Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Tamsulosin Teva

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Tamsulosin Teva 0,4 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

tamsulosinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- er blevet svimmel eller er besvimet på grund af for lavt blodtryk fremkaldt ved for hurtigt skift fra liggende til stående stilling.

- lider af en alvorlig leversygdom.


Før du starter behandlingen med dette lægemiddel, kan din læge vælge at udføre tests for at undersøge, at du ikke har andre lidelser, som kan være årsag til dine symptomer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tamsulosin Teva:


Børn og unge

Du må ikke give dette lægemiddel til børn og unge under 18 år, da det ikke virker på denne aldersgruppe.


Brug af anden medicin sammen med Tamsulosin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om du er i behandling med:

Kapselindhold: cellulose, mikrokrystallinsk, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurilsulfat, triethylcitrat, talcum.

Kapselkrop: gelatine, indigotin (E132), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tamsulosin Teva er en orange/olivengrøn kapsel. Lægemidlet fås i følgende pakninger:

Blisterpakning med 10, 20, 28x1, 28, 30x1, 30, 50, 60x1, 60, 90x1, 90, 98x1, 98 og 100 depotkapsler.

HDPE-kapselbeholder med 20, 30, 50, 60, 90 og 100 depotkapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3 D-89143 Blaubeuren Tyskland


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Tamsulosin Teva

Finland: Tamsumin 0,4 mg depotkapseli, kova

Frankrig: Tamsulosine ratiopharm 0,4 mg, gelule a liberation prolongee

Luxembourg: Tamsulosin-ratiopharm 0,4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung Norge: Tamsulosin Teva

Spanien: Tamsulosina ratiopharm 0,4 mg capsulas duras de liberación modificada EFG Tyskland: Tamsulosin-ratiopharm 0,4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung Østrig: Tamsulosin ratiopharm retard 0,4 mg-Kapsel


Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017.