Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Valsartan Nordic Prime


Indlægsseddel: Information til brugeren

P579303-2S


Valsartan Nordic Prime 80 og 160 mg filmovertrukne tabletter

valsartan


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket i 80 mg tabletterne er hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000 og rød jernoxid (E172).

- Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket i 160 mg tabletterne er hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000, gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

80 mg: lyserøde, runde, hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. 160 mg: gul-brune, ovale, hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Begge tabletstyrker kan deles i to lige store doser.


Pakningsstørrelser

For hver styrke fås pakninger med 28 og 98 filmovertrukne tabletter i blisterpakning. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2022.