Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

LevodonnaIndlægsseddel: Information til brugeren Levodonna 1,5 mg tabletter levonorgestrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.


Udseende og pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder en komplet behandling med én rund, hvid tablet med en diameter på cirka 6 mm, der er mærket med “C” på den ene side og med “1” på den anden side.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark


Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest revideret 15. oktober 2019