Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

NovoRapid

Indlægsseddel: Information til brugeren


NovoRapid PumpCart 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

insulin aspart


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.