Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Glimepirid Teva

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Glimepirid Teva 1 mg tabletter Glimepirid Teva 2 mg tabletter Glimepirid Teva 3 mg tabletter Glimepirid Teva 4 mg tabletter


glimepirid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Teva

 3. Sådan skal du tage Glimepirid Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Glimepirid Teva er et lægemiddel, som bruges til at sænke blodsukkeret (antidiabetika, som tages gennem munden).


  Glimepirid Teva anvendes ved en form for sukkersyge (type II-diabetes mellitus), hvor kostomlægning, motion og vægttab i sig selv ikke har tilstrækkelig virkning.


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLIMEPIRID TEVA Tag ikke Glimepirid Teva

  • hvis du er allergisk over for glimepirid, andre kemisk beslægtede stoffer (sulfonylurinstoffer eller andre sulfonamider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glimepirid Teva (angivet i pkt. 6)

  • hvis din nyre- eller leverfunktion er stærkt nedsat

  • hvis du har insulinafhængig diabetes (type 1)

  • hvis du lider af diabetisk ketoacidose (en komplikation ved sukkersyge med hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning)

  • i tilfælde af unaturlig træthed og tab af bevidsthed som følge af en kraftig stigning i blodsukkeret (diabetisk koma).

   Hvis du får alvorlige nyre- eller leverproblemer, er det nødvendigt at skifte til insulin.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Glimepirid Teva.

   Under Glimepirid Teva-behandlingen er regelmæssig kontrol af mængden af sukker i blod og urinen nødvendig. Din læge kan også tage blodprøver for at teste dit blodtal og din leverfunktion.

   Du skal overholde behandlingsplanen, som din læge har foreskrevet, for at opnå korrekte blodsukkerniveauer. Dette betyder, at ud over den faste indtagelse af medicin skal du overholde diæt, dyrke motion og, hvis det er nødvendigt, tabe dig. Vær også opmærksom på, at dit blodsukker (og sukker i urinen) måles jævnligt som foreskrevet af din læge.


   I de første få uger af behandlingen er risikoen for nedsat lavt blodsukker (hypoglykæmi) højere, og derfor er det meget vigtigt, at du følges af en læge.


   For lavt blodsukker kan opstå ved, at:

   • du indtager uregelmæssige måltider

   • du faster

   • du er fejlernæret

   • du foretager ændringer i diæten

   • du øger din fysiske aktivitet uden at øge indtagelsen af kulhydrater tilsvarende

   • du indtager alkohol, især hvis et måltid springes over

   • du indtager andre lægemidler eller naturlægemidler samtidigt

   • du indtager store mængder af glimepirid

   • du lider af specielle hormoninducerede sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, i hypofysen eller i binyrerne)

   • din nyrefunktion er nedsat

   • din leverfunktion er svært nedsat

   • du ikke overholder de instrukser, som din læge har givet dig, eller som findes i denne information.


   Du skal fortælle det til din læge, hvis der er risiko for en af ovenstående ting, så din læge kan tilpasse din Glimepirid Teva-dosis eller revidere hele din behandlingsplan, hvis det er nødvendigt.


   Hvis du lider af lavt blodsukker (hypoglykæmi), kan du have følgende symptomer:

   hovedpine, sultfølelse, mathed, kvalme, opkastning, uro, træthed, søvnforstyrrelser, aggressivitet, nedsat koncentrationsevne, nedsat årvågenhed og reaktionstid, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, nedsat evne til at tale og forstå (afasi), rysten, svage lammelser, føleforstyrrelser, svimmelhed og hjælpeløshed.


   Følgende symptomer kan også opstå: øget svedtendens, klam hud, nervøsitet, øget puls, forhøjet blodtryk, en følelse af hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, pludselige stærke smerter i brystet, som kan stråle ud i de omkringliggende områder, og ændringer af hjertets rytme.


   Hvis blodsukkeret fortsætter med at falde, kan du føle dig meget forvirret (delirium), udvikle kramper, tabe selvkontrollen, vejrtrækningen kan blive overfladisk, pulsen kan falde, og du kan blive bevidstløs. Det kan minde om de kliniske tegn på et slagtilfælde.


   I de fleste tilfælde forsvinder tegnene på for lavt blodsukker hurtigt efter indtagelse af noget sukkerholdigt, fx druesukker, sukkerknalder, sød juice eller sød te.


   Du bør derfor altid have en eller anden form for sukker på dig (fx druesukker, sukkerknalder). Du skal være opmærksom på, at kunstige sødestoffer ikke har nogen virkning. Hvis indtagelse af sukker ikke hjælper, eller hvis symptomerne kommer igen, skal du søge læge.

   Tegnene på for lavt blodsukker kan udeblive eller ikke være særligt fremtrædende, eller de kan udvikle sig meget langsomt. I så fald er du ikke klar over, at dit blodsukkerniveau er faldet. Dette kan ske for ældre patienter, der tager særlige typer medicin (fx medicin, der virker på centralnervesystemet og de såkaldte beta-blokkere). Det kan også ske, hvis du lider af nogle særlige sygdomme i det endokrine system (fx nogle lidelser i skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller binyrerne). Nedsat leverfunktion kan påvirke modreguleringen.


   I stress-situationer (fx i forbindelse med ulykkestilfælde, akutte operationer, infektioner med feber osv.) kan et midlertidigt skift til insulin være nødvendigt.


   Tegn på for højt blodsukker (hyperglykæmi – det kan forekomme, når Glimepirid Teva endnu ikke har reduceret blodsukkeret tilstrækkeligt, fordi du ikke har overholdt behandlingsplanen, som din læge har foreskrevet, eller i særlige stress-situationer) kan bl.a. være tørst, hyppige vandladninger, mundtørhed og tør, kløende hud, infektioner i huden eller svampeinfektioner og nedsat ydeevne.


   I sådanne tilfælde skal du søge læge.


   Hvis du har mangel på enzymet glucose-6-phosphat, eller G6PD, kan glimepirid forårsage et fald i

   dit blodhæmaglobinniveau, hvilket kan føre til lavt indhold af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi). Du skal fortælle det til din læge, hvis du har G6DP-mangel.


   Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Teva

   Virkningen og sikkerheden af denne behandling kan påvirkes, hvis denne medicin tages samtidig med bestemte andre typer medicin. Omvendt gælder det, at virkningen af andre typer medicin kan påvirkes, hvis de tages samtidig med Glimepirid Teva. Kontakt lægen, før du starter med at tage en anden type medicin.


   Den blodsukkersænkende effekt af Glimepirid Teva kan forstærkes, og tegn på lavt blodsukker kan forekomme, når en af følgende typer medicin tages:

   • insulin og andre slags antidiabetika, som tages gennem munden

   • antibiotika (fx chloramphenicol eller clarithromycin, quinoloner, tetracykliner, sulfonamider)

   • smertestillende medicin eller gigtmedicin (pyrazolonderivater, fx fenylbutazon, azapropazon, oxyfenbutazon)

   • smertestillende medicin (salicylater)

   • medicin til behandling af tuberkulose (para-aminosalicylsyre)

   • medicin til at øge muskelmassen (anabolske steroider og mandlige kønshormoner)

   • medicin til at hindre blodpropper (kumarine antikoagulantia)

   • medicin til at behandle svampeinfektioner (miconazol, fluconazol)

   • medicin til at sænke blodtrykket eller pulsen (ACE-hæmmere, beta-blokkere, sympatolytika)

   • medicin, der påvirker humøret/antidepressiva (fluoxetin, MAO-hæmmere)

   • medicin til at sænke appetitten (fenfluramin)

   • medicin til at sænke blodets indhold af fedt (fibrater)

   • nogle typer af medicin, der kan indgå i en kræftbehandling (cyclo-, tro- og iphosphamider)

   • medicin til at behandle allergi (tritoqualin)

   • infusion af store doser af medicin, der skal øge blodgennemstrømningen (pentoxifyllin)

   • medicin til behandling af leddegigt (probenecid, allopurinol, ulfipyrazon)

   • disopyramid, som anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme.


    Der kan forekomme en nedsat virkning af Glimepirid Tevas blodsukkersænkende effekt, og øget blodsukkerindhold kan opstå, når et af følgende lægemidler tages:

   • kvindelige kønshormoner (østrogener og gestagener)

   • medicin til at understøtte urinudskillelsen (saluretika, thiaziddiuretika)

   • binyrebarkhormoner

   • medicin til at hæmme infektioner (glukokortikoider)

   • medicin til at behandle kramper eller skizofreni (fenytoin, fenothiazinderivater)

   • medicin til at sænke blodtrykket (diazoxid)

   • medicin til at behandle tuberkulose (rifampicin)

   • medicin til at sænke blodsukkeret (glucagon)

   • sovemedicin (barbiturater)

   • medicin til at behandle nogle øjensygdomme (acetoxolamid)

   • medicin til at øge pulsen (adrenalin og sympatikomimetika)

   • medicin til at sænke fedtindholdet i blodet (nikotinsyrederivater)

   • langtidsbrug af medicin mod forstoppelse (laksantia).


   Medicin til behandling af mavesår eller sår i tolvfingertarmen (H2-receptorantagonister) eller blodtrykssænkende medicin (beta-blokkere, klonidin og reserpin) kan enten forstærke eller svække Glimepirid Tevas blodsukkersænkende virkning.


   Medicin, der virker på centralnervesystemet (beta-blokkere, klonidin, guanethidin eller reserpin), kan overskygge eller helt undertrykke symptomerne på for lavt blodsukker.


   Glimepirid Teva kan enten forstærke eller svække virkningen af medicin, som hæmmer dannelsen af blodpropper (kumarinderivater).


   Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig.

   Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.


   Brug af Glimepirid Teva sammen med mad og drikke og alkohol

   Alkohol kan forstærke eller svække Glimepirid Tevas blodsukkersænkende virkning på en uforudsigelig måde.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Graviditet

   Du må ikke tage Glimepirid Teva, hvis du er gravid. Hvis du planlægger graviditet, bør du diskutere din behandlingsplan med din læge. Hvis du bliver gravid under Glimepirid Teva-behandlingen, skal du straks kontakte din læge.


   Amning

   Glimepirid Teva kan overføres til modermælken. Glimepirid Teva må ikke tages, hvis du ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Din koncentrations- og reaktionsevne kan nedsættes ved for lavt blodsukker (hypoglykæmi) eller for højt blodsukker (hyperglykæmi), eller hvis du udvikler problemer med synet som følge heraf. Husk altid, at du kan udsætte dig selv eller andre for fare (fx ved bilkørsel eller betjening af maskiner).

   Spørg din læge, om du må køre bil, hvis du:

   • ofte har tilfælde med hypoglykæmi

   • har få eller ingen advarselstegn på for lavt blodsukker.


    Glimepirid Teva indeholder lactose

    Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 3. SÅDAN SKAL DU TAGE GLIMEPIRID TEVA


  Dosis:

  Dosis fastsættes af lægen, afhængigt af niveauet af sukker i blodet og urinen.

  Ændringer af ydre faktorer (fx vægttab, ændring i livsstil, stress) eller forbedringer af sygdommen kan gøre, at det er nødvendigt at ændre din dosis af Glimepirid Teva.


  Den almindelige startdosis for voksne er 1 mg Glimepirid Teva dagligt. Hvis der opnås god kontrol med blodsukkeret, skal denne dosis bruges som vedligeholdelsesdosis. Doser på over 4 mg Glimepirid Teva dagligt giver kun i sjældne tilfælde et bedre resultat. Den maksimale anbefalede døgndosis er 6 mg Glimepirid Teva.


  Det kan være nødvendigt at kombinere Glimepirid Teva og metformin eller Glimepirid Teva og insulin. Hvis dette er nødvendigt, vil din læge tage stilling til din individuelle dosis af Glimepirid Teva, metformin eller insulin.


  Glimepirid Teva skal synkes med mindst et halvt glas vand. Som regel anbefales det, at hele dagsdosis indtages på én gang umiddelbart før eller i forbindelse med et solidt morgenmåltid. Hvis du ikke spiser morgenmad, bør du tage medicinen på et tidspunkt fastlagt af din læge.

  Det er vigtigt ikke at springe et måltid over, når du er i behandling med Glimepirid Teva.


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

  Hvis du mener, at virkningen af Glimepirid Teva er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge eller apoteket.


  Hvis du har taget for meget Glimepirid Teva

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Glimepirid Teva-tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Der er risiko for at få for lavt blodsukker, (se afsnit 2 vedrørende tegn på hypoglykæmi), og derfor bør du straks indtage sukker (fx druesukker, sukkerknalder, sød juice eller sød te) og straks informere din læge. Det samme

  skal gøres, hvis andre, fx et barn, har taget medicinen ved en fejl. Man må ikke give bevidstløse personer mad eller drikke.


  Det lave blodsukkerniveau kan vare et stykke tid, og derfor er det meget vigtigt, at patienten overvåges nøje, indtil der ikke længere er nogen fare. Det kan som en forholdsregel være nødvendigt at blive indlagt. Alvorlige tilfælde af lavt blodsukker ledsaget af bevidsthedstab og koma er tilfælde, der kræver akut medicinsk behandling og hospitalsindlæggelse. Det bør sikres, at der altid er en person, som er informeret på forhånd, og som kan tilkalde en læge i nødstilfælde.


  Hvis du har glemt at tage Glimepirid Teva

  Hvis du har glemt at tage en dosis, må du ikke tage den glemte dosis, du skal bare tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Glimepirid Teva

  Hvis du afbryder eller stopper behandlingen, skal du være opmærksom på, at den ønskede blodsukkersænkende effekt ikke kan opnås, eller at sygdommen vil bryde ud igen. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.


  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. BIVIRKNINGER

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt straks din læge, hvis du får nogen af følgende symptomer:

  • allergiske reaktioner (herunder betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan udvikle

   sig til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til shock

  • unormal leverfunktion, herunder gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), problemer med galdevejene (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt

  • hudallergi (hypersensitivitet), såsom kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed over for solen. Nogle milde reaktioner kan udvikle sig til alvorlige reaktioner.

  • alvorlig hypoglykæmi, herunder tab af bevidsthed, kramper og koma. Nogle patienter får følgende bivirkninger, når de tager Glimepirid Teva:

   Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

  • lavere blodsukker end normalt (hypoglykæmi) (se pkt. 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

  • lavere antal blodlegemer:

   • blodplader (med forøget risiko for blødning eller blå mærker)

   • hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion)

   • røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød). Disse bivirkninger bliver som regel bedre efter stop af behandling med Glimepirid Teva.


    Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

  • allergiske reaktioner (herunder betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan udvikle sig til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til shock. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.

  • unormal leverfunktion, herunder gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot). Problemer med galden (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.

  • utilpashed, diarré, følelse af oppustethed og mavesmerter

  • nedsættelse af natriumniveauet i dit blod (kan vises ved blodprøver).


   Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

  • hudallergi (overfølsomhed) såsom kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed over for solen. Nogle milde reaktioner kan udvikle sig til alvorlige reaktioner med synke- og åndedrætsbesvær, hævelse af læber, hals eller tunge. Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du derfor kontakte din læge øjeblikkeligt.

  • allergiske reaktioner over for sulfonylurea, sulfonider eller tilsvarende lægemidler kan forekomme.

  • der kan forekomme problemer med synet, når du begynder behandlingen med Glimepirid Teva. Dette skyldes ændringer i blodsukkerniveauet og bør snart forbedres.

  • forhøjede leverenzymer.


  Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.


  Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.


 5. OPBEVARING

  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Opbevar ikke Glimepirid Teva ved temperaturer over 25 °C.


  Brug ikke Glimepirid Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER


Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Glimepirid Teva 1 mg tabletter er spraglede, rosa, runde tabletter med delekærv på begge sider. Den ene side af tabletten er mærket med ”9” på den ene side af delekærven og “3” på den anden side. Den anden side af tabletten er mærket med “72” på den ene side af delekærven og “54” på den anden side.


Glimepirid Teva 2 mg tabletter er spraglede, grønne, runde tabletter med delekærv på begge sider. Den ene side af tabletten er mærket med “9”på den ene side af delekærven og “3” på den anden side. Den anden side af tabletten er mærket med “72” på den ene side af delekærven og “55” på den anden side.


Glimepirid Teva 3 mg tabletter er lysegule til gule, runde tabletter med delekærv på begge sider. Den ene side af tabletten er mærket med “G” på den ene side af delekærven og “3” på den anden side.


Glimepirid Teva 4 mg tabletter er spraglede, lyseblå, runde tabletter med delekærv på begge sider. Den ene side af tabletten er mærket med “9” på den ene side af delekærven og “3” på den anden side. Den anden side af tabletten er mærket med “72” på den ene side af delekærven og “56” på den anden side.


Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter findes i pakningsstørrelser med 20, 28, 30, 50, 60, 90, 120

og 200 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva Denmark A/S

Parallelvej 10

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

Teva UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, England

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne: Danmark: Glimepirid Teva

Frankrig: Glimepiride TEVA Classics 1,2,3,4 mg, comprimes Grækenland: Glimepirid Teva 1,2,3,4 mg diskía

Holland: Glimepiride 1,2,3,4 mg PCH, tabletten Norge: Glimepirid Teva 1,2,3,4 mg, Tabletter Slovakiet: Glimepirid-Teva 1,2,3,4 mg tablety Spanien: Glimepirida TEVA 2,4 mg comprimidos EFG Storbritannien: Glimepiride 1,2,3,4 mg Tablets

Tjekkiet: Glimepirid - Teva 1,2,3,4 mg

Tyskland: Glimepirid-TEVA 1,2,3,4 mg Tabletten Ungarn: Diamitus 1,2,3,4 mg tabletta

Østrig: Glimepirid Teva 1,2,3,4 mg Tabletten


Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2011.