Hjemmeside Hjemmeside

Suliqua
insulin glargine, lixisenatide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Suliqua 100 enheder/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen insulin glargin + lixisenatid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


I sådanne tilfælde kan du udvikle alvorlig hypoglykæmi (og endda besvime), før du selv bliver klar over, hvad der sker. Sørg altid for at være fortrolig med dine advarselstegn. Det kan være, at du bliver nødt til at kontrollere dit blodsukker hyppigere. Det kan hjælpe dig med at opdage lette tilfælde af hypoglykæmi. Hvis du synes, det er svært at genkende dine advarselstegn, skal du undgå situationer (såsom bilkørsel), hvor du selv eller andre kan bringes i fare på grund af hypoglykæmi.


Hvad skal du gøre, hvis du får hypoglykæmi?


 1. Tag ikke Suliqua. Tag omgående ca. 15-20 gram sukker, f.eks. glucose, sukkerknalder eller en sukkersødet drik. Drikkevarer eller mad, der indeholder kunstige sødestoffer (f.eks. light sodavand) kan ikke anvendes til behandling af lavt blodsukker.

 2. Spis herefter mad, som får dit blodsukker til at stige over en længere periode (f.eks. brød eller pasta), især hvis det ikke snart er tid til dit næste måltid. Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvilken slags mad du skal spise.

  Med Suliqua kan det tage lidt længere tid, før hypoglykæmien forsvinder, da det indeholder

  langtidsvirkende insulin (insulin glargin).

 3. Kontroller dit blodsukker 10-15 minutter efter, du har indtaget sukker. Hvis dit blodsukker stadig er for lavt (under 4 mmol/l), eller hypoglykæmien vender tilbage, skal du tage yderligere 15-20 gram sukker.

  image

 4. Kontakt omgående en læge, hvis du ikke kan få kontrol med din hypoglykæmi, eller hvis den kommer igen.


  Hvad skal andre gøre, hvis du får hypoglykæmi


  Fortæl familie, venner og kollegaer, at de straks skal tilkalde lægehjælp, hvis du ikke kan synke, eller hvis du besvimer.

  Du skal have en injektion med glucose eller glucagon (et lægemiddel, der øger blodsukkeret). Du skal også have disse injektioner, selvom det ikke er sikkert, at du har hypoglykæmi.


  Du skal kontrollere dit blodsukker lige efter, du har taget glucose for at se, om du virkelig havde hypoglykæmi.

  Suliqua 100 enheder/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (10-40).


  BRUGERVEJLEDNING


  Læs indlægssedlen og denne brugervejledning før du bruger Suliqua første gang


  Suliqua (10-40) SoloStar pen indeholder insulin glargin og lixisenatid. Kombinationen af de to lægemidler i denne pen er til daglig injektion af 10-40 dosistrin Suliqua.


  • Du må aldrig genbruge nålen. Hvis du genbruger nålen, kan den blive blokeret, og du får måske ikke hele din dosis (underdosering), eller du får måske for meget (overdosering).

  • Brug aldrig en sprøjte til at trække medicinen op fra pennen. Hvis du gør det, får du muligvis ikke den rigtige dosis.


Gem denne brugervejledning, du kan få brug for at læse den på et senere tidspunkt.


Vigtige oplysninger