Hjemmeside Hjemmeside

Denise
desogestrel and ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til patienten


Denise 150 mikrogram/20 mikrogram tabletter

desogestrel/ethinylestradiol


Vigtig information om kombinerede hormonelle præventionsmidler:

Udseende og pakningsstørrelser


Hver tablet er rund, hvid til råhvid, bikonveks og uden overtræk, præget med ”141” på den ene side og uden prægning på den anden side.


Hver af de klare, transparente PVC/PVDC-aluminiumsblisterkort med Denise indeholder 21 hvide tabletter.


Hver æske med Denise indeholder 1, 3, 6 eller 13 blisterkort med 21 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller: Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren Tyskland


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:


Danmark: Denise

Finland: Denise 150/20 mikrog, tabletti, kalvopäällysteinen

Holland: Ethinylestradiol/Desogestrel 0,02 mg/0,15 mg Teva, tabletten


Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022.