Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Revolade

Indlægsseddel: Information til patienten


Revolade 25 mg pulver til oral suspension

eltrombopag


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

image

image

image

image


Sørg for, at flasken, hætten og låget er tørre, før du bruger dem.

Sådan fremstilles en dosis

1. Sørg for, at låget ikke sidder på blandeflasken.

2. Fyld sprøjten med 20 ml drikkevand fra glasset eller koppen.

En ny doseringssprøjte til engangsbrug skal bruges til at klargøre hver dosis Revolade til oral suspension.

 • Start med stemplet trykket helt ind i sprøjten.

 • Sæt spidsen af sprøjten helt ned i vandet

 • Træk stemplet tilbage til 20 ml-mærket på sprøjten.

3. Tøm vandet ned i den åbne blandeflaske

 • Tryk langsomt stemplet helt ind i sprøjten.

4. Tag kun det ordinerede antal breve til én dosis ud af sættet.

 • 25 mg dosis – 1 brev

 • 50 mg dosis – 2 breve

 • 75 mg dosis – 3 breve

5. Hæld pulveret fra det ordinerede antal breve ned i flasken.

 • Slå blødt på toppen af hvert brev for at sikre at indholdet falder ned i bunden af brevet.

 • Klip toppen af hvert brev med en saks

 • Tøm hele indholdet af hvert brev ned i blandeflasken

 • Pas på ikke at spilde pulver uden for blandeflasken.


6. Skru låget på blandeflasken. Sørg for, at hætten trykkes helt ned i låget, så det er lukket.

7. Ryst forsigtigt og langsomt blandeflasken frem og tilbage i

mindst 20 sekunder, så vandet blandes med pulveret.

 • Flasken må ikke rystes kraftigt – det kan få medicinen til at skumme.


Sådan gives en dosis til patienten

8. Sørg for, at stemplet er trykket helt ind i sprøjten.

 • Træk hætten af blandeflasken.

 • Sæt sprøjtens spids i hullet i blandeflaskens låg.

9. Fyld sprøjten med medicin.

 • Vend blandeflasken på hovedet sammen med sprøjten.

 • Træk stemplet tilbage, indtil al medicinen er i sprøjten.

 • Medicinen er en mørkebrun væske.

 • Tag sprøjten ud af flasken.10. Giv medicinen til patienten. Det skal gøres straks efter, at du

har blandet dosen.

 • Anbring sprøjtens spids mod indersiden af patientens kind.

 • Skub langsomt stemplet hele vejen ned, så medicinen flyder ind i patientens mund.

Sørg for at give patienten tid til at synke.


image

VIGTIGT:

Du har nu givet patienten næsten hele dets dosis medicin. Men der vil stadig være noget tilbage i

flasken, selvom du ikke nødvendigvis kan se det.

Du skal nu gennemføre trin 11 til 13 for at sikre, at patienten får al medicinen.

11. Fyld sprøjten igen, denne gang med 10 ml drikkevand.

 • Start med stemplet trykket helt ind i sprøjten.

 • Sæt spidsen af sprøjten helt ned i vandet

 • Træk stemplet tilbage til 10 ml mærket på sprøjten.

12. Tøm vandet ned i blandeflasken.

 • Sæt spidsen af sprøjten i hullet i låget på blandeflasken.

 • Tryk langsomt stemplet helt ind i sprøjten.

 • Tryk hætten fast på blandeflaskens låg igen.

13. Gentag trin 7 til 10 – ryst flasken forsigtigt for at blande resten af medicinen, og giv derefter

hele resten af væsken til patienten.

Rengøring

14. Hvis du har spildt pulver eller færdigblandet medicin, så tør det op med en fugtig

engangsklud. Du kan eventuelt bruge engangshandsker, så du ikke får noget på huden.

 • Smid kluden og handskerne, som du har brugt til at tørre spild op, ud i skraldespanden.

15. Gør blandeudstyret rent.

 • Smid den brugte doseringssprøjte ud. En ny doseringssprøjte skal bruges til at klargøre hver dosis Revolade til oral suspension.

 • Skyl blandeflasken og låget under rindende vand. (Blandeflasken kan blive misfarvet af medicinen. Det er normalt).

 • Lad alt udstyret lufttørre.

 • Vask dine hænder med sæbe og vand.

Når du har brugt alle 30 breve i sættet, skal flasken smides ud. Begynd altid med et helt nyt sæt for

hver 30 breve.


image

Opbevar Revolade pulver til oral suspension, inkl. doseringssættet, utilgængeligt for børn.