Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Topinor


Indlægsseddel: Information til patienten


Topinor 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg filmovertrukne tabletter

topiramat

P465862-2S


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

172) i 200 mg tabletter.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Topinor 25 mg: Hvid, rund, bikonveks filmovertrukken tablet præget med ʺEʺ på den ene side og ʺ22ʺ på den anden side.


Topinor 50 mg : Lysegul, rund, bikonveks filmovertrukken tablet præget med ʺEʺ på den ene side og

ʺ33ʺ på den anden side.


Topinor 100 mg: Mørkegul, rund, bikonveks filmovertrukken tablet med skrå kanter præget med ʺEʺ på den ene side og ʺ23ʺ på den anden side.


Topinor 200 mg : Rødbrun, rund, bikonveks filmovertrukken tablet med skrå kanter præget med ʺEʺ på den ene side og ʺ24ʺ på den anden side.


Pakningsstørrelse

60 filmovertrukne tabletter i tabletbeholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime

Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.