Hjemmeside Hjemmeside

Tremonix
ropinirole

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tremonix 8 mg depottabletter

ropinirolimage imageLæs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tremonix

 3. Sådan skal du tage Tremonix

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Det aktive indholdsstof i Tremonix er ropinirol, som tilhører en gruppe af medicin, der kaldes dopaminagonister. Dopaminagonister påvirker hjernen på samme måde, som et naturligt stof, der kaldes dopamin.


  Tremonix anvendes til behandling af Parkinsons sygdom.

  Personer med Parkinsons sygdom har et lavt indhold af dopamin i nogle dele af hjernen. Ropinirol virker på samme måde som naturligt dopamin, så det hjælper med at mindske symptomer, der skyldes Parkinsons sygdom.


  Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tremonix

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Tremonix:

  • hvis du er allergisk over for ropinirol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tremonix (angivet i afsnit 6)

  • hvis du har en alvorlig nyresygdom

  • hvis du har en leversygdom


  Fortæl det til lægen, hvis noget af dette gælder for dig.


  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tremonix:

  • hvis du er gravid eller tror, at du kan være gravid

  • hvis du ammer

  • hvis du er under 18 år gammel

  • hvis du har alvorlige hjerteproblemer

  • hvis du har alvorlige psykiske problemer

  • hvis du har haft usædvanlige behov og/eller adfærd (se afsnit 4)

  • hvis du ikke tåler visse sukkerarter (såsom lactose)

  Fortæl det til lægen, hvis du mener, at noget af dette gælder for dig. Din læge kan vurdere at Tremonix ikke egner sig til dig, eller at det er nødvendigt med ekstra kontrol, mens du tager det.


  Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling.


  Fortæl lægen, hvis du oplever symptomer som depression, ligegyldighed, angst, træthed, øget svedtendens eller smerter efter du er stoppet eller trappet ned i din behandling med ropinirol. Hvis problemet fortsætter imere end et par uger, kan det være nødvendigt for lægen at justere din behandling.


  Mens du tager Tremonix

  Fortæl lægen, hvis du eller din familie oplever, at du udvikler usædvanlig adfærd (såsom øget spilletrang eller øget seksuel lyst og/eller adfærd), mens du tager Tremonix. Lægen vil måske justere din dosis eller stoppe behandlingen.


  Rygning og Tremonix

  Fortæl det til lægen, hvis du begynder eller holder op med at ryge, mens du tager Tremonix. Det kan være nødvendigt at ændre din dosis.

  Brug af anden medicin sammen med Tremonix

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Husk at fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du begynder at tage ny medicn, mens du tager Tremonix.

  Nogle typer medicin kan påvirke virkningen af Tremonix eller øge sandsynligheden for bivirkninger. Tremonix kan også påvirke virkningen af anden medicin. Disse omfatter:

  • fluvoxamin mod depression

  • medicin mod andre psykiske problemer, f.eks. sulpirid

  • HRT (hormonerstatningsbehandling)

  • metoclopramid, som anvendes mod kvalme og halsbrand

  • ciprofloxacin eller enoxacin (antibiotika)

  • al anden medicin til behandling af Parkinsons sygdom


  Fortæl det til lægen, hvis du tager eller for nylig har taget noget af dette.


  Du vil få taget yderligere blodprøver hvis du tager disse lægemidler sammen med Tremonix: Vitamin K antagonister (anvendes til at reducere blodpropper) som warfarin (kumarin).


  Brug af Tremonix sammen med mad og drikke

  Du kan tage Tremonix sammen med eller uden mad.


  Graviditet og amning

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

  Tremonix frarådes, hvis du er gravid, med mindre din læge vurderer, at fordelene ved at tage Tremonix er større end risikoen for det ufødte barn. Tremonix frarådes, hvis du ammer, da det kan påvirke mælkeproduktionen.


  Trafi - og arbejdssikkerhed

  Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

  Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tremonix kan virke sløvende. Det kan få nogle personer til at føle sig ekstremt søv- nige, og det kan af og til få nogle personer til pludseligt og uden varsel at falde i søvn. Ropinirol kan forårsage hallucinationer (man kan se, høre eller føle ting, der ikke er der). Hvis du oplever dette må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


  Hvis du er påvirket: må du ikke køre, du må ikke betjene maskiner og du må ikke foretage dig noget, hvor døsighed eller episoder med pludselig søvn kan medføre risiko for dit (eller andres) liv og lemmer. Foretag dig ikke noget sådant, så længe du er påvirket.

  Tal med din læge, hvis dette giver dig problemer.


  Tremonix indeholder lactose

  Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 3. Sådan skal du tage Tremonix

  image

  Tag altid Tremonix nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

  Brug til børn og unge

  Giv ikke Tremonix til børn. Tremonix ordineres normalt ikke til personer under 18 år.


  Du kan få Tremonix alene til behandling af dine symptomer på Parkinsons sygdom. Eller du kan få Tremonix sammen med en anden medicin, der

  kaldes L-dopa (kaldes også levodopa). Hvis du tager L-dopa, kan du få nogle ukontrollerbare bevægelser (dyskineser), når du starter med at tage Tremonix. Fortæl det til lægen, hvis dette sker, da det kan være nødvendigt at ændre de doser af de lægemidler, som du tager.


  Tremonix depottabletter er designet til at frigive lægemidlet over en 24 timers periode. Hvis du har en tilstand hvor lægemidler passerer gennem din krop for hurtigt, f.eks. diarre, er der en chance for at depottabletterne ikke opløses ordentligt og ikke har den ønskede effekt. Du kan opleve depottabletter i din afføring. Hvis dette sker, fortæl det straks til din læge.


  Hvor stor en dosis Tremonix har du behov for?

  Det kan tage noget tid at fi den dosis af Tremonix, der er bedst til dig.


  Den anbefalede startdosis af Tremonix er 2 mg én gang dagligt i den første uge. Din læge kan øge din dosis til 4 mg Tremonix én gang dagligt fra behand- lingens anden uge. Hvis du er ældre kan lægen øge dosis langsommere. Herefter vil lægen justere dosis, indtil du får den dosis, der er bedst til dig. Nogle personer tager op til 24 mg Tremonix hver dag.


  Hvis du i begyndelsen af behandlingen får bivirkninger, som du har svært ved at holde ud, skal du tale med lægen. Din læge kan vælge, at skifte til en lavere dosis af hurtigtvirkende Tremonix-tabletter, som du skal tage tre gange dagligt.


  Tag ikke fl e Tremonix end din læge har sagt.

  Det kan vare få uger inden Tremonix har nået fuld virkning.


  Sådan skal du tage Tremonix

  Tag Tremonix én gang dagligt, på samme tid hver dag.


  image


  Synk Tremonix depottabletten/depottabletterne hele med et glas vand.


  Depottabletten/depottabletterne MÅ IKKE knækkes, tygges eller knuses. Hvis du gør det, er der fare for en overdosis, fordi medicinen bliver frigivet for hurtigt i kroppen.


  Hvis du skifter fra hurtigtvirkende ropinirol-tabletter

  Din læge vil basere din dosis af Tremonix depottabletter på den dosis, du tager af hurtigtvirkende ropinirol-tabletter.


  Tag dine hurtigtvirkende tabletter som normalt dagen før du skifter. Tag så Tremonix depottabletten/depottabletterne næste morgen og tag ikke fl e hurtigtvirkende ropinirol-tabletter.


  Hvis du har taget for meget Tremonix

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tremonix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


  En overdosis af Tremonix kan medføre følgende symptomer: kvalme, opkastning, svimmelhed (en drejende fornemmelse), døsighed, psykisk eller fysisk træt- hed, besvimelse, hallucinationer.


  Hvis du har glemt at tage Tremonix

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

  Hvis du har glemt af tage Tremonix i en dag eller mere, skal du spørge lægen til råds om, hvordan du starter igen.


  Hvis du holder op med at tage Tremonix

  Hold ikke pludseligt op med at tage Tremonix uden at tale med din læge.

  Tag Tremonix i så lang tid, som din læge anbefaler det. Afbryd kun behandlingen, hvis lægen råder dig til det. Hvis du pludselig stopper med at tage Tremonix, kan dine symptomer på Parkinsons sygdom hurtigt forværres meget.


  Et pludseligt stop kan få dig til at udvikle en sygdom kaldet neuroleptisk malignt syndrom, der kan være en stor risiko for dit helbred.

  Symptomerne omfatter: akinesi (tab af muskelbevægelser), stive muskler, feber, ustabilt blodtryk, takykardi (øget hjerterytme), forvirring, nedsat bevidsthed (koma).


  Hvis du bliver nødt til at ophøre med behandling med Tremonix, vil lægen gradvist reducere din dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 4. Bivirkninger

  image

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Tremonix’s bivirkninger forekommer oftest i starten af behandlingen, eller lige når dosis øges. De er oftest lette og bliver mindre generende, efter at du har taget den samme dosis i et stykke tid. Hvis bivirkningerne bekymrer dig, skal du tale med lægen.


  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos fl e end 1 ud af 10 personer):

  • besvimelse

  • føle sig døsig

  • kvalme


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

  • falder meget pludseligt i søvn uden at føle sig træt (pludseligt indsættende søvnepisoder)

  • hallucinationer (’se’ ting, som ikke er der i virkeligheden)

  • opkastning

  • svimmelhed (en drejende fornemmelse)

  • halsbrand

  • mavepine

  • forstoppelse

  • hævede ben, fødder eller hænder


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

  • svimmelhed eller besvimelse, især når du rejser dig pludseligt (dette skyldes et fald i blodtrykket)

  • føle sig meget søvnig i løbet af dagen (ekstrem somnolens)

  • psykiske problemer, såsom delirium (alvorlig forvirring), vrangforestillinger (fornuftstridige forestillinger) eller paranoia (fornuftstridige mistanker)


   Nogle patienter kan få følgende bivirkninger (hyppigheden er ikke kendt: kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

  • allergiske reaktioner, som røde, kløende opsvulmede hudområder (nældefeber), opsvulmet ansigt, læber, mund, tunge eller hals hvilket kan forårsage synkebesvær, eller åndedrætsbesvær, udslæt eller intens kløe (se afsnit 2)

  • ændringer i leverfunktionen, som viser sig i blodprøver.

  • voldelig opførsel

  • overdreven brug af Tremonix (trang til store doser dopaminerge lægemidler ud over det, der er nødvendigt for at kontrollere de motoriske symptomer, kendt som dopamin dysregulationssyndrom)

  • manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadelig for dig eller andre, hvilket kan være:

   • sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser

   • ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst

   • ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge

   • spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt)

  • depression, ligegyldighed, angst, manglende energi, øget svedtendens eller smerter kan forekomme (dette kaldes dopaminagonist seponeringssyndrom eller DAWS) efter du stopper eller reducerer din behandling med Tremonix.

   Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer. Hvis du tager Tremonix sammen med L-dopa

   Personer, der tager Tremonix sammen med L-dopa, kan udvikle andre bivirkninger over tid:

  • ukontrollerbare bevægelser (dyskinesier), er en meget almindelig bivirkning. Hvis du tager L-dopa kan du opleve ukontrollerede bevægelser (dyskinesier) når du begynder behandling med Tremonix. Fortæl din læge hvis du oplever dette, da lægen måske skal ændre doseringen af de lægemidler du tager.

  • følelse af forvirring er en almindelig bivirkning.


   Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

   DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  image

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

  Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

  Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkort og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

  Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

image

Tremonix indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er rødbrune, hvælvede og ovale.


Tabletterne fås i en æske med 84 depottabletter i OPA/Alu/PVC//Alu- blisterpakninger.

Indehaver af markeds- føringstilladelsen: 2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V


Fremstiller:

2care4 Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V


Tremonix svarer til Ropinirol Krka.


Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021.