Hjemmeside Hjemmeside

Lacosamid Viatris
lacosamide

Indlægsseddel: Information til patienten


image

Lacosamid Viatris 50 mg filmovertrukne tabletter Lacosamid Viatris 100 mg filmovertrukne tabletter Lacosamid Viatris 150 mg filmovertrukne tabletter Lacosamid Viatris 200 mg filmovertrukne tabletter lacosamid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon (type A), magnesiumstearat. Filmovertræk: Polyvinylalkohol, macrogol (3350), talcum, titandioxid (E 171) Indigocarmin aluminium lake (E 132) (50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter)

Rød jernoxid (E 172) (50 mg/150 mg filmovertrukne tabletter) Sort jernoxid (E 172) (50 mg/150 mg filmovertrukne tabletter) Gul jernoxid (E 172) (100 mg/150 mg filmovertrukne tabletter)


Udseende og pakningsstørrelser


Lacosamid Viatris 50 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, ovale filmovertrukne tabletter præget med "I73" på den ene side og intet på den anden side. Tabletternes gennemsnitsstørrelse er 10,4 × 4,9 mm.


Lacosamid Viatris 100 mg filmovertrukne tabletter er mørkegule, ovale filmovertrukne tabletter præget med "I74" på den ene side og intet på den anden side. Tabletternes gennemsnitsstørrelse er

13,0 × 6,0 mm.


Lacosamid Viatris 150 mg filmovertrukne tabletter er ferskenfarvede, ovale filmovertrukne tabletter præget med "I75" på den ene side og intet på den anden side. Tabletternes gennemsnitsstørrelse er 15,0 × 7,0 mm.


Lacosamid Viatris 200 mg filmovertrukne tabletter er blå, ovale filmovertrukne tabletter præget med "I76" på den ene side og intet på den anden side. Tabletternes gennemsnitsstørrelse er 16,5 × 7,7 mm.


PVC/PVDC blisterpakning eller enkeltdosisblister med aluminiumsfolie.


Lacosamid Viatris fås i pakninger med 14, 14 × 1, 28, 56, 56 × 1 og 168 filmovertrukne tabletter og i multipakninger bestående af 3 kartoner, som hver indeholder 56 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup, Danmark.


Fremstiller

Medis International a.s., vyrobni zavod Bolatice, Prumyslova 961/16, Bolatice, 747 23, Tjekkiet


Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:


DK

Lacosamid Viatris

DE

Lacosamid Mylan 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg Filmtabletten

FR

LACOSAMIDE VIATRIS 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg,

comprimé pelliculé

IT

Lacosamide Mylan

NL

Lacosamide Mylan 50 mg, filmomhulde tablet Lacosamide Mylan 150 mg, filmomhulde tablet Lacosamide Mylan 200 mg, filmomhulde tablet

PT

Lacosamida Mylan

UK (NI)

Lacosamide Mylan 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg film- coated tablets


Denne indlægsseddel blev senest ændret 14. september 2022