Hjemmeside Hjemmeside

Zometa
zoledronic acid

Indlægsseddel: Information til brugeren


Zometa 4 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

zoledronsyre


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får du behandling med dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.