Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Mometason Orion

Indlægsseddel: Information til brugeren Mometason Orion 50 mikrogram/pust næsespray, suspension

Mometasonfuroat (som monohydrat)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mometason Orion

 3. Sådan skal du tage Mometason Orion

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Mometason Orion indeholder det aktive stof mometasonfuroat (som monohydrat). Mometasonfuroat er et binyrebarkhormon (kortikosteroid), som har en betændelseshæmmende (anti-inflammatorisk) virkning. Det reducerer hævelse og irritation, som forårsager nysen, kløe og en tilstoppet eller løbende næse.


  Hvad anvendes Mometason Orion til?

  Høfeber og helårssnue

  Dette lægemiddel anvendes til at behandle symptomerne på høfeber (også kaldet sæsonbetinget allergisk rhinitis) og helårlig rhinitis (helårssnue) hos voksne og børn på 3 år og derover.


  Høfeber, som opstår på visse tidspunkter af året, er en allergisk reaktion forårsaget af indånding af pollen fra træer, græsser, ukrudt samt sporer fra skimmel og svampe. Helårssnue forekommer hele året rundt. Symptomerne kan stamme fra overfølsomhed over for mange forskellige ting, f.eks. husstøvmider, dyrehår (eller skæl), fjer og bestemte fødevarer. Dette lægemiddel reducerer hævelse og irritation i næsen og lindrer derved nysen, kløe og tilstoppet eller løbende næse forårsaget af høfeber eller helårssnue.


  Næsepolypper

  Dette lægemiddel anvendes til behandling af næsepolypper hos voksne på 18 år og derover.


  Næsepolypper er små gevækster på næseslimhinden, der som regel berører begge næsebor. Dette lægemiddel reducerer betændelsestilstanden i næsen, så polypperne gradvist bliver mindre, og lindrer derved følelsen af tilstoppet næse, som kan påvirke vejrtrækningen gennem næsen.

 2. Det ska du vide, før du begynder at tage Mometason Orion


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Mometason Orion

  • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

  • hvis du har en ubehandlet infektion i næsen. Hvis du bruger dette lægemiddel, mens du har en ubehandlet infektion i næsen, såsom herpes, kan det forværre infektionen. Du skal vente med at bruge næsesprayen, indtil infektionen er overstået.

  • hvis du for nylig har fået foretaget en næseoperation, eller du har skader i næsen. Du bør ikke bruge næsesprayen, før næsen er helet.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Mometason Orion, hvis du:

  • har eller har haft tuberkulose.

  • hvis du har en anden form for infektion.

  • hvis du tager andre binyrebarkhormoner (kortikosteroider), enten gennem munden eller ved indsprøjtning.

  • hvis du har cystisk fibrose.


   Når du bruger Mometason Orion, skal du kontakte lægen,

  • hvis dit immunsystem ikke fungerer, som det skal (hvis du har svært ved at bekæmpe infektioner), og du kommer i kontakt med nogen, der har mæslinger eller skoldkopper. Du bør undgå at komme i kontakt med personer, der har disse infektioner.

  • hvis du har en infektion i næsen eller halsen.

  • hvis du bruger lægemidlet i flere måneder eller mere.

  • hvis du har vedvarende irritation i næsen eller halsen.


   Når binyrebarkhormoner til næsen anvendes i høje doser i lange perioder, kan der opstå bivirkninger, fordi lægemidlet absorberes i kroppen.


   Hvis du har kløe eller irritation i øjnene, vil lægen eventuelt anbefale, at du bruger andre behandlinger sammen med dette lægemiddel.


   Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.


   Børn

   Når binyrebarkhormoner til næsen anvendes i høje doser i lange perioder, kan der opstå visse bivirkninger, såsom nedsat væksthastighed hos børn.


   Børn, der er i langvarig behandling med binyrebarkhormoner til næsen, bør måles regelmæssigt, og lægen bør underrettes, hvis der ses ændringer.


   Brug af anden medicin sammen med Mometason Orion

   Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

   Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Nogle lægemidler kan øge virkningen af Mometason Orion og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).


   Hvis du tager anden medicin med binyrebarkhormoner mod allergi, enten gennem munden eller ved indsprøjtning, kan din læge råde dig til at ophøre med at tage det, når du begynder at tage Mometason Orion.

   Nogle få kan, når de stopper behandlingen med binyrebarkhormoner gennem munden eller ved indsprøjtning, opleve at få bivirkninger, såsom led- eller muskelsmerter, følelse af mathed og depression. Du kan også udvikle andre allergiske symptomer, som kløende øjne, der løber i vand, eller steder med rød og kløende hud. Kontakt lægen, hvis du udvikler nogle af disse symptomer.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Der er stort set ingen oplysninger vedrørende brug af Mometason Orion hos gravide kvinder. Det vides ikke, om mometasonfuroat udskilles i modermælk.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Der foreligger ingen oplysninger vedrørende dette lægemiddels indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


   Mometason Orion indeholder benzalkoniumchlorid

   Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse.


 3. Sådan skal du tage Mometason Orion


Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Du må ikke bruge en højere dosis eller anvende sprayen oftere eller i længere tid, end lægen har anvist.


Behandling af høfeber og helårssnue


Brug til Voksne og børn over 12 år


Den sædvanlige dosis er TO pust i hvert næsebor EN gang daglig.


Brug til børn i alderen 3 til 11 år

Den sædvanlige dosis er ET pust i hvert næsebor EN gang daglig.


Hvis du eller dit barn lider voldsomt af høfeber, kan din læge anbefale dig at begynde at bruge Mometason Orion, før pollensæsonen starter for på denne måde at forhindre høfebersymptomerne i at opstå. I slutningen af pollensæsonen skulle du gerne kunne føle en forbedring af høfebersymptomerne, og måske behøver du ikke længere behandlingen.


Næsepolypper

Brug til voksne over 18 år

Den sædvanlige startdosis er TO pust i hvert næsebor EN gang daglig.


Sådan anvendes din næsespray


ţ˙


 1. Ryst forsigtigt flasken og tag støvhætten af.

 2. Hvis flasken med næsespray er ny, eller hvis den ikke har været anvendt i 14 dage eller mere, skal den 'klargøres' ved at pumpe næsesprayen nogle få gange, indtil der dannes en fin forstøvning. Dette gøres ved at holde flasken som vist. Anbring pegefinger og langfinger på flaskekraven på hver side af flaskespidsen og tommelfingeren under flasken. Hold tommefingeren i ro og tryk med fingrene for at pumpe næsesprayen, mens du holder flaskespidsen væk fra dig. Det anbefales at trykke 10 gange på pumpen for at klargøre flasken før første anvendelse og mindst 2 gange for at klargøre igen, hvis flasken har stået ubrugt i 14 dage eller længere.

  [Hvis der ikke kommer noget ud, og du tror, at flaskespidsen kan være tilstoppet, skal du rengøre den. (Se rengøringsvejledningen nedenfor). Forsøg IKKE at åbne for tilstopningen med en nål eller en skarp genstand i flaskespidsen, da dette vil ødelægge sprøjtemekanismen].

 3. Puds forsigtigt næsen.

 4. Hold flasken som vist. Anbring fingeren på næsen for at lukke det ene næsebor og før flaskespidsen ind i det andet næsebor. Læn hovedet fremad og hold flasken lodret. Træk vejret langsomt ind gennem næsen og tryk samtidig forsvarligt ned på flaskens krave med din finger, så du frigør et pust mometasonfuroat.

 5. Pust ud gennem munden. Gentag trin 4, hvis du skal have mere end ét pust i samme næsebor. Fjern flaskespidsen fra næseboret og pust ud gennem munden.

Gentag trin 4 og 5 for det andet næsebor.

Tør forsigtigt flaskespidsen af med en ren serviet og sæt støvhætten på igen efter brug.


Rengøring af flasken med Mometason Orion

 1. Rengør flasken med næsespray mindst én gang om ugen, da den kan blive tilstoppet og dermed ophøre med at virke korrekt.

 2. Fjern støvhætten.

 3. Træk forsigtigt opad på den hvide krave for at fjerne spidsen af flasken.

 4. Læg spidsen og støvhætten i varmt vand i nogle minutter og skyl dem derefter under vandhanen.

 5. Lad dem tørre et varmt sted, før de sættes tilbage på flasken. De må ikke tørre ved megen stærk varme.

 6. Flasken klargøres nu igen ved at pumpe næsesprayen nogle få gange for at producere en fin forstøvning.


Hvis du har taget for meget Mometason Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mometason Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


Hvis du bruger steroider i lang tid eller i store mængder, kan de i sjældne tilfælde påvirke visse af dine hormoner. Hos børn kan dette påvirke vækst og udvikling.


Hvis du har glemt at tage Mometason Orion

Hvis du glemmer en dosis Mometason Orion, skal du tage den, så snart du husker det, og derefter fortsætte som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at tage Mometason Orion

Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Hos nogle patienter begynder dette lægemiddel at lindre symptomerne 12 timer efter første dosis; men der kan gå op til to dage før en fuld virkning af behandlingen ses. Det er meget vigtigt, at du tager næsesprayen regelmæssigt.


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Der kan opstå øjeblikkelige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) efter brug af dette lægemiddel. Disse reaktioner kan være alvorlige. Du skal stoppe med at tage Mometason Orion og søge øjeblikkelig lægehjælp, hvis du får symptomer såsom:

  • hævelse af ansigt, tung eller svælg

  • synkebesvær

  • nældefeber

  • pibende eller besværet vejrtrækning


   Når binyrebarkhormoner til næsen anvendes i høje doser i lange perioder, kan der opstå bivirkninger, fordi lægemidlet absorberes i kroppen.


   Andre bivirkninger

   De fleste personer oplever ingen problemer efter brug af næsesprayen. Nogle personer oplever imidlertid følgende symptomer efter brug af dette lægemiddel eller andre binyrebarkhormoner til næsen:


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

   • hovedpine

   • nysen

   • næseblødning [forekom med hyppigheden 'meget almindelig' (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede) hos personer med næsepolypper, der fik to pust af dette lægemiddel i hvert næsebor to gange om dagen]

   • ømhed i næse eller hals

   • sår i næsen

   • luftvejsinfektion


    Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende data):

   • øget tryk i øjet (grøn stær) og/eller grå stær med synsforstyrrelser til følge

   • beskadigelse af næseskillevæggen mellem næseborene

   • forandringer i smags- og lugtesans

   • vejrtrækningsbesvær og/eller pibende vejrtrækning

   • sløret syn


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Brug indenfor 2 måneder efter første anvendelse. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C. Må ikke nedfryses.

  Opbevares i den originale beholder.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Mometason Orion indeholder:

  • Aktivt stof: mometasonfuroat. Hvert pust afgiver en afmålt dosis (fra doseringsventil) på 50 mikrogram mometasonfuroat (som monohydrat).

  • Øvrige indholdsstoffer: glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, citronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumchlorid, natriumcitratdihydrat, vand til injektionsvæske.


Udseende og pakningsstørrelser

Mometason Orion næsespray, suspension er en hvid til råhvid ensartet, redispersibel suspension.


Mometason Orion leveres i en hvid, uigennemsigtig flaske af højdensitetspolyethylen med en manuel doseringsventil, der afgiver en afmålt dosis, næseadapter og en gennemsigtig støvhætte. Hver flaske indeholder 18,0 g suspension, svarende til 140 afmålte pust.


Pakningsstørrelse: 1, 2 eller 3 næsespray.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller:

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 273 08, Den Tjekkiske Republik


Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerp, Belgien


For yderligere oplysning om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:


medlemsstat

foreslåede særnavn

Østrig

Mometason Cipla 50 Mikrogramm/Sprühstoß – Nasenspray, Suspension

Kroatien

Mometazonfuorat Cipla 50 mikrograma po potisku sprej za nos, suspenzija

Danmark

Mometason Orion næsespray, suspension

Finland

Mometason Orion, 50 mikrog/annos, nenäsumute, suspensio

Tyskland

Mometasonfuroat Cipla 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension

Italien

Rinalgit Spray

Norge

Mometason Cipla 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon

Spanien

Mometasona furoato Cipla 50 microgramos/pulverización suspension para pulverización nasal

Det Forende Kongerige (Nordirland)

Mometasone furoate 50 micrograms/actuation nasal spray, suspension


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2021.