Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Pentrexyl

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning

Ampicillin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

500 mg hætteglas

  1. g hætteglas

  2. g hætteglas

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb AB Hemvärnsgatan 9

Box 1172

SE-171 23 Solna Sverige


Repræsentant Bristol-Myers Squibb Hummeltoftevej 49

2830 Virum Danmark


Fremstiller

Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo Km 2.800 04013 Sermoneta

Latina, Italien


Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:


Parenteral anvendelse – brugsvejledning:

Brug kun nytilberedte opløsninger. Intramuskulære og intravenøse injektioner skal administreres inden for 1 time efter tilberedning, da styrken kan reduceres betragteligt efter dette tidsrum.


Tilberedning af opløsninger: 1 g ampicillin (som natriumsalt) indeholder ca. 3 mmol natrium sv.t. omkring 20 ml isotonisk natriumkloridopløsning.

Opløsning til intramuskulær injektion: 500 mg opløses i 1,8 ml sterilt vand, 1 g opløses i 3,5 ml sterilt vand og 2 g opløses i 6,8 ml sterilt vand (indeholder 250 mg ampicillin pr. ml).

Opløsning til intravenøs injektion: 500 mg ampicillin opløses i 5 ml, 1 g opløses i 7,5 ml og 2 g opløses i 15 ml sterilt vand.

Opløsning til intravenøs infusion: Opløs som ovenfor angivet i sterilt vand og bland med sterilt vand eller isotonisk natriumkloridinfusionsvæske til en koncentration på max. 30 mg pr. ml. På grund af begrænset stabilitet i surt eller basisk miljø bør andre infusionsvæsker ikke anvendes, medmindre det udtrykkeligt er angivet.