Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

PhotoBarr

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


PhotoBarr 75 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Natriumporfimer


Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen.Udseende og pakningstørrelser

PhotoBarr er et rødbrunt pulver til injektionsvæske, opløsning. Ét hætteglas pr. pakke til éngangsbrug.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Axcan Pharma International B.V., Engelenkampstraat 72, NL-6131JJ Sittard, Holland


Fremstiller

Axcan Pharma SAS, Route de Bû, 78550 Houdan, Frankrig


Denne indlægsseddel blev senest godkendt


Oplysninger om PhotoBarr kan fås hos indehaveren af markedsføringstilladelsen.


Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

De kan finde yderligere information om PhotoBarr på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: /.