Hjemmeside Hjemmeside

Nicorette
nicotine
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


image image

$EPOTPLASTRE

SMG/16 TIMER, 1OMG/16 TIMER OG

1SMG/16 TIMER

.IKOTIN


image


image image


image

706g.indd 1 08-03-10 17.00.5


Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker oplysning om disse bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel- styrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

 1. SÅDAN OPBEVARER DU NICORETTE DEPOTPLASTRE

  Opbevar Nicorette utilgængeligt for børn.

  Du kan opbevare Nicorette depotplastre ved almindelig temperatur.

  Brug ikke Nicorette efter den udløbsdato, der står på pak- ningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må

  du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skralde- spanden.

  Rygetrang kan opstå pludselig. Gem derfor evt. overskydende Nicorette depotplastre.

 2. YDERLIGERE OPLYSNINGER Nicorette depotplastre indeholder: Aktivt stof: nikotin.

Øvrige indholdsstoffer: bagbeklædningsfilm (polyester),

ikke-vævet polyester, polybuten, polyisobutylen (lav massevægt og medium massevægt), polyisobutylen, silicieret polyester (frigivelsesbøsning).

1 Nicorette depotplaster indeholder 8,3 mg (afgiver 5 mg/16 timer),

16,6 mg (afgiver 10 mg/16 timer) eller 24,9 mg nikotin (afgiver 15 mg/16 timer).

Nicorette depotplastres udseende og pakningstørrelse Nicorette depotplastre er firkantede depotplastre påtrykt nicorette bestående af en dækfolie, et selvklæbende nikotinholdigt lag og en klar beskyttelsesfilm med S-formet perforering, som fjernes før anvendelse af plastret. Depot-

16 17

plastrene er pakket i en aluminiumsfolie.

Nicorette depotplastre er henholdsvis 10 cm2 (5 mg/16 timer),

20 cm2 (10 mg/16 timer) og

30 cm2 (15 mg/16 timer) store.

Nicorette depotplastre findes i pakningsstørrelser med 7, 14 og 28 depotplastre. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. Telefon: 70 20 52 12

Fremstiller

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg, Sverige.

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2007.


image

image

18