Hjemmeside Hjemmeside

Oxervate
cenegermin

Indlægsseddel: Information til patienten


OXERVATE 20 mikrogram/ml øjendråber, opløsning

cenegermin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

L-methionin og vand til injektionsvæske, saltsyre, natriumhydroxid og nitrogen.


Udseende og pakningsstørrelser

OXERVATE er en klar, farveløs øjendråbeopløsning.


Den fås i flerdosishætteglas af glas.

Hvert hætteglas indeholder 1 ml øjendråbeopløsning.

Hætteglassene ligger i en ugekarton af pap, der indeholder 7 hætteglas.

Administrationssystemet indeholder 7 hætteglasadaptere, 42 pipetter, 42 desinfektionsservietter og et dosisregistreringskort følger med særskilt fra hætteglassene. Ekstra reserveadapter (1), reservepipetter

(3) og reserveservietter (3) er også vedlagt.


Pakningsstørrelse: 7 flerdosishætteglas.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dompé farmaceutici S.p.A. Via Santa Lucia, 6

20122 Milano

Italien


Fremstiller

Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo di Pile

67100 L’Aquila Italien


Denne indlægsseddel blev senest ændret


.