og anstrengelser.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Pfizer Tag ikke Pregabalin Pfizer

  hvis du er allergisk over for pregabalin, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).


  Advarsler og forsigtighedsregler


  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pregabalin Pfizer


  • Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Pfizer, er der rapporteret om symptomer, der tyder på en overfølsomhedsreaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge og hals samt hududslæt. Kontakt straks lægen (ring 112) hvis du oplever disse reaktioner.


  • Pregabalin Pfizer er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen for faldulykker hos ældre patienter. Du skal derfor være forsigtig, indtil du ved, hvordan medicinen virker på dig.


  • Pregabalin Pfizer kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, som kan være forbigående. Kontakt straks lægen, hvis du får synsforandringer.


  • Nogle diabetespatienter kan få vægtøgning, når de tager Pregabalin Pfizer, og kan derfor have behov for at ændre deres diabetesmedicin.


  • Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.


  • Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Pfizer, er der set kronisk venstresidig hjertesvigt. Dette er overvejende set hos ældre patienter med hjerte-karsygdom. Fortæl det altid til lægen, før du starter behandling med pregabalin, hvis du tidligere har haft en hjertelidelse.


  • Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Pfizer, er der set nyresvigt. Tal med lægen, hvis du har nedsat urinmængde under behandlingen med Pregabalin Pfizer. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.


  • En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Pregabalin Pfizer har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.


  • Når Pregabalin Pfizer tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give forstoppelse (som f.eks visse typer smertestillende medicin), kan det give maveproblemer (f.eks. forstoppelse, tarmslyng). Fortæl lægen, hvis du får forstoppelse, især hvis du er tilbøjelig til at få forstoppelse.


  • Inden du tager denne medicin, skal du fortælle lægen, hvis du har eller tidligere har haft et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin eller har været afhængig. Du må ikke tage mere medicin end foreskrevet.


  • Der er set kramper i forbindelse med behandling med Pregabalin Pfizer og kort tid efter ophør af behandling med Pregabalin Pfizer. Hvis du får kramper, skal du straks kontakte lægen.

  • Hos nogle patienter med andre sygdomme er der set nedsat hjernefunktion (encefalopati) i forbindelse med Pregabalin Pfizer behandling. Fortæl lægen, hvis du har eller tidligere har haft en alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.


  • Der er set vejrtrækningsbesvær. Hvis du har lidelser i nervesystemet, en luftvejslidelse, nedsat nyrefunktion, eller hvis du er ældre end 65 år, kan lægen ordinere en anden dosis. Kontakt lægen, hvis du får vejtrækningsbesvær eller stakåndethed.


   Børn og unge


   Sikkerheden og virkningen hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør pregabalin ikke anvendes til denne aldersgruppe.


   Brug af anden medicin sammen med Pregabalin Pfizer


   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.


   Pregabalin Pfizer og anden medicin kan påvirke hinanden (interaktion). Når det bruges sammen med visse typer medicin, som har beroligende virkninger (herunder opioider), kan Pregabalin Pfizer forstærke disse virkninger og kan føre til åndedrætssvigt, dyb bevidstløshed og død. Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, når Pregabalin Pfizer tages sammen med lægemidler, der indeholder:


   Oxycodon – (smertestillende middel) Lorazepam – (anvendes til behandling af angst) Alkohol


   Pregabalin Pfizer kan tages sammen med svangerskabsforebyggende medicin. Brug af Pregabalin Pfizer sammen med mad, drikke og alkohol Pregabalin Pfizer kapsler kan tages både sammen med og uden mad.

   Det tilrådes ikke at drikke alkohol, når du tager Pregabalin Pfizer.


   Graviditet og amning


   Du må ikke tage Pregabalin Pfizer, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, medmindre din læge har givet dig en anden besked. Hvis du tager pregabalin i de første 3 måneder af en graviditet, kan det medføre fødselsdefekter hos fosteret, der kan kræve medicinsk behandling. I et studie, der gennemgik data fra kvinder i Norden, som tog pregabalin i de første 3 måneder af en graviditet, forekom der fødselsdefekter hos 6 ud af 100 børn. Det skal sammenholdes med 4 ud af 100 børn født af kvinder, der ikke blev behandlet med pregabalin i studiet. Der har været indberetninger om misdannelser i ansigtet (læbe-gane-spalte), øjnene, nervesystemet (herunder hjernen), nyrerne og kønsorganerne.


   Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Trafik- og arbejdssikkerhed


   Pregabalin Pfizer kan give svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne. Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller udføre andre aktiviteter, der kan være farlige, før du ved, om denne medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter.

   Pregabalin Pfizer indeholder lactosemonohydrat


   Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   Pregabalin Pfizer indeholder natrium


   Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Pregabalin Pfizer


  Tag altid Pregabalin Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.


  Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig. Pregabalin Pfizer er kun til oral anvendelse.

  Perifere og centrale neuropatiske smerter, epilepsi eller generaliseret angst:


  • Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.

  • Den dosis, som er blevet tilpasset til dig og din tilstand, vil normalt være 150-600 mg dagligt.

  • Din læge vil fortælle, at du enten skal tage Pregabalin Pfizer 2 gange eller 3 gange dagligt. For 2 gange dagligt skal Pregabalin Pfizer tages én gang om morgenen og én gang om aftenen, og omtrent samme tid hver dag. For 3 gange dagligt skal Pregabalin Pfizer tages én gang om morgenen, én gang om eftermiddagen og én gang om aftenen, og omtrent samme tid hver dag.


   Hvis du har indtryk af, at virkningen af Pregabalin Pfizer er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.


   Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Pregabalin Pfizer som normalt, medmindre du har nyreproblemer.


   Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer. Kapslerne skal sluges hele og indtages med vand.

   Fortsæt med at tage Pregabalin Pfizer, indtil din læge beder dig om at stoppe.


   Hvis du har taget for mange Pregabalin Pfizer kapsler


   Kontakt omgående lægen eller skadestuen. Medbring pakningen med Pregabalin Pfizer kapsler. Du kan føle dig søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis du har taget for mange Pregabalin Pfizer. Der er også rapporteret krampeanfald.


   Hvis du har glemt at tage Pregabalin Pfizer


   Det er vigtigt, at du tager dine Pregabalin Pfizer kapsler regelmæssigt og på samme tid hver dag. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke herom, medmindre det er ved at være tid for din næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage din næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


   Hvis du holder op med at tage Pregabalin Pfizer

   Du må ikke stoppe med at tage Pregabalin Pfizer, medmindre din læge har bedt dig herom. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge.


   Når du stopper med at tage Pregabalin Pfizer efter langtidsbehandling eller korttidsbehandling, skal du vide, at du måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, følelse af angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter, svedtendens og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere eller i en alvorligere grad, hvis du har taget Pregabalin Pfizer i længere tid.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Meget almindelige: Sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede


  • Svimmelhed, søvnighed, hovedpine.


   Almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10 behandlede


  • Øget appetit.

  • Følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, nedsat seksuel interesse, irritabilitet.

  • Opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, hukommelsesproblemer, hukommelsestab, rysten, talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende sløvhedstilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal.

  • Sløret syn, dobbeltsyn.

  • Svimmelhed, balanceproblemer, faldtendens.

  • Mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed.

  • Problemer med at opnå penisrejsning.

  • Hævelser i kroppen, herunder af arme og ben.

  • Følelse af at være beruset, unormal gangart.

  • Vægtøgning.

  • Muskelkrampe, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben.

  • Ondt i halsen.


   Ikke almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 100 behandlede


  • Manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker.

  • Ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer, hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje, mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget seksuel interesse, seksuelle problemer herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning .

  • Synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændring i synet herunder tunnelsyn, lysglimt, urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud, manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed, bevidshedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed.

  • Tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne, der løber i vand, øjenirritation.

  • Hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i hjerteslag, hjertesvigt.

  • Rødmen, hedeture.

  • Vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse.

  • Øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden.

  • Svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber.

  • Muskeltrækninger, ledhævelser, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i nakken.

  • Brystsmerter.

  • Vanskelighed ved eller smertefuld vandladning, inkontinens.

  • Svaghed, tørst, trykken for brystet.

  • Ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatinkinase i blodet, forhøjet alanin- aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide blodlegemer (neutropeni), forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet.

  • Overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nældefeber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken.

  • Smertefuld menstruation.

  • Kolde hænder og fødder.


   Sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 1.000 behandlede


  • Unormal lugtesans, synsforstyrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed, synstab

  • Udvidede pupiller, skeløjethed.

  • Koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge.

  • Betændelse i bugspytkirtlen.

  • Problemer med at synke.

  • Langsom eller nedsat kropsbevægelse.

  • Problemer med at skrive korrekt.

  • Væskeophobning i maven.

  • Væske i lungerne.

  • Kramper.

  • Forandringer i elektrokardiogrammet (ekg, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer til hjerterytmeforstyrrelser.

  • Muskelsvækkelse.

  • Flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd.

  • Menstruationsforstyrrelser.

  • Nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet.

  • Nedsat antal hvide blodlegemer.

  • Upassende opførsel.

  • Allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedrætsbesvær, hornhindebetændelse (keratitis) og en alvorlig hudreaktion med udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte).

  • Gulsot (gulfarvning af hud og øjne).

  • Parkinsonisme, det vil sige symptomer, der ligner Parkinsons sygdom, såsom rysten, bradykinesi (langsomme bevægelser) og rigiditet (muskelstivhed).


   Meget sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10.000 behandlede


  • Leversvigt.

  • Leverbetændelse (hepatitis).


   Hvis dit ansigt eller tunge hæver, eller hvis huden bliver rød og begynder at danne blærer eller skalle af, skal du straks kontakte læge eller skadestue.


   Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.


   Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføring: Vejrtrækningsbesvær, stakåndethed.


   Indberetning af bivirkninger

   image

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via detnationalerapporteringssystemanført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Pregabalin Pfizer indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser


25 mg kapsler

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 25” på underdelen.


50 mg kapsler

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 50” på underdelen. Kapslen er mærket med et sort bånd på underdelen af

kapslen.


75 mg kapsler

Hvide og orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 75” på underdelen.


100 mg kapsler

Orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 100” på underdelen.


150 mg kapsler

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 150”

på underdelen.


200 mg kapsler

Lyse orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 200” på underdelen.


225 mg kapsler

Hvide og lyse orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen

og ”PGN 225” på underdelen.


300 mg kapsler

Hvide og orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 300” på underdelen.


Pregabalin Pfizer findes i 7 pakningsstørrelser i PVC med en aluminiumfolie på bagsiden. En pakning med 14 kapsler i 1 blisterplade, 21 kapsler i 1 blisterplade, 56 kapsler i 4 blisterplader, 84 kapsler i

4 blisterplader, 100 kapsler i 10 blisterplader, 112 kapsler i 8 blisterplader og 100 × 1 kapsel som perforeret enkeltdosisblister.

Derudover findes Pregabalin Pfizer i en HDPE-beholder, der indeholder 200 kapsler for 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg styrken.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederlandene.


Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Tyskland.


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Pregabalin Pfizer, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


Česká republika

Pfizer spol s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH Tel: +49 (0)800 5500634

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 4301


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Τηλ.: +30 2100 100 002

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Tel: +34 900 102 712

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


France

Viatris Santé

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL,

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Italia

Viatris Pharma S.r.l. Tel: +39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh./Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd Τηλ: +357 22863100

Sverige

Viatris AB

Tel: +46 (0)8 630 19 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Denne indlægsseddel blev senest ændret