Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Verapamil Nordic Prime


Indlægsseddel: Information til brugeren


Verapamil Nordic Prime 80 mg og 120 mg filmovertrukne tabletter

Verapamilhydrochlorid

P561996-3S


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Verapamil Nordic Prime 80 mg og 120 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. De har delekærv på den ene side.


Pakningsstørrelser

Verapamil Nordic Prime 80 mg og 120 mg findes i pakningsstørrelser indeholdende: 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime

Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021.