Hjemmeside Hjemmeside

Efedrin Aguettant
ephedrine

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Efedrin Aguettant 3 mg/ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Ephedrinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


- du lider af en hjertesygdom eller en hjertelidelse

- du har diabetes

- du har en overaktiv skjoldbruskkirtel


Brug af anden medicin sammen med Efedrin Aguettant

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort for nylig eller påtænker at bruge anden medicin.


Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager følgende medicin:


Hver ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 3,32 mg natrium svarende til 0,144 mmol.


Udseende og pakningsstørrelser

Efedrin Aguettant er en klar og farveløs opløsning. Det leveres i en 10 ml fyldt injektionssprøjte af polypropylen med en polypropylenhætte og beskyttelsesforsegling og er pakket enkeltvis i en gennemsigtig blisterpakning.

De fyldte injektionssprøjter kan fås i æsker med 10 eller 12 sprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoire Aguettant

1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon

Frankrig


Fremstiller:

LABORATOIRE AGUETTANT

1, rue Alexander Fleming 69007 LYON CEDEX

Frankrig eller

LABORATOIRE AGUETTANT

Lieu-dit “Chantecaille” 07340 CHAMPAGNE

Frankrig


Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2020


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:


Brugsanvisning:


Sørg for omhyggeligt at overholde protokollen mht. brug af sprøjten.


Den fyldte injektionssprøjte må kun bruges til én patient. Bortskaf sprøjten efter brug. MÅ IKKE GENBRUGES.

Indholdet i en uåben og ikkebeskadiget blisterpakning er sterilt, og pakningen må ikke åbnes, før den skal bruges.

Produktet skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Det er kun klar, farveløs opløsning uden partikler eller udfældning, der må bruges.

Produktet må ikke bruges, hvis sprøjtens beskyttelsesforsegling er brudt.

image

Ved hjælp af aseptiske teknikker kan Efedrin Aguettant bruges på et sterilt område. Tag den fyldte injektionssprøjte ud af den sterile blisterpakning.


  1. Før sprøjten åbnes, skal stempelstangen skubbes ind for at løsne sprøjtestemplet.
image2. Vrid hætten af for at bryde obturatoren


image3. Kontrollér, at den forseglede hætte er fjernet helt.


image4. Tøm luften ud af sprøjten ved at skubbe stemplet forsigtigt ned.

5. Tilslut sprøjten til den intravenøse adgang. Skub stemplet forsigtigt ind for at injicere den krævede mængde.


Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.


Opbevaring:

Efter åbning: produktet skal anvendes straks.

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.