Hjemmeside Hjemmeside

Bortezomib Sun
bortezomib

Indlægsseddel: Information til brugeren


Bortezomib SUN 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

bortezomib


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Bortezomib SUN 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning ER KUN BEREGNET TIL SUBKUTAN ELLER INTRAVENØS ANVENDELSE. Må ikke gives via andre indgiftsveje. Intratekal anvendelse har medført dødsfald.


  1. BORTSKAFFELSE


Et hætteglas er kun til engangsbrug, og resterende opløsning skal bortskaffes.

Ikke-anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.