Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Controloc Control

Indlægsseddel: Information til brugeren


CONTROLOC Control 20 mg enterotabletter

pantoprazol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.