Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Diflucan

Indlægsseddel: Information til brugeren


Diflucan®

10 mg/ml pulver til oral suspension


fluconazol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.


Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.


Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021


image

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale eller til patienter (hvis apotekspersonalet ikke laver suspensionen)


Vejledning til blanding af suspension:

Den rekonstituerede suspension er efter blanding hvid til off-white med appelsinsmag.


Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 60 ml flaske: 35 ml suspension efter rekonstitution:

 1. Bank på flasken for at løsne pulveret.

 2. Tilsæt en lille smule almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til markeringen () på flasken (dette svarer til at tilsætte 24 ml vand).

 3. Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.

 4. Efter rekonstitution er der et brugbart volumen på 35 ml.

 5. Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket (holdbarheden for den rekonstituerede suspension er 28 dage). Efter den noterede udløbsdato må ubrugt suspension ikke anvendes, og skal afleveres på apoteket.


Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 175 ml flaske: 100 ml suspension efter rekonstitution:

 1. Bank på flasken for at løsne pulveret.

 2. Tilsæt en lille smule almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til markeringen () på

  flasken (dette svarer til at tilsætte 66 ml vand).

 3. Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.

 4. Efter rekonstitution er der et brugbart volumen på 100 ml.

 5. Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket (holdbarheden for den rekonstituerede suspension er 28 dage). Efter den noterede udløbsdato må ubrugt suspension ikke anvendes, og skal afleveres på apoteket.


Dosisomregning fra mg/ml til ml/kg legemsvægt for pulver til oral suspension til børn:


Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension:


Til børn bør dosis for Diflucan pulver til oral suspension beregnes så nøjagtig som muligt i henhold til følgende formel


image


Den orale doseringssprøjte har en graduering på 0,2 ml. Derfor rundes enten op eller ned til nærmeste graduering på den orale doseringssprøjte, efter mængden er beregnet ud fra vægt og ordineret dosis.


Eksempel: Et barn som vejer 11 kg og får ordineret Diflucan 3 mg/kg/dag, skal have 33 mg/dag som svarer til 3,3 ml 10 mg/ml oral suspension. Denne dosis skal rundes op til 3,4 ml, som er den nærmeste graduering på den orale doseringssprøjte for at opnå den fulde dosis.


Maksimal dosis på 400 mg dagligt bør ikke overskrides i den pædiatriske population (se tabel*). Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension anbefales ikke til doser ˃ 15,0 ml (se tabel med doser markeret med grå).

Når dosis overstiger 15,0 ml anbefales det at anvende Diflucan 40 mg/ml pulver til oral suspension.


Skema med eksempler på doser:


Dosis (svarende til dosis i ml/dag)

Vægt kg

3 mg/kg/dag

6 mg/kg/dag

12 mg/kg/dag

3 kg

1,0 ml

1,8 ml

3,6 ml

5 kg

1,6 ml

3,0 ml

6,0 ml

7.5 kg

2,2 ml

4,6 ml

9,0 ml

10 kg

3,0 ml

6,0 ml

12,0 ml

12.5 kg

3,8 ml

7,6 ml

15,0 ml


15 kg

4,6 ml

9,0 ml

18,0 ml

20 kg

6,0 ml

12,0 ml

24,0 ml

25 kg

7,6 ml

15,0 ml

30,0 ml

30 kg

9,0 ml.

18,0 ml

36,0 ml

35 kg

10,6 ml

21,0 ml

40,0 ml*

40 kg

12,0 ml

24,0 ml

40,0 ml*

45 kg

13,6 ml

27,0 ml

40,0 ml*