Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Mometasonfuroat Zentiva


INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Mometasonfuroat ”Zentiva” 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension

Mometasonfuroat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat ”Zentiva”

 3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat ”Zentiva”

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Hvad er Mometasonfuroat ”Zentiva”

  Mometasonfuroat ”Zentiva” næsespray indeholder det aktive stof mometasonfuroat, som tilhører en gruppe af medicin kaldet binyrebarkhormoner (kortikosteroider). Når mometasonfuroat sprayes op i næsen, kan det afhjælpe en betændelsesagtig tilstand i næsen (inflammation (hævelse og irritation i næsen)) samt nysen, kløe og stoppet næse eller løbenæse.


  Hvad bruges Mometasonfuroat ”Zentiva” til

  Høfeber og helårsrhinitis

  Mometasonfuroat ”Zentiva” næsespray bruges til behandling af symptomer på høfeber (også kaldet sæsonbetinget allergisk rhinitis) og helårsrhinitis hos voksne og børn i alderen 3 år og derover.


  Høfeber er en allergisk reaktion, som ses på særlige tidspunkter af året. Reaktionen udløses, når man indånder pollen fra træer, græsser, ukrudt samt sporer fra skimmel og svampe.


  Helårsrhinitis forekommer hele året rundt. Symptomerne kan stamme fra overfølsomhed over for mange forskellige ting f.eks. husstøvmider, dyrehår (eller skæl), fjer og bestemte fødevarer. Mometasonfuroat ”Zentiva” næsespray mindsker hævelse og irritation i næsen og lindrer nysen, kløe og tilstoppet (tæt) eller løbenæse fremkaldt af høfeber eller helårsrhinitis.


  Næsepolypper

  Mometasonfuroat ”Zentiva” næsespray bruges til at behandle næsepolypper hos voksne på 18 år og derover.


  Næsepolypper er små gevækster på næseslimhinden og findes sædvanligvis i begge næsebor. Mometasonfuroat ”Zentiva” næsespray mindsker betændelsestilstanden (inflammationen) i næsen, og får derved polypperne til gradvist at svinde ind. Herved lindres følelsen af tilstoppethed i næsen, som kan påvirke vejrtrækningen gennem næsen.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat ”Zentiva” Brug ikke Mometasonfuroat ”Zentiva”

  • Hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

  • Hvis du har en ubehandlet infektion i næsen, da brug af Mometasonfuroat ”Zentiva” kan forværre infektioner så som herpes. Du skal vente med at bruge næsesprayen, indtil infektionen er overstået.

  • Hvis du for nylig har fået foretaget en næseoperation, eller du har sår eller skader i næsen, skal du vente med at bruge næsesprayen, indtil dette er helet.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Mometasonfuroat ”Zentiva”

  • hvis du har eller har haft tuberkulose.

  • hvis du har anden infektion.

  • hvis du tager anden medicin, som indeholder binyrebarkhormoner enten gennem munden eller ved indsprøjtning.

  • hvis du har cystisk fibrose.


   Når du bruger Mometasonfuroat ”Zentiva”, skal du kontakte lægen

  • hvis dit immunsystem ikke fungerer godt (hvis du har svært ved at bekæmpe infektioner), og du kommer i kontakt med personer, der har mæslinger eller skoldkopper. Du skal undgå at komme i kontakt med personer, der har disse sygdomme.

  • hvis du har en infektion i næsen eller i svælget.

  • hvis du bruger medicinen i flere måneder eller længere.

  • hvis du har vedvarende irritation i næsen eller svælget.


   Hvis du bruger næsespray med kortikosteroider i høje doser i længere perioder, kan der opstå bivirkninger, da stoffet optages i kroppen.


   Hvis øjnene klør eller er irriterede, kan lægen råde dig til at bruge anden behandling sammen med Mometasonfuroat ”Zentiva”. Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.


   Børn

   Når børn bruger næsespray med binyrebarkhormoner i høje doser og i længere tid, kan det medføre visse bivirkninger, f.eks. langsom vækst.


   Det tilrådes, at højden hos børn, der får længerevarende behandling med nasale binyrebarkhormoner, kontrolleres regelmæssigt. Hvis der bemærkes ændringer, skal lægen underrettes.


   Brug af anden medicin sammen med Mometasonfuroat ”Zentiva”

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.


   Hvis du tager anden medicin mod allergi, som indeholder kortikosteroider, enten gennem munden eller ved indsprøjtning, kan det være, at din læge råder dig til at stoppe behandlingen, før du begynder på Mometasonfuroat ”Zentiva”. Nogle få personer kan, når de stopper behandlingen med binyrebarkhormoner gennem munden eller ved indsprøjtning, opleve at få bivirkninger så som led- eller muskelsmerter, følelse af mathed og depression. Du kan også udvikle andre allergiske symptomer, som kløende øjne der løber i vand eller steder med rød eller kløende hud. Kontakt lægen, hvis du udvikler nogle af disse symptomer.


   Visse lægemidler kan øge virkningerne af Mometasonfuroat ”Zentiva”, og hvis du tager sådanne lægemidler (herunder visse lægemidler mod HIV: ritonavir, cobicistat), vil din læge måske gerne kontrollere dig tæt.


   Graviditet, amning og frugtbarhed

   Der findes kun få eller ingen oplysninger om brugen af Mometasonfuroat ”Zentiva” hos gravide kvinder. Man ved ikke, om mometasonfuroat går over i mælken hos mennesker.


   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Der foreligger ikke oplysninger om, at Mometasonfuroat ”Zentiva” påvirker evnen til at køre bil og betjene maskiner.


   Mometasonfuroat ”Zentiva” indeholder benzalkoniumchlorid


   Dette lægemiddel indeholder 20 mikrogram benzalkoniumklorid per pust. Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse.


 3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat ”Zentiva”


  Brug altid Mometasonfuroat ”Zentiva” nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du må ikke tage en større dosis eller bruge næsesprayen oftere eller i længere tid end din læge har fortalt dig.


  Behandling af høfeber og helårsrhinitis

  Brug til voksne og børn over 12 år

  Den sædvanlige dosis er 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.

  • Når symptomerne er under kontrol, kan lægen råde dig til at nedsætte dosis.

  • Hvis du ikke begynder at få det bedre, bør du tale med din læge. Dosis kan sættes op til den maksimale daglige dosering på 4 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.


   Brug til børn i alderen 3 11 år

   Den sædvanlige dosis er 1 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.


   Hvis du eller dit barn lider voldsomt af høfeber, kan din læge anbefale dig at bruge Mometasonfuroat ”Zentiva” før pollensæsonen starter, for på denne måde at forhindre høfebersymptomer i at opstå. Ved slutningen af pollensæsonen skulle dine symptomer være forbedret og behandling er muligvis ikke længere nødvendig.


   Næsepolypper

   Brug til voksne og unge over 18 år

   Den sædvanlige startdosis er 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.

  • Hvis der ikke ses bedring af symptomerne efter 5 til 6 uger, kan dosis øges til 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når dine symptomer er under kontrol, kan din læge anbefale dig at nedsætte dosis.

  • Hvis du ikke oplever en bedring efter 5 – 6 uger med anvendelse to gange om dagen, skal du tale med din læge.


Administration

Klargøring af næsesprayen

Din Mometasonfuroat ”Zentiva” næsespray har en støvhætte, som beskytter tuden (forstøveren) og holder den ren.


Husk at tage denne hætte af før brug og at sætte den på igen efter brug.


Hvis du anvender sprayen for første gang skal du klargøre flasken ved at pumpe med sprayen 10 gange indtil, der fremkommer en ensartet forstøvning:


 1. Ryst flasken let.

 2. Placér pegefingeren og langfingeren på hver side af tuden og tommelfingeren i bunden af flasken. Gennembor ikke forstøveren.

 3. Peg tuden væk fra dig selv og tryk derefter ned med dine fingre for at pumpe 10 gange indtil en fin forstøvning kommer.


Har pumpen ikke været i brug indenfor de seneste 14 dage eller mere, skal pumpen klargøres igen ved at pumpe 2 gange, indtil der ses en ensartet forstøvning.


Ved den sædvanlige dosis for høfeber, helårsrhinitisog næsepolypper på 2 pust i hvert næsebor 1 gang daglig, indeholder næsesprayen doser nok til 15 dages behandling (en flaske med 60 pust), 30 dages behandling (en flaske med 120 pust) eller 35 dages behandling (en flaske med 140 pust).


Hvordan anvendes næsesprayen

 1. Ryst flasken let og tag støvhætten af.

 2. Puds forsigtigt næsen.

 3. Hold for det ene næsebor og før spidsen af næsesprayen ind i det andet. Læn hovedet en anelse fremad og hold flasken lodret.

 4. Træk vejret langsomt ind gennem næsen og spray en ensartet forstøvning ind i næsen, samtidig med du trækker vejret ind, ved at trykke 1 gang ned med fingrene.

 5. Pust ud gennem munden. Gentag trin 4 for at få 1 dosis mere i samme næsebor hvis nødvendigt.

 6. Fjern tuden fra dette næsebor og pust ud gennem munden.

 7. Gentag trin 3 til 6 for det andet næsebor.


Tør forsigtig tuden af efter brug med et rent lommetørklæde eller serviet og sæt støvhætten på igen.


Sådan renses næsesprayen

Det er vigtigt at rense næsesprayen regelmæssigt, da der ellers er risiko for, at sprayen ikke virker optimalt. Tag støvhætten af og træk forsigtigt tuden af. Vask tuden og støvhætten i varmt vand og skyl herefter under rindende vand. Forsøg ikke at fjerne blokering af forstøveren ved at indsætte en nål eller anden skarp genstand, da dette vil beskadige forstøveren og medføre, at du ikke får den rigtige dosis medicin. Lad delene tørre et varmt sted. Sæt tuden tilbage på flasken og sæt støvhætten på igen. Inden sprayen bruges igen efter rengøringen, skal den klargøres ved at pumpe 2 gange.


Hvis du har brugt for meget Mometasonfuroat ”Zentiva”

Fortæl lægen, hvis du ved et uheld har taget mere end foreskrevet.


Hvis du bruger binyrebarkhormoner i lang tid eller i store mængder, kan disse i sjældne tilfælde påvirke nogen af dine hormoner. Hos børn kan de påvirke vækst og udvikling.


Hvis du har glemt at bruge Mometasonfuroat ”Zentiva”

Hvis du har glemt at bruge næsesprayen til rette tid, så brug den så snart du kommer i tanke om det og fortsæt som sædvanligt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Mometasonfuroat ”Zentiva”

Hos nogle patienter begynder Mometasonfuroat ”Zentiva” at lindre symptomerne 12 timer efter første dosis; men der kan gå op til 2 dage før en fuld virkning af behandlingen ses. Det er meget vigtigt, at du bruger næsesprayen regelmæssigt. Stop ikke behandlingen selvom du føler dig bedre, med mindre din læge har bedt dig om det.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Akutte overfølsomhedsreaktioner (allergiske) kan opstå efter brug af dette lægemiddel. Disse reaktioner kan være alvorlige. Du skal holde op med at bruge Mometasonfuroat ”Zentiva” og omgående søge læge, hvis du får symptomer som:

  • hævelse af ansigt, tunge eller svælg

  • synkebesvær

  • nældefeber

  • hvæsende eller besværet vejrtrækning


   Ved brug af kortikosteroid-næsesprays ved høje doser i lange perioder, kan der forekomme bivirkninger, idet medicinen absorberes i kroppen.


   Andre bivirkninger

   De fleste har ikke nogen problemer efter brug af næsesprayen, men nogle personer har efter brug af mometasonfuroat (det aktive stof i Mometasonfuroat ”Zentiva”)eller andre kortikosteroid-næsesprays oplevet at få:


   Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

  • hovedpine

  • nysen

  • næseblod [forekom meget hyppigt (kan berøre flere end 1 ud af 10 personer) hos personer med næsepolypper, som får to pust mometasonfuroat hvert næsebor to gange dagligt]

  • ømhed i næse eller svælg

  • sår i næsen

  • luftvejsinfektion


   Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

  • forhøjet tryk i øjet (glaukom) og/eller grå stær (katarakt), som kan medføre synsforstyrrelser

  • beskadigelse af skillevæggen mellem næseborene

  • forandringer i smags- og lugtesans

  • besvær med at trække vejret og/eller hvæsende vejrtrækning

  • sløret syn


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Hver flaske skal anvendes inden 2 måneder efter anbrud. Åben kun 1 flaske ad gangen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Mometasonfuroat ”Zentiva” indeholder

  • Aktivt stof: mometasonfuroat. Enhver dose indeholder 50 mikrogram mometasonfuroat, som monohydrat.

  • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumklorid, glycerol, polysorbat 80, mikrokrystallinsk cellulose og carmellosenatrium, citronsyremonohydrat, natriumcitrat og renset vand.


Udseende og pakningsstørrelser

Mometasonfuroat ”Zentiva” er næsespray, suspension.


Hver flaske indeholder 60, 120 eller 140 doser. (leveres i pakker á 1 næsespray). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag, Tjekkiske Republik.


Lokal repræsentant Zentiva Denmark ApS Høffdingsvej 34

DK-2500 Valby info@zentiva.com


Fremstiller

Farmea

10, rue Bouché Thomas Z.A.C d’Orgemont 49000 Angers,

Frankrig


Dette lægemiddel er godkendt i EEA-medlemsstaterne under følgende navne: Mometasone Zentiva i Italien og Mometasone Zentiva i Danmark.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06-2021