Hjemmeside Hjemmeside

Tilker
diltiazem


INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Tilker 200 mg depotkapsler, hårde Tilker 300 mg depotkapsler, hårde

(diltiazemhydrochlorid) image

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tilker

 3. Sådan skal du anvende Tilker

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Yderligere oplysninger

 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

  Tilker er et lægemiddel mod forhøjet blodtryk og til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris). Medicinen tilhører en gruppe lægemidler kaldet ’calciumantagonister’, og virker ved at udvide blodkar og blodårer i hjertet, så hjertemusklens sammentrækning svækkes, hvorved

  blodtrykket falder. image

 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE TILKER Tag ikke Tilker

  • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

   image

   image

  • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for anden medicin af samme type (calciumkanal antagonister)

  • Hvis du lider af en eller flere af en række særlige hjertesygdomme:

   • En hjertesygdom med uregelmæssig hjerterytme (sinoatrialt blok samt atrieflimmer)

   • Ledningsforstyrrelser i hjertet (AV blok grad II og III)

   • Særligt langsom hjerterytme

   • Alvorligt nedsat hjertefunktion

   • Hurtig hjerterytme

   • Akut hjerteanfald (myokardieinfarkt)

   • Ustabile hjertekramper (ustabil angina pectoris)

   • Hjertesvigt (venstresidigt, med lungestase)

   • Kardiogent shock

  • Hvis du har eller har haft tidligere tilfælde af hjerneblødning eller blodprop i hjernen

  • Hvis du får infusion af muskelafslappende medicin (dantrolen)

  • Hvis du er forgiftet af anden hjertemedicin (digitalis)

  • Hvis du ammer

   Tilker må ikke gives til nyfødte.

   Vær ekstra forsigtig med at tage Tilker

  • Hvis du har dårligt hjerte (kongestiv hjerteinfsufficiens)

  • Hvis du samtidigt er i behandling med anden hjertemedicin (amiodaron, digoxin eller betablokkere)

  • Hvis du lider af overledningsforstyrrelser i hjertet

  • Hvis du har dårlige nyrer eller dårlig lever

  • Hvis du har åreforkalkning i pulsåren (aortastenose)

  • Hvis du har for lavt blodtryk

  • Hvis du har nedsat funktion af det venstre hjertekammer (ventrikel)

  • Hvis du ind i mellem lider af hjertebanken (paroksysmal supraventrikulær takykardi)

  • Hvis du har problemer med fordøjelsen (mulig passagehindring i tarmen)

  Hvis du oplever humørændringer og/eller depression, skal du tale med din læge.

  Hvis du er over 65 år og/eller har dårlige nyrer eller lever, kan din læge holde særligt øje med din hjerterytme i begyndelsen af din behandling med Tilker.

  Hvis der er planlagt en forestående operation, skal du fortælle din læge, at du anvender Tilker, så der kan tages de rette forholdsregler.


  1


  Brug af anden medicin

  Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

  Tal med din læge, hvis du anvender:

  • Antibiotika (erythromycin/clarithromycin, rifampicin)

  • Medicin til behandling af mavesår (cimetidin, ranitidin)

  • Medicin indeholdende lægemidlet ’cisaprid’

  • Medicin mod rytmeforstyrrelser i hjertet (quinidin, amiodaron, betablokkere, digoxin)

  • Medicin mod forhøjet kolesterol (lovastatin, simvastatin, atorvastatin)

  • Medicin mod forhøjet blodtryk (nifedipin, verapamil, alfa-blokkere)

  • Medicin mod hjertekramper (nitrater, nitroglycerin)

  • Binyrebarkhormoner (prednisolon, prednison, methylprednisolon)

  • Medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, carbamazepin, dantrolen)

  • Medicin mod stærke smerter (alfentanil)

  • Medicin mod vandladningsbesvær (alfuzosin)

  • Beroligende medicin (midazolam, triazolam, alprazolam og buspiron)

  • Medicin mod depression (fluoxetin, imipramin og nortriptylin)

  • Medicin mod sindslidelser (lithium)

  • Medicin til nedsættelse af immunforsvaret (ciclosporin, sirolimus og tacrolimus)

  • Medicin mod brystkræft (tamoxifen)

  • Medicin til behandling af overvægt (rimonabant)

  • Bedøvende medicin (enfluran)

  • Medicin mod rejsningsproblemer (sildenafil)

  • Medicin mod astma (theofyllin)

  • Naturmedicin (perikum)

  Brug af Tilker sammen med mad og drikke

  Du kan anvende Tilker sammen med, eller uden mad.

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  image

  image

  Tilker kan hos enkelte påvirke arbejdssikkerheden, og din evne til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder særlige i begyndelsen af behandlingen, eller hvis din dosis bliver forhøjet.

  Graviditet og amning

  Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen former for medicin.

  Graviditet:

  Du må ikke anvende Tilker hvis du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Hvis du er gravid, eller planlægger at blive det, skal du ændre eller afbryde behandlingen, efter aftale med lægen.

  Amning:

  Hvis du ammer, må du ikke anvende Tilker, da det udskilles i modermælken.

 3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE TILKER

  Tag altid Tilker nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

  Dosering

  Tilker depotkapsler:

  Du må ikke tygge kapslerne, eller knuse indholdet af kapslerne. Kapslerne skal sluges hele, eller kan eventuelt åbnes, og indholdes opslemmes i vand.

  Voksne:

  For højt blodtryk:

  En kapsel à 200 mg 1 gang daglig. Din dosis kan eventuelt øges til en kapsel à 300 mg 1 gang daglig. Følg lægens anvisninger.

  Hje rte kram pe r (angina pe ctoris)

  En kapsel à 200 mg 1 gang daglig. Din dosis kan eventuelt øges til en kapsel à 300 mg 1 gang daglig. Følg lægens anvisninger.

  Ældre:

  Hje rte kram pe r (angina pe ctoris)

  En kapsel à 200 mg 1 gang daglig. Din dosis kan øges til en kapsel à 300 mg daglig, hvis din læge vurderer at det er nødvendigt. I et sådant tilfælde skal lægen undersøge dit hjerte løbende, for at kontrollere om din dosis er korrekt.

  Børn:

  Tilker må ikke gives til børn.

  Nedsat nyre- og leverfunktion:

  Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.


  2 236332


  Hvis du har taget for mange Tilker depotkapsler

  Du skal kontakte lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Tilker, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

  Symptomer på ove rdose ring kan være :

  Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, langsom puls, uregelmæssig puls og hjertestop. Hovedpine, svækket bevidsthed, koma og kramper. Udslæt og nedsat kropstemperatur.

  Åndenød, hoste smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne, uregelmæssig vejrtrækning.

  Træthed, kvalme og opkastninger (acidose), svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium-niveau i blodet (hypokalæmi), højt blodsukker, nyrepåvirkning, nedbrydning af skeletmuskelvæv, iskæmi.

  Hvis du har glemt at tage Tilker

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal blot tage den næste dosis som planlagt.

  Hvis du holder op med at anvende Tilker

  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

 4. BIVIRKNINGER

  Tilker kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Alvorlige bivirkninger:

  Sjældne bivirkninge r (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

  • Akut nyreinsufficiens.

   Sjældne til me get sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 100.000 patienter)

  • Parkinsonisme

  • Meget langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, tendens til besvimelse (AV-blok, sinusarrest).

  • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt også i hvile, hoste, hurtig puls og hævede ben (hjerteinsufficiens).

  • Leverbetændelse.

   image

   image

  • Akut nyrebetændelse.

  • Tendens til infektioner og feber pga. forandringer i blodet (mangel på hvide blodlegemer).

   Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger, skal du kontakte din læge eller skadestuen.

   Ikke alvorlige bivirkninger:

   Me ge t almindelige - almindelige bivirkninge r (forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 100 patienter)

  • Hovedpine

  • Svimmelhed

  • Utilpashed

  • Hjertebanken

  • Kortvarigt tab af bevidstheden (synkope)

  • Forværring af hjertekramper

  • Kvalme, forstoppelse

  • Hævelse af anklerne

  • Mavesmerter, diarré, sure opstød/halsbrand

  • Udslæt

  • Følelse af svaghed (asteni).

   Ikke almindelige bivirkninge r (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

  • Blødning fra hud eller slimhinder/blå mærker pga. forandringer i blodet

  • Forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig puls, langsom puls)

  • Svimmelhed ved skift fra liggende til stående position

  • Hævede fødder, ankler og hænder

  • Åndedrætsbesvær

  • Hoste

  • Hævelse af tandkød og gummer

  • Udslæt, nældefeber

  • Hyppig vandladning, natlig vandladning

  • Nervøsitet

  • Søvnløshed

  • Opkastning, diarré


   3


   Sjældne til me get sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 100.000 patienter)

   • Forhøjet blodsukker

   • Mani, psykose, nervøsitet, forvirring, søvnforstyrrelser, hallucinationer, depression

   • Forstyrrelser i smags- og lugtesans

   • Uro i kroppen

   • Susen for ørerne (tinnitus)

   • Rødmen, øget svedtendens

   • Eksem

   • Betændelse i blodkar

   • Muskelsmerter

   • Brystudvikling hos mænd

   • Impotens

   • Tørhed i mund og svælg

   Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her

 5. OPBEVARING

  Opbevares utilgængeligt for børn

  Brug ikke Tilker efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

  Tilker 200 mg og 300 mg depotkapsler indeholder:

  • Aktivt stof: Diltiazemhydrochlorid

  • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, akryl- og methakrylestercopolymerer, ethylcellulose, diacetylerede monoglycerider, magnesiumstearat, gelatine, titandioxid (E171), jernoxider og jerhydroxider (E172)

image

image

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Kapslerne er hvide og orange med præg på

image

Tilker 200 mg depotkapsler er præget med ” 200” Tilker 200 mg depotkapsler er præget med ” 300”

Pakningsstørrelser

Tilker depotkapsler findes i pakninger indeholdende 98 depotkapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen:

sanofi-aventis Denmark A/S

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 avenue Gustave Eiffel 37100 Tours

Frankrig

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2009


*236332*

4 236332

236332 - NT.TILK. 200/300MG RL K1 DK-SA


image


Plant: TOURS TN

Packaging material code: 236332

Packaging material name: NT.TILK. 200/300MG RL K1 DK-SA Second packaging material code:

VISTAlink folder number: 506051

VISTAlink PDF version: 2

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the sanofi-aventis group guidelines.


Reason

Signed by

Date

Market regulatory validation

Asger Bihlet (Denmark regulatory team)

27/10/2009 10:43:03

Plant final technical validation

Beatrice Vallee-Duchet (Tours packaging team)

27/10/2009 11:27:09