Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Sitagliptin Glenmark


INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten


image

Sitagliptin Glenmark 25 mg filmovertrukne tabletter Sitagliptin Glenmark 50 mg filmovertrukne tabletter Sitagliptin Glenmark 100 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tabletkerne: Calciumhydrogenphosphat, cellulose mikrokrystallinsk, croscarmellosenatrium, natriumstearylfumarat og magnesiumstearat.

Filmovertræk (25 mg): Lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid, triacetin og rød jernoxid. Filmovertræk (50 mg): Polyvinylalkohol, titandioxid, macrogol/polyethylenglycol, talcum, gul jernoxid og rød jernoxid.

Filmovertræk (100 mg): Polyvinylalkohol, titandioxid, macrogol/polyethylenglycol, talcum, gul jernoxid og rød jernoxid.


Udseende og pakningsstørrelser


Sitagliptin Glenmark 25 mg filmovertrukne tabletter: Runde, bikonvekse, pink, filmovertrukne tabletter med en diameter på cirka 6 mm, præget med ”LC” på den ene side og glat på den anden side.


Sitagliptin Glenmark 50 mg filmovertrukne tabletter: Runde, bikonvekse, orange, filmovertrukne tabletter med en diameter på cirka 8 mm, præget med ”C” på den ene side og glat på den anden side.


Sitagliptin Glenmark 100 mg filmovertrukne tabletter: Runde, bikonvekse, beige, filmovertrukne tabletter med en diameter på cirka 9,8 mm, præget med ”L” på den ene side og glat på den anden side.


Sitagliptin Glenmark 25 mg filmovertrukne tabletter er pakket i

100 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen Glenmark Arzneimittel GmbH Industriestr. 31

82194 Gröbenzell Tyskland


Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB Propellergatan 2

211 15 Malmö Sverige


Fremstiller

LABORATORIOS LICONSA S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7 Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spanien


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Danmark, Finland, Norge, Slovakiet, Sverige, Tjekkiet, Tyskland:Sitagliptin Glenmark Spanien: Sitagliptin Viso Farmacéutica


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2022