Hjemmeside Hjemmeside

Rivastigmine Teva
rivastigmine

Indlægsseddel: Information til patienten


Rivastigmine Teva 4,6 mg/24 timer depotplaster Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 timer depotplaster


rivastigmin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

løbet af 48 timer efter, at du har fjernet plastret.


Hvis dette gælder for dig, skal du kontakte din læge og ikke bruge flere Rivastigmine Teva- depotplastre.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Rivastigmine Teva:


Polyesterfilm, fluoropolymerbelagt film.


Lægemiddelmatrix

Akrylklæbemiddel, akryl-co-polymer poly(butyl metakrylat-co-metylmetakrylat).


Klæbemiddel Silikoneklæbemiddel.


Trykfarve Sort blæk.


Udseende og pakningsstørrelser

Hvert depotplaster er et tyndt plaster, der består af tre lag. Det yderste lag er gennemskinneligt, hvidt og mærket med:

4,6 mg/24 timer: "Rivastigmine” ”4.6 mg/24 h" 9,5 mg/24 timer: "Rivastigmine” ”9.5 mg/24 h".

Et depotplaster er pakket i et børnesikret og varmeforseglet brev.


Depotplastrene fås i pakninger med 7, 10, 30, 50 og 90 breve og i multipakninger med 60 (2 x 30) og

90 (3 x 30) breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

image

Eurofins PHAST GmbH

Kardinal-Wendel-Strasse 16, 66424 Homburg Tyskland


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:


Danmark: Rivastigmine Teva

Finland: Rivastigmin ratiopharm 4,6 mg/24 h depotlaastari Rivastigmin ratiopharm 9,5 mg/24 h depotlaastari

Grækenland: Rivastigmine Teva 4,6 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο Rivastigmine Teva 9,5 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019.