Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Pantoprazol Orion

Indlægsseddel: Information til patienten Pantoprazol Orion 40 mg enterotabletter pantoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tabletkerne: mannitol (E421), crospovidon, natriumcarbonat, hydroxypropylcellulose, calciumstearat.

Overtræk: Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), hypromellose, triethylcitrat, gul jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser

Enterotabletter

Gule, ovale, bikonvekse tabletter, størrelse 11,9 mm × 6,2 mm. Pakningsstørrelser:

30, 56, 60, 98, 100 og 500 tabletter i blisterpakninger

56, 60, 98, 56, 60, 100, 140 og 500 tabletter i plastikbeholder. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland

image

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:

Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2021.