Hjemmeside Hjemmeside

Remeron Smelt

Indlægsseddel: Information til brugeren


Remeron Smelt 15, 30 og 45 mg smeltetabletter

mirtazapin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Remeron Smelt.

Børn og unge

Remeron Smelt må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da virkning ikke er set. Desuden gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Remeron Smelt til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Remeron Smelt til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Hvis patienter under 18 år tager Remeron Smelt, og hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, skal lægen kontaktes. Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Remeron Smelt med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe. Der er desuden set en signifikant vægtøgning hos denne aldersgruppe ved behandling med Remeron Smelt sammenlignet med voksne.


Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne form for medicin begynder at virke. Der går normalt ca. to uger, men det kan også vare længere. Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan:


Udseende og pakningsstørrelser

Remeron Smelt er smeltetabletter.

Remeron Smelt 15 mg smeltetabletter er runde, hvide med en skrå kant og mærket med koden TZ1 på den ene side.

Remeron Smelt 30 mg smeltetabletter er runde, hvide med en skrå kant og mærket med koden TZ2 på den ene side.

Remeron Smelt 45 mg smeltetabletter er runde, hvide med en skrå kant og mærket med koden TZ4 på den ene side.

Smeltetabletterne er pakket i en børnesikret perforeret enkeltdosis blister.


Remeron Smelt 15, 30 og 45 mg smeltetabletter findes i følgende pakningsstørrelser: 6, 18, 30, 48, 96 og 180 smeltetabletter (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2003 PC Haarlem, Holland


Fremstiller

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Holland


Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Belgien, Luxembourg Remergon SolTab

Danmark, Island Remeron Smelt

Finland, Holland, Portugal, Rumænien, Slovakiet Remeron SolTab Irland, Storbritannien Zispin Soltab

Italien, Ungarn Remeron

Norge, Sverige Remeron-S

Spanien Rexer Flas

Tyskland Remergil SolTab


Denne indlægsseddel blev senest ændret: Oktober 2019