Hjemmeside Hjemmeside

Ophthajod
povidone-iodine

Indlægsseddel: Information til patienten


Ophthajod 50 mg/ml øjendråber, opløsning

povidon, ioderet


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel bliver givet til dig af din læge eller uddannet personale. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Ophthajod.


Dette lægemiddel skal bruges med forsigtighed:

Børn

Dette lægemiddel må ikke bruges til spædbørn under tre måneders alderen.

Dette lægemiddel skal bruges med forsigtighed til børn under 6 år, som gennemgår en øjenoperation med anvendelse af generel anæstesi, da vejrtrækningsproblemer (ophold i vejrtrækningen (apnø) eller standsning af vejrtrækningen) er blevet indberettet.


Brug af anden medicin sammen med Ophthajod

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.


Ophthajod må ikke bruges sammen med andre lægemidler, der indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Én steril dråbebeholder af polyethylen indeholdende 4,0 ml øjendråber. Dråbebeholderen er indeholdt i et dobbelt sterilt brev.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vital Pharma Nordic ApS Frederiksgade 11, St. Th. 1265 København K Danmark


Fremstiller

NETPHARMALAB CONSULTING SERVICES, S.L.

Carretera de Fuencarral, 22 28108 Alcobendas (Madrid) Spanien


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2022.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indlægsseddel: Information til lægen


Ophthajod 50 mg/ml øjendråber, opløsning

povidon, ioderet


Nedenstående oplysninger er til sundhedspersoner Dosering og administration

Gennemvæd den sterile vattering med opløsningen, som er indeholdt i dråbebeholderen, og begynd at forberede øjenvipper og øjenlågskanter.


Gentag for øjenlåg, kinder og pande med en cirkulerende bevægelse, indtil hele det kirurgiske område er renset. Gentag tre gange.


Anbring blefarostaten (øjenspærre), og skyl hornhinden, bindehinden og fornix palpebralis med produktet. Vent i tre minutter, og fjern derefter Ophthajod fra øjets overflade ved at skylle hornhinden, bindehinden og fornix palpebralis med steril fysiologisk saltvandsopløsning.


For at opretholde sterile betingelser skal det brev, der indeholder dråbebeholderen, kun åbnes kort tid før brug. Dråbebeholderen er ikke steril udvendigt, hvis brevet, der indeholder den, bliver åbnet eller beskadiget.

Produktet bør bortskaffes efter brug, selv om det kun er delvist brugt.


Overdosering

I tilfælde af overdosering i øjet vaskes omhyggeligt med steril poly-saltvandsopløsning. Utilsigtet indtagelse eller indånding af visse desinfektionsmidler kan have alvorlige, somme tider dødelige konsekvenser.

I tilfælde af nylig utilsigtet indtagelse af en betydelig mængde Ophthajod, bør der foretages udpumpning, ellers bør der foretages understøttende behandlinger.


Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ophthajod må ikke administreres samtidig med konserveringsmidler, der indeholder kviksølv og natriumthiosulfat (sidstnævnte er en modgift mod jod).


Der er farmakodynamiske interaktioner af jod med:


Se flere oplysninger i Produktresuméet.