Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Mianserin Orifarm

Indlægsseddel: Information til brugeren


Mianserin Orifarm, 10 mg, 30 mg og 60 mg filmovertrukne tabletter


mianserinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Tablet 10 mg: Filmovertrukket hvid, bikonveks.

Tablet 30 mg: Filmovertrukket hvid, oval med delekærv. Tablet 60 mg: Filmovertrukket hvid, oval med delekærv.


10 mg, 30 mg og 60 mg: 10, 14, 28, 30, 42, 56, 60, 84, 90, 98, 100 stk. blister Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S Danmark info@orifarm.com


Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2020