Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Ulprix

Indlægsseddel: Information til brugeren


Ulprix 40 mg enterotabletter

Pantoprazol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ulprix:

Tabletkerne: Mannitol (E421), vandfri natriumcarbonat, natriumstivelsesglycolat (type A), basisk butyleret methacrylat copolymer, calciumstearat


Sub-overtræk: Opadry white OY-D-7233 (hypromellose, titandioxid E71, talcum, macrogol 400, natriumlaurylsulfat).


Film-overtræk: Kollicoat MAE 30 DP, gul (methacrylsyre-ethylacrylat copolymer, propylenglycol, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), talcum.


Udseende og pakningsstørrelser

Ellipseformet, bikonveks, mørkegul enterotablet.


Pakningsstørrelser:

Blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 tabletter Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen Glenmark Arzneimittel GmbH Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell, Tyskland


Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB Propellergatan 2

211 15 Malmö Sverige


Fremstiller:

Balkanpharma – Dupnitsa AD Samokovsko Schosse Str. 3

Dupnitsa 2600 Bulgarien


Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2022