Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Dorzolamid/Timolol Teva
timolol, combinations

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Dorzolamid/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning


Dorzolamid/timolol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Teva

 3. Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Dorzolamid/Timolol Teva øjendråber indeholder to virksomme stoffer: dorzolamid og timolol. Dorzolamid tilhører gruppen af lægemidler kaldet kulsyreanhydrasehæmmere. Timolol tilhører gruppen af lægemidler kaldet betablokkere. Disse lægemidler nedsætter på forskellig måde trykket i øjet.


  Dorzolamid/Timolol Teva er udskrevet for at sænke forhøjet tryk i øjet ved behandling af glaukom, når øjendråber af betablokker-typen alene ikke har været tilstrækkeligt.


  Hvis tilstanden ikke behandles, kan dette forhøjede tryk i øjet skade synsnerven, hvilket resulterer i svækkelse af synet og muligvis blindhed. Hvis din læge har diagnosticeret forhøjet tryk i dit øje, vil det være nødvendigt at foretage regelmæssige øjenundersøgelser og målinger af trykket i dine øjne.


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DORZOLAMID/TIMOLOL TEVA


  Brug ikke Dorzolamid/Timolol Teva, øjendråber

  • hvis du er allergisk over for dorzolamidhydrochlorid, timololmaleat, betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6)

  • hvis du har svært nedsat nyrefunktion eller nyreproblemer, eller hvis du har forstyrrelser i blodets pH-værdi (syre-/basebalancen)

  • hvis du har eller tidligere har haft lungeproblemer, som f.eks. astma, svær kronisk obstruktiv bronkitis (svær lungesygdom, som kan resultere i hvæsende vejrtrækning, åndedrætsvanskeligheder og/eller længerevarende hoste)

  • hvis du har en langsom hjerterytme, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig puls).


  Advarsler og forsigtighedsregler


  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dorzolamid/Timolol Teva


  Inden du tager dette lægemiddel, skal du fortælle din læge om eventuelle helbredsproblemer eller øjenproblemer, som du har nu eller har haft, navnlig

  • hjertesygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller sammensnøring, åndenød eller kvælningsfornemmelser), hjertesvigt, lavt blodtryk

  • forstyrrelser i hjerterytmen såsom langsom hjerterytme

  • vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (lungesygdom, som kan forårsage hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær og/eller længerevarende hoste)

  • dårlig blodcirkulationssygdom (såsom Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)

  • diabetes, idet timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker (hypoglykæmi)

  • overaktivitet i skjoldbruskkirtlen, idet timolol kan maskere tegn og symptomer.


  Du skal fortælle din læge om evt. allergier eller allergiske reaktioner, herunder nældefeber, hævelse af ansigtet, læberne, tungen og/eller halsen, som kan medføre problemer med at trække vejret eller synke.


  Hvis du tidligere har haft hjerteproblemer, kan din læge ønske at overvåge din puls og andre tegn på denne sygdom, mens du anvender dette lægemiddel.


  Fortæl det til din læge, hvis du lider af muskelsvaghed eller har fået diagnosen myasthenia gravis.


  Hvis du får bindehindebetændelse (rødme eller irritation i øjet), hævede øjne eller øjenlåg, hududslæt, en alvorlig hudreaktion eller kløe i eller omkring øjet, skal du straks kontakte lægen. Disse symptomer kan skyldes en allergisk reaktion eller være en bivirkning ved medicinen (se afsnittet ”Bivirkninger”).


  Fortæl det til din læge, hvis du får en øjeninfektion, en øjenskade, skal have foretaget en øjenoperation, får en reaktion, eller hvis dine symptomer forværres.


  Dorzolamid/Timolol Teva er ikke undersøgt hos brugere af kontaktlinser. Hvis du bruger bløde kontaktlinser, skal du tale med din læge, inden du bruger Dorzolamid/Timolol Teva.


  Inden du skal opereres eller bedøves (også hos tandlægen), skal du fortælle det til lægen eller tandlægen, at du tager Dorzolamid /Timolol Teva, da timolol kan ændre virkningen af nogle lægemidler, der anvendes under bedøvelse.


  Børn og unge

  Erfaringen med at bruge denne medicin til spædbørn og børn er begrænset.


  Anvendelse til ældre

  I forsøg med dette lægemiddel (konserverede formulering) har virkningen vist sig at være ens hos både ældre og yngre patienter.


  Anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion

  Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft leverproblemer.


  Brug af anden medicin sammen med Dorzolomid/Timolol Teva


  Dorzolamid/Timolol Teva kan påvirke eller blive påvirket af andre lægemidler, herunder andre øjendråber til behandling af grøn stær. Fortæl din læge, hvis du tager eller planlægger at tage

  lægemidler til sænkning af blodtrykket, hjertemedicin eller lægemidler mod diabetes. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.. Det er specielt vigtigt, hvis du:

  • tager blodtryksnedsættende medicin eller hjertemedicin, såsom calciumantagonister og beta- blokkere eller digoxin

  • tager medicin til behandling af forstyrret eller uregelmæssig hjerterytme, såsom quinidin (som også kan anvendes til behandling af visse typer malaria) eller digoxin

  • bruger andre øjendråber, der indeholder betablokkere

  • tager andre kulsyreanhydrasehæmmere, såsom acetazolamid, der indtages gennem munden, som øjendråber eller på anden vis

  • tager monoaminooxidasehæmmere (MAO’er) til behandling af depression eller en anden lidelse

  • tager parasympatomimetisk medicin, som din læge har udskrevet til dig for at hjælpe dig med at tisse. Parasympatomimetisk medicin er også en speciel type medicin, som nogen gange bruges til at få normale bevægelser i mave og tarm.

  • tager narkotika, såsom morfin, der bruges til behandling af moderate til stærke smerter, eller hvis du tager store doser acetylsalicylsyre. Selvom det ikke er påvist, at dorzolamidhydrochlorid indvirker på acetylsalicylsyre, kan andre lægemidler, som er relaterede til dorzolamidhydrochlorid og som indtages gennem munden, indvirke på acetylsalicylsyre.

  • tager medicin mod sukkersyge eller højt blodsukker

  • tager lægemidler mod depression såsom fluoxetin eller paroxetin

  • tager epinephrin (adrenalin).


   Graviditet, amning og fertilitet


   Anvendelse under graviditet

   Fortæl det til din læge, hvis du er gravid, hvis du tror, at du kan være gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Brug ikke Dorzolamid/Timolol Teva, hvis du er gravid, medmindre din læge vurderer, det er nødvendigt.


   Anvendelse under amning

   Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller har planer om at amme. Du må ikke bruge Dorzolamid/Timolol Teva, hvis du ammer. Timolol kan blive udskilt i mælken.


   Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, inden du tager nogen form for medicin.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Der er bivirkninger forbundet med Dorzolamid/Timolol Teva, såsom sløret syn, som kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Hvis du oplever problemer, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Kontakt lægen for nærmere rådgivning.


 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DORZOLAMID/TIMOLOL TEVA


Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


Den passende dosis og behandlingsvarighed fastsættes af din læge.


Den anbefalede dosis er 1 dråbe i de(t) berørte øje/øjne om morgenen og om aftenen.


Hvis du bruger denne medicin sammen med andre øjendråber, skal dråberne dryppes i øjet med mindst 10 minutters mellemrum.


Du må ikke ændre din medicindosis uden at tale med din læge. Hvis du har brug for at afbryde behandlingen, skal du straks kontakte lægen (se ”Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid/Timolol Teva” nedenfor).

Lad ikke beholderens spids røre dit øje eller dine øjenomgivelser. Den kan blive forurenet med bakterier, som kan give dig øjeninfektioner, der kan føre til alvorlig øjenskade, endda synstab. For at undgå en eventuel forurening af beholderen, skal du holde beholderens spids ude af kontakt med alle overflader.


Brugsvejledning

Opløsning fra enkeltdosisbeholderen skal anvendes umiddelbart efter åbning til drypning i de(t) berørte øje/øjne. Da sterilitet ikke kan opretholdes efter åbning af enkeltdosisbeholderen, skal du åbne en ny beholder før hver anvendelse, og beholderen skal kasseres umiddelbart efter drypning.


Det anbefales, at du vasker hænder, før du drypper øjne. Hvis du drypper øjnene foran et spejl, vil du måske synes, at det er lettere.


 1. Åbn posen, som indeholder individuelle 5 enkeltdosisbeholdere.

 2. Vask først dine hænder, og bræk derefter en enkeltdosisbeholder af blisterstrippen som vist.

  image

 3. Skru låget af enkeltdosisbeholderen som vist.

  image

 4. Læg hovedet tilbage, og træk let ned i det nedre øjenlåg, så der dannes en lomme mellem øjenlåget og øjet som vist.

  image

 5. En enkelt dråbe dryppes i de(t) berørte øje/øjne i henhold til din læges anvisninger. Hver enkeltdosisbeholder indeholder nok opløsning til begge øjne.

 6. Efter drypning af øjet skal du kassere den brugte enkeltdosisbeholder, selv hvis der er resterende opløsning i beholderen, for at undgå forurening af opløsningen, som ikke indeholder konserveringsmidler.

 7. Opbevar de resterende enkeltdosisbeholdere i posen; de resterende enkeltdosisbeholdere skal anvendes inden for 15 dage efter åbning af posen. Hvis der er resterende beholdere 15 dage efter åbning af posen, skal de kasseres på forsvarlig vis, og en ny pose skal åbnes. Det er vigtigt at fortsætte med at bruge øjendråberne i henhold til din læges anvisninger.


Når du har taget Dorzolamid/Timolol Teva, skal du trykke en finger ind i øjenkrogen ved næsen (som vist på billedet nedenfor) i 2 minutter. Dette hjælper med til at forhindre timolol i at sprede sig til resten af kroppen.


image


Hvis du har brugt for meget Dorzolamid/Timolol Teva

Det er vigtigt, at du tager præcis den dosis, som din læge har ordineret. Hvis du har dryppet for mange dråber i dit øje eller slugt noget af indholdet i beholderen, kan du føle dig utilpas, du kan eksempelvis føle dig uklar i hovedet, få vejrtrækningsbesvær eller hovedpine, føle at din puls bliver langsommere, føle dig syg eller træt. Du skal straks søge lægehjælp, hvis du oplever et hvilket som helst af ovenstående reaktioner.


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dorzolamid/Timolol Teva, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med.


Hvis du har glemt at bruge Dorzolamid/Timolol Teva

Det er vigtigt, at du bruger medicinen, som din læge har foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med dit almindelige doseringsskema. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid/Timolol Teva

Hvis du vil holde op med at bruge denne medicin, skal du tale med din læge først. Du må ikke stoppe pludseligt med at bruge denne medicin, da det kan forværre visse symptomer, specielt hvis du har en hjertesygdom eller en overaktiv skjoldbruskkirtel.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. BIVIRKNINGER


  Dorzolamid/Timolol Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Du kan normalt fortsætte med at tage dråberne, medmindre bivirkningerne er alvorlige. Hvis du er bekymret, skal du rådføre dig med din læge eller apoteket. Hold ikke op med at tage Dorzolamid/Timolol Teva, uden at du har talt med din læge.


  I sjældne tilfælde (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000) kan der forekomme allergiske reaktioner, såsom hævelse af læber, øjne eller munden, hiven efter vejret eller alvorlige hudreaktioner med blæredannelse og afskalning af huden. Hvis du udvikler sådanne reaktioner, skal du straks søge lægehjælp.


  Fortæl det til lægen, hvis du får en øjeninfektion eller andre øjenreaktioner, eller hvis symptomerne forværres.


  Følgende bivirkninger er indberettet ved brug af Dorzolamid/Timolol Teva. Som med andre lægemidler, der anvendes i øjnene, absorberes timolol i blodet. Dette kan forårsage lignende bivirkninger, som ses hos lægemidler, der enten injiceres eller tages gennem munden. Forekomsten af bivirkninger ved øjendråber er lavere end ved lægemidler, der tages gennem munden, eller som injiceres. De opførte bivirkninger omfatter reaktioner, der ses hos den type betablokkere, der bruges til behandling af øjensygdomme.

  Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

  • Brænden og svien i og omkring øjet/øjnene

  • Smagsforstyrrelser: nogle patienter har indberettet en bitter smag i munden efter at have dryppet øjet.


   Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

  • Hovedpine

  • Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, stikken, kløe, tårer, rødmen), betændelse i øjenlåget, betændelse i hornhinden, hornhindeløsning (skade på det forreste lag af øjeæblet), nedsat hornhindefølelse (du fornemmer ikke, at du har fået noget i øjet og føler ingen smerte) tørhed i øjet/øjnene, smerter i øjet, sløret syn

  • Bihulebetændelse

  • Kvalme

  • Svaghed/træthed.


   Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

  • Svimmelhed, depression

  • Betændelse i iris (det farvede område i øjet), synsændringer

  • Langsom hjerterytme, besvimelse

  • Åndenød/kortåndethed

  • Fordøjelsesbesvær

  • Nyresten.


   Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

  • Systemisk lupus erythematosus (rødt, plettet udslæt primært i ansigt som kan være ledsaget af træthed, feber, ledsmerter og muskelsmerter)

  • Følelsesløshed/prikkende fornemmelse, mærkelige fornemmelser i form af prikken og stikken, slagtilfælde, reduceret blodforsyning til hjernen, problemer med at sove, mareridt, hukommelsestab, nedsat sexlyst, øgede tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskellidelse)

  • Hævelse og/eller irritation i og omkring øjet/øjnene, hængende øjenlåg (hvilket får øjet til at være halvvejs lukket), skorpedannelse i øjenlåget, løsning af laget under nethinden, som indeholder blodkar (efter en filtreringskirurgi, som kan forårsage synsforstyrrelser), lavt tryk i øjet, som kan være ledsaget af synsændringer/forstyrrelser, dobbeltsyn

  • Ringen for ørerne

  • Lavt blodtryk, brystsmerter, hjertebanken, ændringer i hjerteslagets rytme eller hastighed, hjerteanfald, væskeansamlinger, hjertesvigt (hjertesygdom, der medfører åndenød og hævelse af fødder og ben som følge af væskeansamling), en type hjerterytmesygdom, kolde hænder og fødder, Raynauds fænomen (dårligt blodomløb, som kan give følelsesløshed i tæer og fingre og ændre farven i dem) kramper i benene og/eller smerter i benene, når du går (halten).

  • Åndenød, hoste, vejrtrækningsbesvær, sammensnøring af luftvejene i lungerne (primært hos patienter med eksisterende sygdom) snue, næseblod

  • Halsirritation, tørhed i munden, diarré

  • Udslæt eller betændelseslignende tilstand i huden, hududslæt med hvidt sølvagtigt udseende, (psoriasislignende udslæt) eller forværring af psoriasis, hårtab

  • Peyronies sygdom (som kan medføre en krumning af penis)

  • Usædvanlig muskelsvaghed eller smerter, der ikke er forårsaget af motion eller træthed

  • Generaliserede allergiske reaktioner, herunder hævelse under huden, som kan forekomme i områder som ansigtet og lemmerne, og som kan lukke luftvejene, hvilket kan medføre vanskeligheder med at synke eller trække vejret, nældefeber, eller kløe, lokaliseret eller generaliseret udslæt, kløe, svær pludselig livstruende allergisk reaktion.


   Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

  • Lave blodsukkerniveauer

  • Hjertesvigt

  • Mavesmerter, opkastning

  • Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af motion

  • Seksuel dysfunktion.

   I meget sjældne tilfælde vil nogle patienter med alvorlig beskadigelse af den klare hinde foran på øjet (hornhinden) udvikle uklare pletter på hornhinden. Disse uklare pletter skyldes en forkalkning, som opstår under behandlingen.


   Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Dette gælder specielt, hvis du oplever synsændringer eller synsforstyrrelser, når du anvender Dorzolamid/Timolol Teva efter en øjenoperation.


   Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. OPBEVARING


  • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  • Brug ikke lægemidelt efter den udløbsdato, der står på beholderen og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  • Eventuelle ubrugte enkeltdosisbeholdere skal kasseres inden for 15 dage efter åbning af posen.

  • Kassér den åbnede enkeltdosisbeholder, selv hvis der er resterende opløsning i beholderen efter første brug.

  • Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

  • Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

  • Opbevar beholderne i den ydre æske, da de er følsomme for lys.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Dorzolamid/Timolol Teva øjendråber, opløsning indeholder:

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland

Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller: Teva Runcorn

Whitehouse Vale Industrial Estate Aston Lane North,

Runcorn

Cheshire, WA7 3FA Storbritannien


Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne: Land Navn

Bulgarien Cypern

Dorzolol SD 20mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva 2/0,5%

Danmark Dorzolamid/Timolol Teva

Estland Dotimopt

Finland Dorzolamide/timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos kerta- annospipetissä

Frankrig DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA 20mg / 5mg / ml, collyre en solution en récipient unidose

Grækenland Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva 2/0,5% οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

- Εφάπαξ δόσης

Holland Dorzolamide/Timolol 20mg/5 mg conserveermiddelvrij PCH, oogdruppels, oplossing voor eenmalig gebruik ml

Italien Dorzolamide /Timololo Teva Italia 2%/0.5% collirio

Letland Dotimopt 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Litauen Dotimopt 20 mg/5 mg/ml akių lašai, tirpalas

Polen Dotiteva MINIMS

Portugal Dorzolamida + Timolol Teva

Rumænien Optikum 20 mg/ 5 mg/ ml, picaturi oftalmice, solutie

Slovakiet Slovenien

Dorzotim

Dorzolamid/timolol Teva brez konzervansa 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina

Spanien Dorzolamida/Timolol Colirteva 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución en envase unidosis

Storbritannien Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml Preservative-Free, Single Dose Eye Drops, Solution

Sverige Dorzolamide/timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Ungarn Dorzolamid-Timolol-Teva szemcsepp

Østrig Dorzolamid/Timolol Teva 2 %/0,5 % Augentropfen im Einzeldosisbehältnis


Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017.