Hjemmeside Hjemmeside

Cipotanor
calcipotriol, combinations

Indlægsseddel: Information til brugeren Cipotanor 50 mikrogram/g / 0,5 mg/g, salve

calcipotriol/betamethason

P050329-1S


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Cipotanor salve er en off-white salve.


Pakningsstørrelser

30 g, 60 g eller 120 (2x60) g salve.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2022.