Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Noropram

Indlægsseddel: Information til brugeren Noropram 20 mg filmovertrukne tabletter

escitalopram

P161825-1S


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Øvrige indholdsstoffer: Kerne: mikrokrystallinsk cellulose (PH 101) (E460), croscarmellosenatrium (E468), hypromellose E5 (E464), talcum (E553b), vandfri kolloid silica (E551), magnesiumstearat (E470b).

- Overtræk: hypromellose E-15 (E464), titandioxid (E171), macrogol 400.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Noropram 20 mg er hvide til offwhite, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 11,60 mm lange og 7,10 mm brede, med delekærv på den ene side, jævne på den anden side.


Tabletterne kan deles i to lige store doser.


Pakningsstørrelser

Noropram 20 mg fås i pakningsstørrelser á 28, 56 og 98 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020.