Hjemmeside Hjemmeside

Oxycodonhydrochlorid G.L.
oxycodone

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg filmovertrukne tabletter


Oxycodonhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid G.L.

 3. Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid G.L.

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Oxycodonhydrochlorid G.L. er et stærkt smertestillende middel fra gruppen af opioider.


  Oxycodonhydrochlorid G.L. anvendes til behandling af svære smerter, som kræver behandling med et opioid-analgetika, fordi andre smertestillende midler ikke har været effektive.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxycodonhydrochlorid G.L.


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Oxycodonhydrochlorid G.L.

  • hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid, jordnødder (peanuts) eller soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxycodonhydrochlorid G.L. (angivet i punkt 6).

  • hvis du har vejrtrækningsproblemer, såsom langsom vejrtrækning eller svagere vejrtrækning end forventet (respirationsdepression).

  • hvis du har for meget kuldioxid i blodet

  • hvis du lider af en alvorlig kronisk lungesygdom forbundet med forsnævring af luftvejene (KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom),

  • hvis du har en vis hjertelidelse kendt som cor pulmonale.

  • hvis du har astma.

  • hvis du har en form for tarmobstruktion kaldet paralytisk ileus.

  • hvis du har akutte alvorlige mavesmerter eller lider af forsinket mavetømning.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, for du tager Oxycodonhydrochlorid G.L.

  • hvis du er ældre eller svag.

  • hvis din lunge-, lever- eller nyrefunktion er alvorligt svækket.

  • hvis du har en lidelse i skjoldbruskkirtlen (myksødem), eller hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme).

  • hvis du har dårlig binyrebarkfunktion (dvs. at dine binyrer ikke fungerer som de skal), for eksempel Addisons sygdom.

  • hvis din blærehalskirtel (prostata) er unormalt forstørret.

  • hvis du lider af alkoholisme eller hvis du er i behandling for alkoholisme.

  • hvis du er, eller tidligere har været afhængig af stærke smertestillende midler (opioider).

  • hvis du har betændelse i bugspytkirtlen (pancreatit) eller hvis du har problemer med galdeblæren.

  • hvis du har svært ved at tisse eller det er forbundet med smerte.

  • hvis dit tryk i hjernen er forhøjet.

  • hvis du har lavt blodtryk eller føler dig svimmel, når du står op.

  • hvis du lider af epilepsi eller tilbøjelighed til krampeanfald.

  • hvis du samtidig tager medicin kendt som MAO-hæmmere (bruges til at behandle depression eller

   Parkinsons sygdom) og du har taget dem inden for de sidste 2 uger.


   Afhængighed og tolerance

   Når Oxycodonhydrochlorid G.L. anvendes ved langvarig behandling, kan det medføre tolerance over for lægemidlet. Dette betyder, at du kan have behov for en højere dosis for at opnå den ønskede smertelindring.


   Oxycodonhydrochlorid G.L. kan muligvis medføre afhængighed. Hvis behandling afsluttes pludseligt, kan der forekomme abstinenssymptomer. Hvis du ikke længere har brug for behandling, vil lægen gradvist nedsætte din daglige dosis.

   Hvis dette lægemiddel anvendes efter hensigten, er der lav risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Lægen vil afveje mulige risici mod de forventede, hvilket bør evalueres i forhold til fordelen. Spørg lægen, hvis du har nogle spørgsmål om dette.


   Børn

   Det frarådes at bruge Oxycodonhydrochlorid G.L. til børn under 12 år, da sikkerheden og virkningen ikke er klarlagt i denne aldersgruppe.


   Brug af anden medicin sammen med Oxycodonhydrochlorid G.L.

   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du tager Oxycodonhydrochlorid G.L. sammen med lægemidler, som påvirker hjernefunktionen. F.eks. kan du føle dig meget træt eller vejrtrækningsproblemer kan forværres.


   Lægemidler, der påvirker hjernefunktionen inkluderer:

  • andre stærke smertestillende midler (opioider),

  • sovepiller og beroligende medicin,

  • antidepressiv medicin,

  • lægemidler, der bruges til at behandle allergi, transportsyge eller kvalme (antihistaminer og antiemetika),

  • andre lægemidler, der påvirker nervesystemet (phenothiaziner, neuroleptika),

  • lægemidler, der anvendes til at behandle Parkinsons sygdom (såkaldte monoaminooxidase(MAO)- hæmmere, se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).


   Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager antidepressiva (f.eks. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Disse lægemidler kan interagere med oxycodon, og du kan opleve symptomer som f.eks. ufrivillige, rytmiske sammentrækninger af muskler (herunder muskler, som kontrollerer øjenbevægelser), ophidselse, kraftig svedtendens, rysten, overdrevne reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur på over 38 °C. Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer.

   Samtidig brug af Oxycodonhydrochlorid G.L. og beroligende lægemidler som benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (åndedrætsdepression) og koma og kan være livstruende. Samtidig brug bør kun overvejes, når andre behandlinger ikke er mulige.

   Hvis din læge ordinerer Oxycodonhydrochlorid G.L. sammen med beroligende lægemidler, skal din læge dog sørge for at begrænse dosis og varighed af den samtidige behandling med disse andre lægemidler.


   Fortæl din læge om alle beroligende lægemidler, som du tager, og følg din læges anbefaling af dosis nøje. Det kan være en god idé at informere venner eller familie om at være opmærksomme på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever sådanne symptomer.


   Yderligere påvirkninger kan forekomme med

  • cimetidin (anvendes til at behandle for meget mavesyre). Det kan forlænge varigheden af virkningerne af Oxycodonhydrochlorid G.L. i din krop.

  • lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin). Oxycodonhydrochlorid G.L. kan påvirke deres virkninger.

  • visse antibiotika, lægemidler mod svampeinfektioner samt lægemidler indeholdende perikon.


   Brug af Oxycodonhydrochlorid G.L. sammen med drikke og alkohol

   Oxycodonhydrochlorid G.L. bør ikke indtages med alkohol. Alkoholforbrug kan forøge oxycodons alvorlige bivirkninger, såsom søvnighed og sløvhed samt langsom og overfladisk vejrtrækning.

   Tabletterne bør undgås hos patienter med tidligere eller nuværende alkohol- og narkotikamisbrug. Grapefrugt juice kan øge indholdet af Oxycodonhydrochlorid G.L. i dit blod. Hvis du jævnligt drikker grapefrugt juice, skal du tale med lægen.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Oxycodonhydrochlorid GL.


   Graviditet

   Brugen af Oxycodonhydrochlorid G.L. bør undgås så vidt muligt under graviditet.

   Langvarig brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos nyfødte. Hvis oxycodon gives under fødslen, kan babyen få vejrtrækningsproblemer.


   Amning

   Amning bør afbrydes under behandling med Oxycodonhydrochlorid G.L. Oxycodonhydrochlorid udskilles i modermælken. Derfor kan det ikke udelukkes, at der er en risiko for det ammende barn, især efter indtagelse af flere doser Oxycodonhydrochlorid G.L.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxycodonhydrochlorid G.L. kan give bivirkninger (nedsat opmærksomhed, træthed til døsighed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.


   Spørg lægen, om du må køre bil eller betjene maskiner.


   Oxycodonhydrochlorid G.L. indeholder lactose og lecithin (soya)

   Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Hvis du er allergisk overfor jordnødder (peanut) eller soja må du ikke tage dette lægemiddel, da det i sjældne tilfælde kan give allergiske reaktioner..


 3. Sådan skal du tage Oxycodonhydrochlorid G.L.


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  DOSIS

  For doser, som ikke er praktisk mulige med denne styrke, er der andre styrker af dette lægemiddel til rådighed.


  Din læge vil justere din dosis efter smerteintensitet og din individuelle påvirkelighed.


  Tal med lægen, hvis du tror, at virkningen af Oxycodonhydrochlorid G.L. er for svag eller for stærk.


  Såfremt lægen ikke har ordineret andet, så er den anbefalede dosis

  • for voksne og teenagere (12 år og ældre):

   Normal startdosis er 5 mg oxycodonhydrochlorid hver 6. time. Ved behov kan lægen nedsætte dosisinterval til 4 timer. Oxycodonhydrochlorid G.L. bør dog ikke tages oftere end 6 gange dagligt.


  • for ældre patienter (65 år og ældre):

   Ældre patienter med normal lever- og nyrefunktion kan indtage samme dosis som angivet for voksne ovenfor.


  • for patienter med nyre- og/eller leversygdomme eller med lav kropsvægt:

   Lægen kan ordinere en lavere startdosis.


  • for børn

   Det frarådes at bruge Oxycodonhydrochlorid G.L. til børn under 12 år, da sikkerheden og virkningen ikke er klarlagt i denne aldersgruppe.


   Lægen kan ordinere en højere startdosis til patienter, der tidligere har været behandlet med andre stærke smertestillende midler (opioider).


   Lægen vil beslutte, hvor meget du skal tage hver dag herefter, og hvordan din samlede daglige dosis skal inddeles i morgen- og aftendoser. Lægen vil også rådgive dig om eventuelle dosisjusteringer, der måtte blive nødvendige under behandlingen.


   Hvis du oplever smerter mellem doser af oxycodonhydrochlorid G.L., kan du have behov for højere doser af Oxycodonhydrochlorid G.L. Tal med din læge, hvis du har dette problem.


   Hvis du har brug for langvarig behandling af stærke smerter, vil du blive skiftet til oxycodonhydrochlorid- depottabletter.


   Anvendelsesmåde

   Oral anvendelse.

   Tag dette lægemiddel med rigelig væske (f.eks. ½ glas vand) hver 4. til 6. time som fastsat af lægen. Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad.


   Sådan åbner du blisterpakningen

   Dette lægemiddel leveres i en børnesikret emballage. Depottabletterne skal trykkes ud af blisterpakningen.


   Hvis du har taget for mange Oxycodonhydrochlorid G.L.

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxycodonhydrochlorid G.L., end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

   Symptomer på overdosis er: formindskede pupiller, vejrtrækningsproblemer, følelsen af at være svag i musklerne (nedsat muskelspænding, hypotoni) og fald i blodtrykket. I alvorlige tilfælde kan der forekomme sløvhed eller besvimelse pga. fejl i kredsløbet (kredsløbskollaps), svækkelse af tænkning og bevægelighed, tab af bevidsthed (koma), nedsat puls og ophobning af væske i lungerne.

   Brug af store mængder Oxycodonhydrochlorid G.L. kan medføre dødsfald. Hvis du har glemt at tage Oxycodonhydrochlorid G.L.

   Hvis du tager en lavere dosis Oxycodonhydrochlorid G.L. end lægen har ordineret, eller du glemmer en dosis, er det muligt, at du ikke opnår tilstrækkelig smertestillende effekt.


   Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Bemærk at det er meningen, at du skal tage lægemidlet med 4. til 6. timers mellemrum.


   Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


   Hvis du holder op med at tage Oxycodonhydrochlorid G.L.

   Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med lægen, da der kan forekomme abstinenssymptomer.


   Hvis du ikke længere har brug for behandling med Oxycodonhydrochlorid G.L., vil din læge vejlede dig i, hvordan du gradvist nedsætter dosis for at undgå, at der opstår abstinenssymptomer.


   Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Kontakt straks lægen, hvis du mærker nogen af følgende symptomer:

  Langsom eller svag vejrtrækning (respirationsdepression). Dette er den mest alvorlige risiko i forbindelse med lægemidler såsom Oxycodonhydrochlorid G.L. (opioider), og det kan endda være dødeligt ved høje doser af dette lægemiddel.


  ANDRE BIVIRKNINGER


  Meget almindelige: kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer

  • følelsen af træthed til døsighed, svimmelhed, hovedpine.

  • forstoppelse, kvalme, opkastning. Lægen kan ordinere et passende lægemiddel til at behandle disse symptomer.

  • kløe.


   Almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

  • humørændringer angst, forvirring, depression, nervøsitet, søvnforstyrrelser, unormale tanker.

  • ikke kontrollerbar skælven og rysten i en eller flere områder af kroppen, følelse af svaghed.

  • blodtrykssænkning, der i sjældne tilfælde ledsages af symptomer, som om du føler dit hjerteslag eller besvimelse.

  • åndedrætsbesvær eller hiven efter vejret.

  • mundtørhed, der i sjældne tilfælde ledsages af tørst og synkebesvær, generelle symptomer på fordøjelsesbesvær såsom mavesmerter, diarré, halsbrand udslæt, voldsom svedtendens.

  • svedtendens, svaghedsfølelse.


   Ikke almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

  • allergiske reaktioner.

  • stigning i mængden af et bestemt hormon (ADH = antidiuretisk hormon) i blodet.

  • væsketab (dehydrering).

  • rastløshed, humørsvingninger, hallucinationer, opstemthed (eufori), manglende sexlyst, lægemiddelafhængighed.

  • hukommelsestab, prikken eller følelsesløshed (f.eks. i hænder eller fødder), forhøjet eller nedsat muskelspænding, tics, besvimelse, nedsat følsomhed over for smerte eller berøring, taleproblemer. smagsforstyrrelser.

  • synsforstyrrelser, reduktion af pupilstørrelse.

  • ubehagelig følelse af uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag, øget puls.

  • udvidelse af blodårerne, hvilket medfører lavt blodtryk.

  • kortåndethed, øget hoste, ondt i halsen, næsen løber, ændringer i stemmen.

   • synkebesvær, mundsår, ømme gummer, luft i maven eller tarmen (flatulens), bøvsen, tarmforstoppelse (ileus).

    • stigning blodniveauer af visse leverenzymer

    • tør hud

    • vandladningsbesvær, hyppig vandladning.

    • nedsat sexlyst og manglende evne til at få eller opretholde erektion ved sex.

    • kulderystelser, kvalme, personskader opstået pga. ulykker som følge af nedsat opmærksomhed, smerte (f.eks. brystsmerter), væskeophobning (ødemer), migræne, fysisk afhængighed med abstinenssymptomer.


     Sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer

    • lymfeknudesygdom.

    • muskelspasmer, epileptiske anfald især hos patienter, der lider af epilepsi eller med tendens til krampeanfald.

    • lavt blodtryk.

    • blødende tandkød, øget appetit, mørk-farvet afføring

    • kløende udslæt, blærer på hud og slimhinder (forkølelsessår eller herpes), øget lysfølsomhed.

    • blod i urinen.

    • ændringer i kropsvægt (vægttab eller stigning), betændelse af celler.


     Meget sjældne: kan påvirke op til1 ud af 10.000 personer

    • skællet udslæt.

    • Udebleven menstruation.


     Ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

    • alvorlige allergiske reaktioner

    • aggression

    • øget følsomhed overfor smerte

    • karies

    • galdeophobning, mavekneb (som giver mavesmerter).

    • langvarig brug af Oxycodonhydrochlorid G.L. under graviditeten kan forårsage livstruende abstinenssymptomer hos den nyfødte. Symptomer som man skal holde øje med hos babyen er irritabilitet, hyperaktivitet, unormalt sovemønster, skinger gråd, rysten, opkast, diarré og fraværende vægtøgning.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  Brug ikkelægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Oxycodonhydrochlorid G.L. indeholder:

Tabletkerne: natriumstivelsesglycolat type A, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Filmovertræk: Polyvinylalkohol, talcum (E553b), titandioxid (E171), macrogol 3350 (E1521), sojalecithin (E322), Indigotin (indigocarmin) (E132), gul jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser


Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg filmovertrukne tabletter er lyseblå, hvælvede, aflange tabletter med delekærv på begge sider. Diameter: 12,1 mm, tykkelse: 3,5 mm, bredde: 5,2 mm.

Tabletten kan deles i to lige store doser.


Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg filmovertrukne tabletter fås i børnesikrede blisterpakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 og 100 filmovertrukne tabletter eller i børnesikrede unit-dosis blisterpakninger med 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 og 100x1 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Østrig


Repræsentant

G.L. Pharma Nordic AB, Övägen 1, 21647 Limhamn, Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Østrig: Oxygerolan 20 mg-Filmtabletten

Danmark: Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg filmovertrukne tabletter Tyskland: Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg Filmtabletten

Holland: Oxycodon HCl G.L. 20 mg filmomhulde tabletten Sverige: Oxycodone G.L. 20 mg filmdragerad tablett


Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020