Hjemmeside Hjemmeside

Panodil Brus
paracetamol


Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus

500 mg brusetabletter

paracetamol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tag altid Panodil Brus nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Panodil Brus er flade, hvide tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side.


Pakningsstørrelser

4, 10, 12, 20, 24, 48, 60 eller 100 brusetabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61 Rødovre

Telefon: 80 25 16 27

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


Fremstiller

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irland eller Famar A.V.E., Attiki, Grækenland.


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020