Hjemmeside Hjemmeside

Lafunomyl
alfuzosin

Indlægsseddel: Information til patienten


Lafunomyl 10 mg depottabletter

Alfuzosinhydrochlorid Til voksne mænd

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tag ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Lafunomyl.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Lafunomyl:

hvis du er født med eller har haft unormal hjerterytme (som kan konstateres ved en ekg– undersøgelse af hjertets elektriske aktivitet) eller hvis du tager medicin, der påvirker hjerterytmen.


Når du tager denne medicin, kan du måske mærke et pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig op. Det viser sig som svimmelhed, svaghed eller svedtendens i løbet af et par timer efter, at du har taget Lafunomyl. Hvis du mærker et fald i blodtrykket, skal du lægge dig ned med benene og fødderne oppe, indtil symptomerne er helt forsvundet. Disse symptomer varer normalt kun et lille stykke tid og forekommer i starten af behandlingen. Det er normalt ikke nødvendigt at stoppe behandlingen. Tal med din læge om det, da din dosis måske skal justeres.


I tilfælde af at du får erektion (ofte smertefuld), der ikke er relateret til seksuel aktivitet og varer længere end 4 timer, bør du kontakte en læge eller tage på hospitalet med det samme, da du kan have behov for behandling. Se afsnittet ”Bivirkninger” nedenfor.


Hvis du skal opereres for grå stær, bør du inden operationen informere din øjenspecialist om, at du er i behandling eller tidligere har været i behandling med alfuzosin. Alfuzosin kan øge risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.


Børn og unge

Lafunomyl frarådes til børn og unge (patienter under 16 år).


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


Brug af anden medicin sammen med Lafunomyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Du må ikke tage Lafunomyl, hvis du tager andre lægemidler, der tilhører gruppen af såkaldte alfa- blokkere som f.eks. doxazosin, indoramin, terazosin, prazosin eller tamsulosin.


Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Lafunomyl, og Lafunomyl kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager en eller flere af følgende lægemidler:


Udseende og pakningsstørrelser

Lafunomyl 10 mg depottabletter er hvide, runde tabletter uden filmovertræk.


Depottabletterne fås blisterpakninger med 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 60 x 1, 90, og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Mylan AB Postboks 23033

104 35 Stockholm Sverige


Fremstiller

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Irland


eller


Mylan Hungary Kft Mylan utca 1

H-2900 Komarom Ungarn

eller Mylan BV

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen Holland


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Lafunomyl 10 mg

Holland Alfuzosine HCl Retard Mylan 10 mg, tabletten met gereguleerde afgifte Irland: Xatger 10 mg prolonged release tablet

Italien: Alfuzosina Mylan 10 mg

Polen: Alugen 10 mg

Portugal: Alfuzosina Mylan 10 mg

Slovakiet: Alfuzosin Mylan 10mg

Spanien: Alfuzosina Mylan 10 mg comprimidos de liberación prolongada Storbritannien

(Nordirland): Taurazil SR 10 mg Tablets

Sverige: Lafunomyl 10 mg

Tjekkiet: Alfuzosin Mylan 10 mg


Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2021.