Hjemmeside Hjemmeside

Rb81/Kr81m generator til ventilation

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fluor-18-FDG, 400 MBq - 210 GBq, injektionsvæske

Fludeoxyglukose (F-18)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide om Fluor-18-FDG

 3. Sådan bliver du undersøgt med Fluor-18-FDG

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Fluor-18-FDG er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med behandling.


  Fluor-18-FDG udsender radioaktiv stråling. Det bruges til at stille en diagnose ved scanningsundersøgelser (PET-undersøgelser).


  Du kan få Fluor-18-FDG til undersøgelse af

  • forskellige typer af kræft

  • hjertet

  • årsagen til epilepsi.


   Du vil få Fluor-18-FDG som en indsprøjtning. Det vil altid være uddannet sundhedspersonale, der giver indsprøjtningen.


   Lægen kan give dig Fluor-18-FDG for noget andet. Spørg lægen.


 2. DET SKAL DU VIDE OM FLUOR-18-FDG


  Du må ikke få Fluor-18-FDG, hvis du

  • er overfølsom over for Fludeoxyglukose (F-18) eller et af de øvrige indholdsstoffer.


   Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at undersøge dig med Fluor-18- FDG hvis du

   • Har diabetes

   • Er på natriumfattig diæt

   • Har dårlige nyrer.


    Fluor-18-FDG udsender radioaktiv stråling. Du må derfor ikke have tæt kontakt med små børn de første 4 timer efter indsprøjtning med Fluor-18-FDG. Det kan skade børnene.

    Brug af anden medicin

    Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.


    Tal med lægen, hvis du bruger:

    • Binyrebarkhormoner.

    • Medicin mod epilepsi (valproat, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital).

    • Medicin for diabetes (insulin, tabletter mod diabetes).

    • Medicin til at fremme dannelse af blodceller (CSF).

    • Medicin mod for højt kolesterol i blodet (acipimox).


   Fluor-18-FDG indeholder alkohol.

   Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke få Fluor-18- FDG uden først at tale med lægen eller sundhedspersonalet.


   Brug af Fluor-18-FDG sammen med mad og drikke

   Du må ikke spise seks timer før undersøgelsen. Du må gerne drikke, men ikke væsker, der indeholder sukker. Din læge vil give dig mere information herom.


   Graviditet og amning

   Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.


   Graviditet

   Du vil normalt ikke blive undersøgt med Fluor-18-FDG, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.


   Amning

   Du må ikke amme, de første 4 timer efter undersøgelse med Fluor-18-FDG, da små mængder radioaktivitet går over i modermælken.


   Du må ikke have tæt kontakt med små børn de første 4 timer efter indsprøjtning af Fluor-18-FDG.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Det er uvist om, Fluor-18-FDG påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.


   Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fluor-18-FDG

   Fluor-18-FDG indeholder 1,5 mmol (eller 35 mg) natrium pr. hætteglas. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.


   Fluor-18-FDG indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg pr. dosis. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke få Fluor-18-FDG uden først at tale med lægen eller sundhedspersonalet.


 3. SÅDAN BLIVER DU UNDERSØGT MED FLUOR-18-FDG


  Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

  Den sædvanlige dosis er

  Din dosis afhænger af din vægt, undersøgelsen og typen af PET-scanner.


  Sådan får du Fluor-18-FDG

  • Du skal faste i mindst 6 timer.

  • Du vil få indsprøjtet Fluor-18-FDG i en blodåre.

  • Scanningen starter 45-60 minutter efter indsprøjtning af Fluor-18-FDG.

  • Du vil få rigeligt med væske, dog ikke sukkerholdige drikke.


   Børn

   Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er.


   Hvis du har fået for meget Fluor-18-FDG

   Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Fluor-18-FDG.


 4. BIVIRKNINGER


  Fluor-18-FDG kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger ved Fluor-18-FDG. Fluor-18-FDG udsender radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling kan være kræftfremkaldende eller beskadige arveanlæggene. Risikoen er dog meget lille.


  Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


  Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.


 5. OPBEVARING


  Opbevares utilgængeligt for børn.

  Opbevar ikke Fluor-18-FDG ved temperaturer over 25 °C. Frys ikke Fluor-18-FDG.

  Opbevar Fluor-18-FDG bag blyafskærmning.

  Fluor-18-FDG skal indgives inden 10 timer efter fremstillingen. Se etiket. Brug ikke Fluor-18-FDG efter den udløbsdato, der står på pakningen.

  Sygehusets personale vil sikre, at Fluor-18-FDG opbevares og bortskaffes korrekt.


 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER


Fluor-18-FDG, 400 MBq - 210 GBq, injektionsvæske, opløsning indeholder

Aktivt stof: Fludeoxyglukose (F-18).


Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumhydrogencitrat (sesquihydrat) Natriumcitrat

Ethanol (mindre end 100 mg pr dosis)

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Klar, farveløs eller svagt gullig væske.


Pakningsstørrelser

10ml hætteglas 30 ml hætteglas


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

PET og Cyklotronenheden

Klinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Rigshospitalet, afsnit 3982

Blegdamsvej 9

2100 København Ø


Denne indlægsseddel blev sidst revideret i august 2017


image

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående tabel viser strålingsdosis udregnet jf. ICRP publ.80, vist som absorberet dosis pr. enhed administreret aktivitet (mGy/MBq):Organ

Voksen

15 år

10 år

5 år

1 år

Binyrer

1.2E-02

1.5E-02

2.4E-02

3.8E-02

7.2E-02

Urinblære

1.6E-01

2.1E-01

2.8E-01

3.2E-01

5.9E-02

Knogleoverflade

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.5E-02

6.6E-02

Hjerne

2.8E-02

2.8E-02

3.0E-02

3.4E-02

4.8E-02

Bryst

8.6E-03

1.1E-02

1.8E-02

2.9E-02

5.6E-02

Galdeblære

1.2E-02

1.5E-02

2.3E-02

3.5E-02

6.6E-02

Mavesæk

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.6E-02

6.8E-02

Tyndtarm

1.3E-02

1.7E-02

2.7E-02

4.1E-02

7.7E-02

Tyktarm

1.3E-02

1.7E-02

2.7E-02

4.0E-02

7.4E-02

(Øvre fordøjelseskanal

1.2E-02

1.6E-02

2.5E-02

3.9E-02

7.2E-02)

(Nedre fordøjelseskanal

1.5.E-02

1.9E-02

2.9E-02

4.2E-02

7.6E-02)

Hjerte

6.2E-02

8.1E-02

1.2E-01

2.0E-01

3.5E-01

Nyrer

2.1E-02

2.5E-02

3.6E-02

5.4E-02

9.6E-02

Lever

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.7E-02

7.0E-02

Lunger

1.0E-02

1.4E-02

2.1E-02

3.4E-02

6.5E-02

Muskler

1.1E-02

1.4E-02

2.1E-02

3.4E-02

6.5E-02

Spiserør

1.1E-02

1.5E-02

2.2E-02

3.5E-02

6.8E-02

Æggestokke

1.5E-02

2.0E-02

3.0E-02

4.4E-02

8.2E-02

Bugspytkirtel

1.2E-02

1.6E-02

2.5E-02

4.0E-02

7.6E-02

Rød knoglemarv

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.2E-02

6.1E-02

Hud

8.0E-03

1.0E-02

1.6E-02

2.7E-02

5.2E-02

Milt

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.6E-02

6.9E-02

Testikler

1.2E-02

1.6E-02

2.6E-02

3.8E-02

7.3E-02

Thymus

1.1E-02

1.5E-02

2.2E-02

3.5E-02

6.8E-02

Skjoldbruskkirtel

1.0E-02

1.3E-02

2.1E-02

3.5E-02

6.8E-02

Livmoder

2.1E-02

2.6E-02

3.9E-02

5.5E-02

1.0E-01

Øvrige organer

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.4E-02

6.3E-02

Effektiv dosis (mSv/MBq)

1.9E-02

2.5E-02

3.6E-02

5.0E-02

9.5E-02


For patient på 70 kg med dosis 400 MBq FDG svarer dette til en effektiv dosis på 7,6 mSv. Med en aktivitet på 400 MBq vil kritiske organer såsom blæren, hjertet og hjernen udsættes for stråling svarende til henholdsvis 64 mGy, 25 mGy og 11 mGy


Emballage

Præparatet udleveres i et Ph.Eur. type 1 hætteglas lukket med silikoneprop og kapsel omgivet af beskyttende blybeholder. Et hætteglas kan indeholde op til 30 ml opløsning svarende til 400 MBq til 180 GBq på kalibreringstidspunktet. Ved eksterne leverancer er blybeholderen forseglet i konservesdåse. Dåsen fastholdes i 2 formstøbte skumindlæg, der placerer dåsen i midten af den (blå) transportspand.

Instruktion for brug og opbevaring

Præparatet og hætteglasset bør af hensyn til den intense stråling så vidt muligt håndteres i den oprindelige blybeholder og bag egnet ekstern blyafskærmning. Den enkelte dosis udtages med sterile nåle gennem septum, som desinficeres inden hvert anbrud. Om nødvendigt må opløsningen fortyndes med natrium chlorid 9mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion.


Præparatets aktive indholdsstof forsvinder fuldstændigt ved fysisk henfald inden for en periode af ca. 1 døgn, hvorfor opmærksomhed skal rettes på ekstern stråling og kontaminering fra spild af urin, opkast m.m. Inden for perioden på 1 døgn skal stoffet og evt. spild behandles i overensstemmelse med reglerne for transport af radioaktive stoffer og håndtering af åbne radioaktive kilder.

Efter det radioaktive henfald udgør det aktive indholdsstof ingen miljøbelastende virkning, og det henfaldne præparat kan bortskaffes i lighed med andre medicinrester.


Radioaktive lægemidler må kun håndteres og anvendes af autoriserede personer. Produktet skal opbevares og håndteres ifølge gældende regler for radioaktive produkter.


Fluor-18-FDG skal opbevares og håndteres således at patienter og personale beskyttes mest muligt mod stråling. Især anbefales det at udføre optræk fra hætteglasset bag blyafskærmning og dermed beskytte sig mod beta+ stråling og gamma stråling.