Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Sastravi

Indlægsseddel: Information til brugeren


image

Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter Sastravi 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter Sastravi 125 mg/31,25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter Sastravi 175 mg/43,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter


levodopa/carbidopa/entacapon


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler en voldsom og ikke kontrollerbar trang og adfærd, der er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen til at udøve visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Disse adfærdsmønstre kaldes impulskontrolforstyrrelser og kan omfatte vanedannende spilletrang, overspisning eller sygelig købelyst, en unormal høj sexlyst eller sex-interesse med øget seksuel tankegang eller seksuelle følelser. Din læge bliver måske nødt til at revurdere din behandling.


Din læge vil måske regelmæssigt tage blodprøver, hvis du får behandling med Sastravi i længere tid. Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Sastravi.

Sastravi anbefales ikke til behandling af ekstrapyramidale symptomer (f.eks. ufrivillige bevægelser, rysten, muskelstivhed og muskeltrækninger), der er forårsaget af andre lægemidler.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sastravi, hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig.


Børn og unge

Der er kun begrænset erfaring med Sastravi til patienter under 18 år. Det frarådes derfor at anvende Sastravi til børn.


Brug af anden medicin sammen med Sastravi:

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Tag ikke Sastravi, hvis du tager visse lægemidler mod depression (kombinationer af selektive MAO- A- og MAO-B-hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).


Sastravi kan øge virkningen og bivirkningerne af visse lægemidler. Disse omfatter:


Udseende og pakningsstørrelser

Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 6,85 x 14,2 mm mærket med “50” på den ene side og “LEC” på den anden side.

image

Sastravi 75 mg/18,75 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 7,04 x 14,7 mm mærket med “75” på den ene side og “LEC” på den anden side.

Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 7,23 x 15,3 mm mærket med “100” på den ene side og “LEC” på den anden side.

Sastravi 125 mg/31,25 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 7,5 x 15,8 mm mærket med “125” på den ene side og “LEC” på den anden side.

image

Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 7,68 x 16,2 mm mærket med “150” på den ene side og “LEC” på den anden side.

Sastravi 175 mg/43,75 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 7,92 x 16,6 mm mærket med “175” på den ene side og “LEC” på den anden side.

Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg: Brunligt rød, oval, bikonveks filmovertrukket tablet på 8,21 x 17,2 mm mærket med “200” på den ene side og “LEC” på den anden side.


Pakningsstørrelser:

Tabletbeholder med skruelåg:

10, 30, 100, 130 og 175 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78,

220 Hafnarfjörður, Island


Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600,

Bulgarien


Repræsentant Actavis A/S Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte


Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2014